Lutego 27 2024 06:27:03
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1970/71

Daleko nam jeszcze do tak zorganizowanego życia szkolnego w którym uczniowie znajdą dużo czasu na naukę, na pracę społeczną oraz rozrywkę. Dziecko spędza w szkole zaledwie 3-4 godziny dziennie. Dlatego co tu mówić o wpływie wychowawczym w procesie nauczania. Oczywiście każde nauczanie może być jednocześnie i kształcące i wychowujące. Jest nim przede wszystkim takie nauczanie, które dostarcza uczniom wartościowych treści i stwarza dogodne warunki do myślenia. Myślenie to proces poznawania ucznia, a poznawanie to uporządkowany zasób wiedzy, którego domaga się społeczeństwo od szkoły.

W obecnym roku szkolnym 1970/71 objął stanowisko kierownika Wydziału Oświaty przy Prezydium Powiatowej rady narodowej w Lesznie młody mgr Jan Fularz jako pierwszy Inspektor Szkolny. Starszy obywatel Czesław Ławniczak przeszedł na zasłużoną emeryturę. Na konferencji kierowników szkół poznano nowego kierownika wydziału.

Rok szkolny rozpoczął się 2 września. Dzieci przybyły do szkoły w komplecie z kwiatami oraz najlepszymi życzeniami dla nauczyciela. Dzieci są zaopatrzone w nowe i stare podręczniki w 100%. Nie brak im również innych pomocy naukowych. W klasie I będzie uczyło się 5 uczniów, w klasie II – 3, w klasie III – 7, a w klasie IV też 3 uczniów.

7 listopada przypada 53 rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej. Dlatego w szkole odbył się skromny poranek. Na poranek składały się wierszyki o Leninie oraz pieśni i wspomnienia tamtych dni z Kraju Rad.

16 listopada odbyła się kontrola czystości przeprowadzona przez higienistkę szkolną.

21 listopada – Święto Karty Nauczyciela – jak zwykle kwiaty, wierszyki i śpiew „Sto lat”. W ten sposób dzieci składają swe życzenia nauczycielowi. Dalsze święto nauczyciel spędza w Lesznie na uroczystościach przygotowanych przez społeczeństwo.

2 grudnia doktor Andrzej Kuczkowski przebadał wszystkie dzieci uczęszczające do naszej szkoły.

W czasie ferii zimowych szkoła stoi otworem dla wszystkich. Tu odbywają się zawody tenisa stołowego. Biorą w nich udział uczniowie z podstawówki, szkół zawodowych, techników, a nawet studenci ze szkół wyższych.

W pierwszych dniach marca Wojewódzka Komisja Ocen w Poznaniu przyznała uczniom Szkoły Podstawowej Mierzejewo, bon towarowy wysokości 300 zł. Jest to nagroda w konkursie systematycznego oszczędzania pod tytułem „Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO”. Powyższy bon zrealizowano w sklepie PSS Leszno ul. Leszczyńskich nr 56. Uczniowie zakupili sobie jedną piłkę popularną, dwie duże piłki na wodę oraz „kraba” do pompowania i mniejszą piłeczkę gumową.

10 maja przyznano szkole Mierzejewo Dyplom przez Powszechną Kasę Oszczędności za działalność w upowszechnianiu idei i praktyki oszczędzania oraz za zajęcie przodującego miejsca w Konkursie pod tytułem „Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO” w roku szkolnym 1970/71. Dyplom oddał nauczyciel do oprawy i będzie wisiał w klasie, aby następnym młodszym uczniom przypominał, ze warto oszczędzać. Dotychczas wszystkie dzieci należały do Szkolnej Kasy Oszczędności.

Przed zakończeniem roku szkolnego przybył do szkoły przedstawiciel Milicji Obywatelskiej obywatel Markowski, który omówił z dziećmi problem zachowania w czasie wakacji. Wspomniał również o ochronie mienia społecznego i niebezpieczeństwie pożarowym. Dzieci bezpośrednio od władzy przyjęły z zadowoleniem kilka uwag. Było to pierwszy raz takie spotkanie.

Zakończenie roku szkolnego odbyło się 26 czerwca. Wszystkie dzieci otrzymały w tym dniu promocję do następnej klasy oraz podręczniki na następny rok szkolny. Uczniowie na zakończenie roku złożyli następujące składki:
na Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 44 zł
na Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów 64 zł
----------------------------------------------------------------------------
razem 108 zł

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,086,306 Unikalnych wizyt