Marzec 27 2023 16:40:38
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


NOTARIALNY PROTOKÓŁ Z OTWARCIA TESTAMENTU
MARII Z GROCHOLSKICH MORAWSKIEJ


Nachstehendes Testament

Działo się

w Luboni dnia 30go Listopada 1853.

W interesie testamentowym po ś.p. Jaśnie Wielmożnej Maryi z hrabi Grocholskich Morawskiej niżej podpisany sędzia deputowany końcem publikacyi testamentu tu się udał.

Zastał przytomnego

Wielmożnego Tadeusza Morawskiego, dziedzica tuteyszego.

Testament z depozytu odebrany, opatrzony herbem familyinym i czterema pieczęciami sądowymi, również i napisem następującem:

W kopercie niniejszej znajduje się testament Wielmożnej Maryi z Grocholskich Morawskiej w Oporówku, który ona dziś deputacyi niżej podpisanej oddała do zachowania sądowego.

Oporówko, dnia 25go Sierpnia 1851.

v. Brandt

Kuntzel

sędzia powiatowy

referendaryusz

przedłożony został Wmu Morawskiemu, który go za nienaruszony uznał. Otworzony następnie został tenże testament, przez przeczytanie publikowany i podpis testatorki pod nim od Wgo Morawskiego rekognoskowanym został.

Wnosi Wny Morawski o udzielenie mu expedycyi.

Przeczytano, przyjęto i podpisano.

T. Morawski

v. Brandt

sędzia powiatowy

W imię Trójcy Świętej zostawiam dzieciom moim błogosławieństwo moje, i zalecając im uszanowanie ojca, jedność i zgodę między sobą następujące czynię rozporządzenie:

Niniejszym oświadczam jako ostateczną moją wolę, aby dobra Oporowo w Powiecie Wschowskim, które nabyć zamierzam, a które w dożywociu memu mężowi pozostawiam, następnie podzielone zostały między dwóch mych synów Marya – Ignacego i Marya – Stanisława. Dobra te policzone im będą na działy w cenie kupna, jakie za nie dano. Wszelkie melioracye będą zaś na korzyść obu synów także i wszelka amortyzacya długu Ziemstwa Krajowego, jakiby przy kupnie ciążył na tych dobrach.

Maria z Grocholskich Morawska

Oporówko dnia 25go Sierpnia 1851 r.

Publikowano dnia 30go Listopada 1853 r.

v. Brandt

sędzia powiatowy.

und hiermit ausgefertigt.

Urkundlich unter Siegel und Unterschrift

Lissa, den 3. April 1855

Königlicher Kreis Gericht Abthl. II

/-/ Willmann

Vorstehende Unterschrift des Kreis Gerichts Direktors Willmann in Lissa wird hiermit beglaubigt.

Posen am 14. Mai 1855

Königliches Preußisches Appelations Gericht.

/-/ …………….._______________________________________________

Zobacz skan z oryginału tego dokumentu: strona 1 | strona 2


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 5,337,040 Unikalnych wizyt