Kwietnia 23 2024 05:54:06
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


OTWARCIE STRZELNICY P.W. W OŚRODKU KRZEMIENIEWO

Dnia 6. listopada br. Odbyło się uroczyste otwarcie nowej strzelnicy w Krzemieniewie. Dla Ośrodka P. W. Krzemieniewo uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem w kaplicy p. Ponikiewskiego w Drobninie, skąd uczestnicy Ośrodka P. W. pomaszerowali z orkiestrą 55. Pozn. p. p. na strzelnicę. Po przeglądzie oddziałów przez Dowódcę Rejonu P. W. Pozn. p. p. przemówił Przewodniczący Powiatowego Komitetu W. F. i P. W. na pow. Leszno pan starosta Zenkteler, podnosząc wysiłek Ośrodka P. W., który pracą własnych rąk dokonał tego dzieła, przejmując jednocześnie strzelnicę na własność Pow. Komitetu W. F. i P. W. Dowódca Rejonu P. W. 55. Pozn. p. p. p. pułkownik Kustroń wskazał zebranym na doniosłe znaczenie posiadania własnej strzelnicy i ważność wyszkolenia strzeleckiego. Nastąpiło zwiedzenie strzelnicy, poczem p. starosta otworzył strzelanie strzałem honorowym na cześć Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Następne strzały honorowe oddali: p. pułkownik Kustroń na cześć p. Prezydenta, p. kpt. Cieszkowski na cześć Ministra Spraw Wojskowych p. Marszałka Piłsudskiego, p. mjr. Szarejko na cześć Państw. Instytutu W. F. i P. W., p. Ponikiewski z Drobnina na cześć armji, p. Błaszczyk z Krzemieniewa na cześć Wojewódzkiego Komitetu W. F. i P. W. Dowódca Rej. P. W. 55. P. p. p. pułkownik Kustroń, chcąc sprawdzić poziom wyszkolenia Ośrodka P. W. pod względem strzeleckim wyznaczył kilku członków P. W. z szeregu, którzy oddali po kilka strzałów z wynikiem zadawalniającym. Następnie rozpoczęło się strzelanie szkolne członków Ośrodka. Czterech najlepszych strzelców otrzymało nagrody pamiątkowe. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna dla Ośrodka na sali p. Siwego w Krzemieniewie.
Strzelnica Ośrodka P. W. Krzemieniewo posiada stanowisko długości 300 metrów, cały sprzęt potrzebny do strzelania, oraz szopę do sprzętu. Szybkie pobudowanie strzelnicy zawdzięcza się przedewszystkiem ofiarnej pracy członków Ośrodka P. W. Krzemieniewo i wysiłkowi podoficera instruktora Ośrodka plut. Szczurka, który dokładał wszelkich starań tak pod względem organizacyjnym jak i kierowania pracami. Pomagał jemu w tem wydatnio st. poster. Policji Państw. p. Fabiszewski. Część ciężarów budowy strzelnicy wziął na siebie Pow. Komitet W. F. i P. W. Częściowo dopomogło społeczeństwo datkami i ofiarami w naturze – wymienić należy: p. Ponikiewskiego z Drobnina, p. Doerffera z Pawłowic, p. Wyzuja z Belęcina. Dziś z dumą spogląda cały Ośrodek P. W. na pomnik pracy swoich rąk, który świadczyć będzie na zawsze o ofiarności i zrozumieniu wielkiej idei przysposobienia wojskowego narodu.

Żołnierz Wielkopolski z 11 grudnia 1927, nr 58, str. 3


Na krzemieniewskiej strzelnicy.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,233,027 Unikalnych wizyt