Lutego 27 2024 07:05:43
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1971/72

Znajdujemy się w Polsce na szerokiej drodze przemian oświatowych. Przystępuje się do realizacji zadań oświatowo-wychowawczych zawartych w dyskusjach przedjazdowych. Dyskutowali nauczyciele, aktyw partyjny i instancje partyjne, postulowały ogniska ZNP, a także prasa. Program ten konkretyzuje zadania oświatowo-wychowawcze na najbliższe lata. Zatem program musi umocnić i rozwinąć pozycje naszego kraju w gospodarce, w technice naukowej i kulturalnej. Program ten będzie wymagał wydajniejszej pracy, twórczej myśli, lepszej organizacji, gospodarności, odwagi i śmiałości w walce z przeciwnościami. Pokażcie co potraficie, oto hasło na dziś.

Rok szkolny rozpoczął się dnia 1 września 1971 skromną uroczystością, na którą przybyli Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w osobie Lecha Skrzetuskiego oraz inspektor szkolny Szalewski. W tym roku szkolnym będzie uczyło się w tej szkole 21 uczniów, a mianowicie w klasie I – 5, w klasie II 5, w klasie III – 3 i w klasie IV 8. Wszyscy uczniowie są zaopatrzeni w podręczniki i inne przybory szkolne. Dnia 2 września już normalna nauka.

9.09.1971
Serwatka Józefa, rewident Wydziału Finansowego przy PPRN Leszno, przeprowadza w szkole szczegółową kontrolę ksiąg inwentarza, kart materiałowych oraz spraw finansowych. Wskazała na wprowadzenie nowej księgi inwentarzowej oraz numerację wszystkich przedmiotów znajdujących się w szkole.

20.11.1971
Święto Karty Nauczyciela. Do południa nauczyciel spotyka się z dziećmi – kwiaty, śpiew i życzenia. Później nauczyciel bierze udział w akademii przygotowanej przez społeczeństwo w Lesznie.

W czasie trwania zimy dzieci zorganizowane w Szkolnym Kole PCK dokarmiały zwierzęta i ptaki. Przodował w tej akcji Andrzej Chudziński oraz Renata Ziemlińska, uczniowie klasy drugiej. Ptaki w najtrudniejszych dniach miały zawsze wyłożoną karmę w karmnikach.

24.01.1972
Przeprowadziła przegląd czystości higienistka szkolna pani Rembowska.

4.02.1972
Lekarz Andrzej Bajer bada dzieci klas I i III.

29.02.1972
Przeprowadzono zapisy do klasy pierwszej. Przy zapisach badano dojrzałość szkolną ucznia. Nowo wstępujące dzieci okazały się przydatne w całej rozciągłości, ale mimo to kierownictwo szkoły zwróciło się z prośbą do rodziców, aby od kwietnia bieżącego roku przysyłała przedszkolaków do szkoły w każdy czwartek od godziny 11. nauczyciel organizował ognisko przedszkolne i przygotował tak lekcje, by przedszkolaki też z nich wstępnie korzystały. Była to nauka wierszyków, zagadek rysunkowych, czytanie i opowiadanie bajek.

18.04.1972
Mijają dni w których to dużo mówi się o uchwaleniu przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nowej „Karty Praw i Obowiązków Nauczyciela”. Jest to dokument o znaczeniu historycznym dla naszego szkolnictwa, a dla nauczycieli w szczególności. Z dniem 1 Maja podniesione zostaną dość znacznie uposażenia wszystkich nauczycieli. Kierownictwo partii i rządu zawsze ceniło nauczycielstwo za jego postępową postawę, pracę społeczną, ofiarność i patriotyzm, ambicję zawodową, pęd do wiedzy. Stąd dążenie, aby podnieść rangę zawodu nauczycielskiego, uczynić go również pod względem materialnym, zawodem o szczególnym znaczeniu.

1.05.1972
Dzień 1-go Maja w obecnym roku to „Nasz Maj”. My nauczyciele zrozumieliśmy sens i istotę oddanej nam Karty Praw i obowiązków Nauczyciela z jednej strony jako wyraz troski kierownictwa partii i rządu, a z drugiej strony jako nasze nauczycielskie zobowiązanie do wypełniania zadań jakie stawia przed nami obecnie społeczeństwo. Polityka społeczno-ekonomiczna naszego kraju jest trudna, a kierownictwo partii i rządu dzięki wynikom osiągniętym przez ludzi pracy w kraju podnosi pobory nauczycielstwu.

3.06.1972
Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz Święto Sportu Szkolnego obchodzono w godzinach porannych w szkole. Pogoda nie dopisała dlatego zorganizowano w klasie tańce przy adapterze. Uczniowie otrzymali cukierki czekoladowe. Uroczystość skończyła się już o godzinie 10, gdyż nauczyciel był wezwany do KP PZPR w Lesznie na godzinę 11.

22.06.1972
Na zakończenie roku odbyła się całodzienna wycieczka do Osiecznej, gdzie na plaży zorganizowano zabawy i gry w piłkę. Dzieci zapoznały się z przepisami przebywania nad wodą oraz wypoczywały i brodziły w wodzie w poszukiwaniu ślimaków i małży.

24.06.1972
Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w sobotę dnia 24 czerwca. Wszystkie dzieci otrzymały promocje do klas wyższych.

Na Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów uczniowie złożyli 73 zł.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 6,086,487 Unikalnych wizyt