Lutego 27 2024 06:29:19
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1967/68

Każdy kolejny początek roku szkolnego jest w naszym kraju ważnym wydarzeniem w życiu całego społeczeństwa, stanowi głębokie przeżycie dla wszystkich niemal obywateli. Jesteśmy przecież krajem ludzi kształcących się. Co czwarty człowiek pobiera naukę w szkole. W tym roku szkoły podstawowe przekształciły się w pełne ośmioklasowe szkoły o nowych programach nauczania i podręcznikach.
Jednym z doniosłych kierunków w obecnym roku szkolnym jest włączenie całęj młodzieży w obchody pięćdziesiątej rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. W młodzieży należy pogłębić wiedzę o wspólnych walkach wyzwoleńczych narodu Polski i ZSRR. „Przyszłość narodu” ma zrozumieć i ocenić przemiany socjalistycznej teraźniejszości od kapitalistycznej przeszłości. Obchody pięćdziesięciolecia Rewolucji Październikowej powinny przyczynić się do umocnienia internacjonalizmu Polski i ZSRR oraz przywiązania młodzieży polskiej do socjalizmu.

Uroczyste rozpoczęcie tak ważnego roku szkolnego dla budowy socjalizmu w Polsce odbyło się 4 września 1967 o godzinie 8 rano. Na uroczyste rozpoczęcie stawili się wszyscy uczniowie w liczbie 25 osób: do klasy I – 3, do klasy II – 10, do klasy III – 7 i do klasy IV – 5. Uczniowie są zaopatrzeni w stare i nowe podręczniki szkolne w 100%. Normalne lekcje rozpoczęły się dopiero 5 września. Wszystkie dzieci złożyły pieniądze (15 zł od osoby) i ubezpieczyły się w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń.

Dnia 12 października 1967 odbyła się skromna uroczystość poświęcona Wojsku Polskiemu w dniu jego święta. Uczniowie zebrali się na uroczystym poranku w szkole, zaśpiewali kilka pieśni wosjkowych i powiedzieli wierszyki o tematyce wojskowej.

Dnia 7 listopada 1967 roku pierwsze dwie lekcje były poświęcone 50-leciu Wielkiej Rewolucji Październikowej w Kraju Rad. Tematyka powyższa była omawiana już wcześniej w dostępny sposób na lekcjach języka polskiego. Nauczyciel opowiedział dzieciom o znaczeniu Wielkiej Rewolucji Październikowej dla Kraju Rad i obecnie dla państw w których buduje się socjalizm oraz o jej znaczeniu dla całego świata. Związek Rad budując socjalizm walczy również o pokój na świecie, walczy o zlikwidowanie wyzysku człowieka przez człowieka.

Następną uroczystością w szkole było Święto Karty Nauczyciela, obchodzone w tym roku dnia 18 listopada. Dzień wolny od pracy – uczniowie złożyli w tym dniu swemu nauczycielowi najlepsze życzenia, śpiewali, deklamowali oraz każde dziecko złożyło mu kwiaty. Nie zabrakło również laurek.

Dnia 27 lutego 1968 roku odbyło się zebranie „Ogniska” w szkole w Mierzejewie. Trzeba było usunąć ławy z klasy, a ich miejsce zajęły stoły oraz krzesła, gdzie nauczyciele wraz z inspektorem szkolnym magistrem Sznigirem Stanisławem obradowali. Między innymi omawiano przestępczość wśród nieletnich. Ciasno ale przyjemnie upłynął czas po oficjalnej konferencji.

W dniach od 15 do 21 marca 1968 dwie praktykantki Karaś Grażyna oraz Skrzypczak Władysława przeprowadziły hospitacje i próbne lekcje w klasach łączonych w tutejszej szkole. Kandydatki do zawodu nauczycielskiego z uznaniem spełniły powierzone im trudne zadania i obowiązki.

19 kwietnia 1968 roku higienistka szkolna zbadała dzieci pod względem czystości osobistej.

Międzynarodowy Dzień Dziecka połączony ze Świętem Sportu Szkolnego odbył się w lesie pod Bojanicami. Tutaj zebrały się trzy szkoły: Bojanice, Belęcin i Mierzejewo. Na polanie leśnej rozegrano zawody, urządzono gry terenowe oraz obdarowano dzieci cukierkami, a Państwowe Gospodarstwo Rolne wydało każdemu dziecku pełną dużą czekoladę.

6 czerwca 1968 roku wszystkie dzieci zostały przebadane przez lekarza w miejscowym Ośrodku Zdrowia. Badanie wypadło pomyślnie.

Na zakończenie całorocznej pracy w dniu 20 czerwca odbyła się wycieczka nad jezioro w Osiecznej. W tym roku pogoda sprzyjała dlatego wycieczka się udała. Na pilnie strzeżonym jeziorze kąpiel zmyła zapocone ciała i brudy całorocznej nauki.

Dnia 22 czerwca uroczyste zakończenie roku szkolnego 1967/68. Wszystkie dzieci promowano do następnej klasy. Podsumowania pracy uczniów, organizacji uczniowskich, Komitetu Rodzicielskiego i Komitetu Opiekuńczego dokonał nauczyciel.


Klasa IV


Klasa IV


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,086,320 Unikalnych wizyt