Marzec 27 2023 16:01:07
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


SKAN Z ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O CHRZCIE
MARII JÓZEFA ANDRZEJA PIOTRA HIACYNTA MATEUSZA
SYNA MARII I WOJCIECHA MORAWSKICH


ПО УКАЗУ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

ГОСУДАРА ИМПЕРАТОРА

НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

САМОДЕРЖЦА ВСЕРОСIЙСКАГО

Ниже полписавшiй Администратор Стрижавской Римско Католической Прихадской Черкви выдал иэ Метрической подлинной Хрестоприводной книги упомянутой церкви Акть следующаго содержанiя:

Roku Pańskiego Tysięcznego Ośmsetnego Pięćdziesiątego Trzeciego Miesiąca Septembra dwódziestego drugiego dnia w Strzyżawieckim Rzymsko-Katolickim parafialnym Kościele ochrzczono niemowlę imieniem Maria Józef Andrzej Piotr Hiacynt Mateusz z wody i Najśw. SS. przez W. Xiędza Kaspra Mirockiego Wikarego tegoż Strzyżawieckiego Kościoła. Wielmożnych Obywateli Alberta i Maryi z Grafów Grocholskich Morawskich ślubnych małżonków syn narodzony tego Tysięcznego Ośmsetnego Pięćdziesiątego Trzeciego roku Miesiąca Septembra dwódziestego pierwszego dnia w miasteczku Strzyżawce tejże parafii. Trzymali do Chrztu Jaśnie Wielmożny Paweł Budzyński prałat Katedry Kamienieckiej z Jaśnie Wielmożną Grafinią Emilią Grafa Mikołaja Grocholskiego małżonką.

"Што сiя выпись из подлинникомь во всемь сходна из томь собственноруцнымь подписомь и приложенiиeмь церковной печати удостовьряю.

Дня 7 Декабря 1854 Года

Эа Администратора Викариуш Стрижавецкого Костела Ксендэ Касперь Мироцки._______________________________________________

Zobacz skan z oryginału tego dokumentu: strona 1 | strona 2


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 5,336,979 Unikalnych wizyt