Lutego 27 2024 06:27:49
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1969/70

Szkoła w obecnym roku szkolnym będzie żyła zagadnieniem 25-lecia istnienia Polski Ludowej oraz 100-nej rocznicy urodzin Wodza Proletariatu Włodzimierza Ilicza Lenina. Zagadnienia te uwidocznią się na lekcjach w planach oraz w dekoracjach wnętrza klasy. W 25-tą rocznicę wyzwolenia naszych ziem będą miały uroczystą oprawę. Odbędzie się uroczysta akademia, a szkołą ozdobiona wewnątrz i zewnątrz świadczyć będzie o uroczystości danej chwili. Kilka dni później druga ważna uroczystość to 100-tna rocznica urodzin Wychowawcy Ludu Pracującego I. W. Lenina. Oprócz tego i kierownictwo szkoły będzie obchodzić 25 lat pracy ciągłej w tej szkole. Wszystkie te uroczystości związane z masą wspomnień z minionych lat. Wspomnienia te będziemy przekazywać młodszym osobom, aby one nie zapomniały hasła „Byliśmy – Jesteśmy – Będziemy” na konturach nowej mapy Polski.

2.09.1969
Nowy rok szkolny rozpoczął się dnia 2 września o godzinie 8. Do szkoły przybyło 22 uczniów zaopatrzonych w przybory i podręczniki, wypoczęci i weseli i ochoczy do pracy w szkole. W klasie I – 3, w klasie II – 7, w klasie III – 3 i w klasie IV – 9.

15.10 i 18.10.1969
W związku z mniejszym urodzajem ziemniaków kierownictwo POHZ zwróciło się z prośbą do naszych najmłodszych, aby zechciały zbierać ziemniaki po bronach. Dzieci wyszły chętnie dwa dni i o dziwo pracowały chętnie i pilnie i zebrały 3500 kg ziemniaków. Zapracowane złotówki zostały wypłacone dzieciom do ręki. Zarobiły sobie po 56 zł za dwa dni.

22.11.1969
Święto Karty Nauczyciela – wierszyki, laurki, kwiaty i śpiew „Sto lat” w tym dniu dla swego wychowawcy przyniosły dzieci do szkoły. Po tej miłej uroczystości dalsze święto nauczyciel obchodził z kolegami w powiecie.

15-17.12.1969
Nauczyciel jest na kursie sekretarzy PZPR przygotowany przez Komitet Powiatowy Leszno. Kurs odbył się w pięknej letniskowej miejscowości Boszkowo. W zastępstwie uczy dzieci nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Drobnin, obywatelka Mirosława Dudkowiak. Prowadzi zastępstwo 4 godziny dziennie.

28.02.1970
Uroczysta akademia z okazji 25 rocznicy istnienia Polski Ludowej i wyzwolenia od okupacji hitlerowskiej. Bogaty program przygotowała szkoła. Na program składały się śpiewy, wiersze, inscenizacje, tańce oraz obszerny referat przygotowany przez kierownika szkoły.

8.03.1970
Wszystkie dziewczynki zostały obdarowane przez chłopców batonami i cukierkami w związku ze „Świętem Kobiet”.

21.04.1970
Dnia 21 kwietnia 1970 odbyła się w pięknie ozdobionej klasie akademia w związku z 100-ną rocznicą urodzin Wodza Proletariatu Włodzimierza Ilicza Lenina. Śpiewy i wiersze składały się na skromną uroczystość. Obszerny referat wygłosił kierownik szkoły o życiu i pracy Lenina. Na tą uroczystość przybyło dużo mieszkańców gromady Mierzejewo. Obok tego zaszczycił swą obecnością radny PRN obywatel inż. Zakrzewski Bronisław.

Dnia 18 maja przybył do szkoły lekarz Ośrodka Zdrowia z Krzemieniewa w celu przebadania dzieci szkolnych. Stwierdził u trojga dzieci świerzb oraz dwoje przekazał do okulisty. Przebadane zostały wszystkie dzieci.

Dnia 10 czerwca wyszły znów dzieci na pola POHZ by usunąć źdźbła żyta z selekcyjnej pszenicy. Dzieci usunęły żyto z 4 ha pszenicy z której zbiory są przeznaczone na dalszy siew.

17 czerwca wizytuje szkołę inspektor Jasiak Marian. Przeprowadził kilka sprawdzianów kontrolnych. Dzieci spisywały się dobrze. W tym samym dniu sprzedano zebraną makulaturę w ilości 35 kg.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego nastąpiło 20 czerwca. Wszystkie dzieci otrzymały promocyjne świadectwa szkolne. Śpiewy, wierszyki oraz ostatnie wskazówki co do zachowania się w czasie wakacji udzielił kierownik szkoły. W tym roku aż w siedmioro dzieci będzie korzystało z wakacji letnich nad morzem, aby tam wypocząć i nabrać sił do dalszej nauki.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,086,312 Unikalnych wizyt