Kwietnia 23 2024 05:22:27
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Dane statystyczne dla gminy Krzemieniewo za rok 1935

Mieszkańcy na 1.6.1935:
Drobnin: 396 (Polacy 380, 7 Niemców). W Radzie Gromadzkiej 12 Polaków. Miał 1 przedstawiciela w Radzie Gminnej.
Krzemieniewo: 822 (509 Polaków, 313 Niemców). W Radzie Gromadzkiej 10 Polaków i 6 Niemców.
Mierzejewo: 314 (wszyscy Polacy). W Radzie Gromadzkiej 12 Polaków.

Wyznanie na 1.6.1935:
Drobnin: 389 katolików Polaków, 7 protestantów.
Garzyn: 512 katolików Polaków, 2 katolików Niemców, 12 protestantów.
Krzemieniewo: 506 katolików Polaków, 3 katolików Niemców, 313 protestantów. Pastor Walter Lehmann, obywatel polski, urodzony 12.3.1876, zamieszkały w Krzemieniewie od 1908 roku.
Mierzejewo: 314 katolików Polaków.

Szkoły na 1.6.1935:
Drobnin: szkoła powszechna, liczba uczniów 66, kierownik szkoły Celestyna Buczek urodzona 12.6.1899.
Garzyn: szkoła powszechna, uczniów 90, kierownik szkoły Jan Brzozowski, urodzony 21.1.1886.
Górzno: szkoła powszechna, uczniów 94 (82 Polaków, 12 Niemców), kierownik szkoły Leon Mirecki urodzony 2.4.1906.
Krzemieniewo: szkoła powszechna (język mieszany), uczniów 155 (83 Polaków, 72 Niemców), kierownik szkoły Stefan Boruczkowski urodzony 2.9.1905, nauczyciele: Wilhelm Kuk urodzony 24.11.1913 i Gertruda Rozmiarek urodzona 16.3.1912.
Mierzejewo: szkoła powszechna, uczniów 42, kierownik szkoły Stanisław Wydajewicz urodzony 2.1.1900.

Niemieckie organizacje polityczne:
Zjednoczenie Niemieckie (Deutsche Vereinigung) Bydgoszcz oddział Krzemieniewo - prezes Oskar Wittich z Górzna, sekretarz Karol Wandelt z Krzemieniewa, skarbnik Ernst Hoffman z Krzemieniewa, liczba członków 149.
Jugenddeutsche Partei in Polen Bielsko oddział Krzemieniewo - prezes Maks Domke z Frankowa, sekretarz Oskar Schlecht z Krzemieniewa, skarbnik Bertold Goebel z Krzemieniewa, liczba członków 40.
Westpolnische Landwirtschaftliche Geselschaft Poznań oddział Krzemieniewo - prezes Oskar Wittich z Górzna, sekretarz Karol Schnecke z Krzemieniewa, skarbnik August Wandelt z Krzemieniewa, liczba członków 60.

Dane ogólne, stan na 1.6.1935:
Obszar gminy - 113,58 km
Liczba mieszkańców - 8033 (7436 Polaków, 597 Niemców).

Na terenie gminy znajdowały się:
3 kościoły rzymsko-katolickie i 1 ewangelicki,
2 domy rzymsko-katolickie i 1 ewangelicki,
3 sale publiczne,
2 przytułki dla starców,
1 strzelnica małokalibrowa,
1 pomnik Kościuszki - Krzemieniewo,
1 pomnik powstańców - Pawłowice,
1 boisko sportowe.

Źródło: Statystyka powiatu 1935, syg. 336, Archiwum Leszno.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,232,966 Unikalnych wizyt