Lutego 27 2024 06:28:34
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1968/69

Postawa młodego pokolenia kształtuje się bowiem już od dziecka, od pierwszych lat jego życia. W okresie nauki i na pierwszym stanowisku pracy zawodowej, kształtuje ją oddziaływanie rodziców, grona nauczycielskiego, organizacji młodzieżowych, środowisk pracy. Istotny wpływa mają także książki, filmy, prasa codzienna, zajęcia sportowe, wycieczki.
Trzeba z całym przekonaniem stwierdzić, że takie szerokie podejście do sprawy wychowania młodzieży znajduje coraz pełniejsze zrozumienie w działaniu wielu instancji i organizacji partyjnych. Wspólnie z organizacjami młodzieżowymi badano udział i aktywność młodzieży w radach narodowych, w samorządach robotniczych, w organizacjach związkowych oraz w różnych instytucjach i zrzeszeniach. Obok tego dużo uwagi poświęcono analizie pracy wychowawczej szkoły.

Rok szkolny 1968/69 rozpoczął się 2 września o godzinie 8. Na uroczyste rozpoczęcie przybyli wszyscy wypoczęci i zdrowi uczniowie do klasy I – 7, do klasy II – 3, do klasy III – 9 i do klasy IV – 7. Razem wszystkich 26. normalne lekcje odbyły się już następnego dnia 3 września. Uczniowie są zaopatrzeni w 100% w nowe lub stare podręczniki i inne pomoce naukowe (zeszyty, bloki, ołówki). Radośnie i ochoczo zabrano się z miejsca do przerabiania materiału programowego w świeżo odmalowanej klasie. W czasie wakacji wprowadzono też do klasy nowe oświetlenie elektryczne zmodernizowane i umieszczone pod tynkiem. W bieżącym roku szkolnym składkę w celu ubezpieczenia w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń podniesiono do 35 zł, ale i tutaj wszystkie dzieci złożyły pieniądze i ubezpieczyły się na nowych warunkach.

Uroczysty poranek poświęcony XXV-leciu święta Ludowego Wojska Polskiego był pierwszą uroczystością szkolną. Wiersze, śpiewy w wykonaniu uczniów oraz wspomnienia z życia żołnierzy wygłoszone przez nauczyciela złożyły się na udaną uroczystość.

16 października 1968 kontrolę finansową przeprowadziła obywatelka Tomaszewska, pracownik PPRN Wydział Finansowy.

Następna uroczystość tego roku szkolnego to Święto Karty Nauczyciela obchodzone w bieżącym roku kalendarzowym dnia 23 listopada. Dzień wolny od pracy. Dzieci jednak zbierają się w szkole. Każde dziecko przybywa do klasy z kwiatkiem i skromnymi życzeniami dla swego wychowawcy. Dzieci śpiewają „Sto lat”, mówią krótkie wierszyki oraz składają kwiatki i weselą się z nauczycielem w dniu jego święta.

19.12.1968
Dziś niecodzienna uroczystość szkolna. Dzień wolny od nauki. Do szkoły przybywa jeden jedyny mieszkaniec Mierzejewa, Powstaniec Wielkopolski tow. Tomasz Bąk. Uroczysta akademia 50-lecia Powstania Wielkopolskiego. Dzieci śpiewają pieśni związane z powstaniem, wygłaszają wiersze, przedstawiają inscenizację pod tytułem „Piękna Polska cała”. Nauczyciel przedstawia ogólne znaczenie powstania dla Polski. Następnie tow. Bąk dzieli się z dziećmi wspomnieniami tamtych dni. Opowiada o walkach w jakich brał udział o wyzwolenie naszych okolic. Na zakończenie zwraca się do dzieci, aby minutą ciszy uczciły pamięć tych, którzy polegli na polu chwały. Po uroczystości oficjalnej była kawa.

8.03.1969
Następną uroczystością, w której dzieci wystąpiły to 8 marca, Międzynarodowy Dzień Kobiet. Uroczystość została przygotowana w miejscowym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Dzieci dały tylko część artystyczną.

16.04.1969
Tego dnia wizytował szkołę nowy inspektor szkolny Marian Jasiak. Badał wyniki nauczania w klasie IV z języka polskiego oraz matematyki.

28.04.1969
Wywiadówka na której był obecny inspektor szkolny mgr Stanisław Sznigir, który wygłosił referat do rodziców „Kara i nagroda w nauczaniu”. Oprócz tego odbyła się wywiadówka za III okres oraz omówiono sprawę czynów społecznych rodziców przy budowie nowego opłotowania przy szkole.

30.04.1969
Dnia 30 kwietnia odbył się poranek 1-szo Majowy w klasie. Klasa udekorowana w biało-czerwone i czerwone flagi. Dzieci śpiewały pieśni związane z uroczystością 1-szo Majową, deklamowały wiersze okolicznościowe. Nauczyciel opowiedział dzieciom jak obchodzono „Święto Majowe dawniej, a jak dziś”. Gromadzkie Święto Pracy obchodzone było dnia 1 maja w Krzemieniewie na sali, gdzie każde dziecko mogło wziąć udział indywidualnie.

7.06.1969
W tym roku Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony był z Świętem Sportowym dnia 7 czerwca 1969. Jednak pogoda w tym dniu nie dopisała. Plany wycieczki do lasu na spotkanie międzyszkolne nie można było zrealizować. Dzieci zostały w klasie. Korzystając z chwilowej pogody, na drodze przed szkołą urządzono wyścigi w workach oraz inne konkurencje biegowe. Dalej bawiono się piłką na boisku. Resztę czasu poświęcono na tańce przy adapterze w klasie.

21.06.1969
Nareszcie dobrnęliśmy do ostatniego dnia nauki i wyczekiwanego zakończenia roku. Uroczyste zakończenie roku odbyło się dnia 21 czerwca 1969. W tym dniu wydano świadectwa, z których dzieci dowiedziały się, że wszystkie zostały promowane do klas wyższych. Dalej wychowawca omówił zachowanie się uczniów w czasie dużych ferii, o ich obowiązkach i pomocy rodzicom. Wskazał na niebezpieczne zabawy na ulicy, przy kąpielach w niedozwolonych miejscach, zabawach zapałkami i niewypałami. Na zakończenie życzył wszystkim dobrego wypoczynku i zdrowego powrotu w ławy szkolne.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,086,316 Unikalnych wizyt