Marzec 27 2023 15:41:28
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


SKAN Z ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O CHRZCIE
MARII Z GROCHOLSKICH MORAWSKIEJ


Tłómaczenie z łacińskiego y rossyiskiego

Za Rozkazem Nayiaśnieyszego

Mikołaja Pawłowicza

Imperatora y Samowładcy Wszech Rossyi

Niżey podpisany, sprawuiący Urząd Dziekana w Gubernskim Mieście Kamieńcu podolskim, wydał z oryginalney metryczney Katedralnego Kościoła Księgi Akt treści następuiącey: „Roku Pańskiego tysięcznego ośmsetnego dwudziestego, dnia piętnastego Lutego, Nayprzewielebnieyszy Kamieniecki y Katolików Bessarabskiey prowincyi Biskup, Orderu ś. Anny pierwszey klassy kawaler Łukasz Borgiasz Maćkiewicz spełnił obrzęd Chrztu Ś. na nad niemowlęciem, ochrzczonym z wody w niebezpiecznym wypadku przez Wikarego Katedry Kamienieckiey WJ Xiędza Alexandra Brzozowskiego, imieniem Maryanną – Józefą – Cecylią – Franciszką, JWW. Mikołaja Radcy Stanu Wice Gubernatora Podolskiey Gubernij y Emilii z Graffów Chołoniewskich, Graffów Grocholskich. Assystentami byli: JW. Stanisław Graff Chołoniewski z Maryanną Kątską, wszyscy z Kamieńca” – który to wypis, że iest z oryginałem we wszystkim zgodny, w tem własnoręcznym podpisem y przyłożeniem Kościelney pieczęci stwierdzam.

Miasto Kamieniec, dnia 15. Marca 1844 roku.

/:mieysce pieczęci:/

Sprawuiący Urząd Dziekana w Mieście Kamieńcu Xiądz I. Rynkiewicz

Tłómaczenie z łacińskiego

Roku Pańskiego tysięcznego ośmsetnego dwudziestego, dnia piętnastego Lutego, Nayprzewielebnieyszy Kamieniecki y Katolików Bessarabskiey prowincyi Biskup, Orderu Ś. Anny pierwszey Klassy kawaler Borgiasz Łukasz Maćkiewicz spełnił obrzęd Chrztu Ś. nad niemowlęciem, ochrzczonym z wody w niebezpiecznym wypadku przez Wikarego Katedry Kamienieckiey WJ Xiędza Alexandra Brzozowskiego, imieniem Maryanną – Józefą – Cecylią – Franciszką, JWW. Mikołaja Radzcy Stanu Vice-Gubernatora Podolskiey Gubernij y Emilii z Graffów Chołoniewskich, Graffów Grocholskich. Assystentami byli: JW. Stanisław Chołoniewski z Maryanną Kątską, wszyscy z Kamieńca.

Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości

Kamieniecki Rzymsko-Katolicki Duchowny Konsystorz zaświadcza że ninieyszy wypis Metryki z oryginalney Chrztów Kamienieckiey Katedry Xięgi, przez Komissyą za Naywyższym rozkazem zrewidowany, przesznurowany y opieczętowany, wraz z tłumaczeniem wydany, również też, że iak sama Xięga, tak y artykuł ninieyszego wypisu żadney wątpliwości nieulegaią.

Dnia 4. Kwietnia, 1844 roku.

Assesor Kanonik Pawłowski.

Nr 3,172 /:mieysce pieczęci:/

Sekretarz Belke

Naczelnik stołu Szablowski

Tłómaczył adwokat Sądu Powiatowego Jampolskiego Gubernij Podolskiey Jan Kanty Bieliński_______________________________________________

Zobacz skan z oryginału tego dokumentu: strona 1 | strona 2


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 5,336,945 Unikalnych wizyt