Marzec 27 2023 16:15:27
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


SKAN Z ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O ŚLUBIE
MARII Z GROCHOLSKICH Z WOJCIECHEM MORAWSKIM

ПО УКАЗУ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

ГОСУДАРА ИМПЕРАТОРА

НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

САМОДЕРЖЦА ВСЕРОСIЙСКАГО

Ниже подписавшiйсъ Насточтень Стрижавской Римско-Католической Прихадской Черкви выдан иэ Метрической подлинной упомянутой церкви книги Акть следующаго содержанiя:

N. 15: Roku Pańskiego Tysięcznego Ośmsetnego Czterdziestego Trzeciego Miesiąca Października Trzeciego Dnia w Strzyżawieckim Rzymsko-Katolickim Parafialnym Kościele, Jaśnie Wielmożny Ksiądz Graff Stanisław Myszna Chołoniewski Prałat Dziekan Kamienieckiego Rzymsko-Katolickiego Katedralnego Kościoła przy assystencyi właściwego tegoż Strzyżawieckiego Rzymsko-Katolickiego Parafialnego Kościoła Proboszcza Jaśnie Wielmożnego Księdza Pawła Budzyńskiego Prałata scholastyka Kamienieckiego Rzymsko-Katedralnego Kościoła, po wyszłych trzech zapowiedziach pierwszej dnia dwunastego, drugiej zaś dnia dziewiętnastego Miesiąca Września, trzeciej zaś dnia trzeciego Miesiąca Października w przytomności ludu na nabożeństwo zgromadzonego – Jaśnie Wielmożnego Wojciecha Felixa Józefa Bolesława Dzierżykraj z Chomencic Morawskiego młodziana lat trzydziestu trzech parafii Oporowskiej Archidiecezyi Poznańskiej z Jaśnie Wielmożną Hrabianką Maryą Grocholską panną lat dwudziestu trzech tegoż Kościoła Strzyżawieckiego parafianką po ścisłym obu stron na piśmie uczynionym o przeszkodach Małżeństwa examinie, i po nieodkryciu z nich żadnej, niemniej po oświadczeniu przez nowożeńców na takowy związek wzajemnego zgodzenia się znakami zewnętrznemi wyrażonego – Jaśnie Wielmożnych Józefa i Pauliny z Hrabiów Łubieńskich Morawskich ślubnych małżonków syna z Jaśnie Wielmożnych Mikołaja Rzeczywistego Radcy Stanu Kamerhera Jego Cesarskiej Mości, Kawalera wielu orderów i Emilii z Hrabiów Chołoniewskich Graffów Grocholskich córką, przez słowa i czyn teraźniejszy znaczące związkiem Małżeńskim połączył i w obliczu Kościoła uroczyście błogosławił przy wiarygodnych świadkach na ten cel mianowicie użytych Jaśnie Wielmożnym Księdzu Tadeuszu Hrabim Pomian Łubieńskim, Jaśnie Wielmożnym Andrzeju Hrabim Chołoniewskim, Jaśnie Wielmożnym Henryku Hrabim Pomian Łubieńskim, Jaśnie Wielmożnym Henryku Grocholskim, Jaśnie Wielmożnej Róży z Hrabiów Łubieńskich Sobańskiej i w przytomności wielu innych zgromadzonych.

Што сiя выпись из подлинникомь во всемь сходна из томь содственноруцнымь подписомь и приложенiимь церковной печати удостовраю.

Дня 28 октября 1850 Года.

Выстовляю Стрижавьски викариуш Александр Копровски._______________________________________________

Zobacz skan z oryginału tego dokumentu: strona 1 | strona 2


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 5,337,007 Unikalnych wizyt