Lipca 25 2024 16:10:33
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły niemieckiej w Krzemieniewie - 1926/1927

W imię Boga i Syna,
W imię Ducha Świętego!
Nowy Rok szkolny się zaczyna:
Boże chroń nas od złego!

Rok szkolny 1926/1927

1. Nowy rok szkolny rozpoczął się w środę, 4. sierpnia. Ilość dzieci ewangelickich 53.
2. Z polecenia Kuratorjum musiała każda szkoła zakupić Książkę Sanitarną i cały inwentarz przepisać do nowej Księgi Inwentarza Ruchomego. Nakazaną tę pracę wykonałem w wakacje letnie względnie jesienne.
3. Naukę zakończono w sobotę, 11. września o 1 godzinie po południu a rozpoczęto w poniedziałek, 11. października o 8 godzinie rano. Przez ten czas trwały wakacje jesienne.
4. Sąd Powiatowy w Lesznie z dnia 6. sierpnia 1926 uwiadamia Krzemieniewo 111/*8, że własność gruntu, zapisanego w księgach wieczystych gminy Krzemieniewo tom IV karta Nr111 wpisanego dotąd na rzecz Ewangelickiej Gminy szkolnej Krzemieniewo, dnia 7. sierpnia 1926 na podstawie Art.31 ustawy z 25. listopada 1925 (Dz. Ust. Rzp. Nr126) wpisano na rzecz „Gminy wiejskiej w Krzemieniewie”. Podpisany: Knefled, starszy Sekretarz Sadu Powiatowego.
5. Uwiadomiłem Inspektorat Szkolny, że wstąpiłem do tutejszej Straży Pożarnej jako członek czynny i przydzielono mnie do Zarządu jako Doradcę. Przez wstąpienie do Straży Pożarnej chciałem dać dowód, że i tu oprócz dziatwy szkolnej leży mi na sercu także dobro ludności naszej gminy i okolicy bez względu na ich wyznanie i narodowość.
6. Równocześnie uwiadomiłem Inspektorat Szkolny, że wstąpiłem także jako członek czynny do tutejszego Kółka Rolniczego.
7. Z polecenia Inspektoratu kupiono dla szkoły względnie dla bibljoteki nauczycielskiej: „O prawach i obowiązkach nauczycieli” i „Korespondencję z władzami”.
8. W sobotę, 13. listopada 200 rocznica św. Stanisława Kostki, jednego z Patronów polskich.
9. We wtorek, 30. listopada pierwsza Konferencja rejonowa w Garzynie.
10. W poniedziałek, 13. grudnia rewizował pan Inspektor Tyczewski z Leszna obie klasy tutejszej szkoły. Przyszedł z kolei o ½ do 10 rano a odszedł o 3 po południu. Wynik inspekcji był i tego roku dobry.
11. Za przysłanych mi 50 nalepek po 20 groszy na dzień „27 Grudnia” na Inwalidzki Dom Pracy w Poznaniu odesłałem 14. grudnia 10 zł.
12. Wakacje świąteczne Bożego Narodzenia trwały od 22. grudnia do 3. stycznia włącznie. Koniec zajęć szkolnych we wtorek 21. grudnia o 1 godzinie po południu, początek we wtorek 4. stycznia 1927 roku o 8 godzinie rano.
13. Dnia 27. stycznia odbyła się Konferencja rejonowa w Belęcinie. Lekcja wzorowa: „Narządy oddechowe i ich pielęgnowanie”. Referat: „Gruźlica i jej zwalczanie przez szkołę”.
14. Dnia 28. lutego: Konferencja rejonowa w Robczysku. Lekcja wzorowa: „Podróż Wisłą od jej źródła aż do ujścia”. Referat: „Jakich przedmiotów poglądowych winien nauczyciel używać, ażeby nauka geografji odpowiadała wytkniętym celom”.
15. Zbadanie piorunochrona 30. marca 1927 roku.
16. Rada Szkolna Powiatowa w Lesznie zatwierdziła uchwałą z dnia 20. maja 1927 roku L.dz. 1601/27 na podstawie §§ 13 i 14 rozporządzenia Pana Ministra W.R. i O. P. nowo wybraną Radę Szkolną miejscową dla obwodu szkolnego Krzemieniewo w następującym składzie:
1) Przewodniczący: Aleksander Kamieniarz z Krzemieniewa
2) Kierownik szkoły: Adam Kaisar
3) Przełożony Gminy: Stanisław Andrzejczak
4) Przedstawiciele gminy z Krzemieniewa: Józef Gembiak, Wojciech Ratajczak, Oskar Schlecht
5) Zastępcy: Jan Chałupka, Jan Franzke, Jerzy Siwy
Na podstawie § 16 wybrała nowa Rada szkolna miejscowa jednogłośnie jako Zastępcę przewodniczącego, tutejszego sołtysa Stanisława Andrzejczaka, na sekretarza kierownika szkoły Adama Kaisara a na Skarbnika Wojciecha Ratajczaka. Na podstawie § 3 ad 4b i §§ 9 i 10 należy także do Rady szkolnej miejscowej Karol Weise, właściciel dóbr z Bielaw względnie jego zastępca.
17. Wakacje Wielkanocne: koniec zajęć szkolnych we wtorek, 12. kwietnia o godzinie 1 po południu, początek we wtorek, 26. kwietnia o 8 godzinie rano.
18. W czwartek, 28. kwietnia Konferencja rejonowa w Kąkolewie. Lekcja wzorowa: „Mnożenie i dzielenie w zakresie 1 – 20”. Referat: „Wzbudzanie zainteresowania przy pomocy rachunków”.
19. Na prośbę rodziców a za zgodą Inspektora Szkolnego rozpoczyna się nauka w tutejszej szkole od 1. maja aż do wakacyj jesiennych o 7 godzinie rano a kończy się o 12 godzinie po południu.
20. Dzień Trzeciego Maja, jako Rocznica Konstytucji, odprawiono tę wzniosłą uroczystość w taki sposób, jak w roku 1926. na rzecz Towarzystwa Czytelni Ludowych „Dar Narodowy 3 Maja” złożyły dzieci oddziału niemieckiego 8.35 zł. A dzieci oddziału polskiego 6.75 zł. Co dało razem 15.10 zł. Za nadesłanych 40 Nalepek po 10 groszy zebrano 4 zł.; więc razem oddałem osobiście w Inspektoracie 19.10 zł.
21. Dnia 4. maja odbyło się szczepienie dzieci szkolnych na ospę.
22. We wtorek, 24. maja odbyły dzieci szkolne na wozach drabinowych naukową wycieczkę ku jeziorze do Osiecznej. Jechaliśmy przez Nowy Belęcin, Karchowo i Świerczyn a z powrotem przez Łoniewo, Dobramyśl, Garzyn i Drobnin. Wozy dostarczyli bezpłatnie: Bickert i Mattner z Nowego Belęcina i Kleiber z Wygody.
23. Dnia 17. czerwca odbyła się z podobnym programem jak w polskim oddziale także i w oddziale niemieckim uroczystość szkolna w sprawie ze sprowadzeniem zwłok Juljusza Słowackiego. Równocześnie pokazałem na mapie, którą drogą sprowadzono zwłoki wielkiego wieszcza i w których miastach okręt względnie pociąg się ze zwłokami Słowackiego zatrzymywał. Uroczystość tę zakończono pieśniami „Boże coś Polskę” i „Jeszcze Polska nie zginęła”.
24. W czwartek, 2. czerwca odbyła się Konferencja rejonowa w Oporówku. Lekcja wzorowa: „Jan Sobieski pod Wiedniem”. Referat: „Jak należy udzielać nauki historji, by w dzieciach wzbudzić uczucia patrjotyczne”.
25. W poniedziałek, 20. czerwca odbyła się wspólna konferencja wszystkich rejonów w szkole żeńskiej w Lesznie. Lekcja praktyczna: „Sąsiedzi Polski”. Referat: „Rola robót ręcznych i rysunków w nowoczesnej szkole”, „O poradnictwie zawodowym”.
26. Dnia 15. maja urządziłem z dziatwą szkolną i miejscowym chórem kościelnym wieczorek. Sala była przepełniona; także kilku Polaków było obecnych. Czysty zysk z tego przedstawienia, który wyniósł 50 zł. przeznaczyłem na zakup książek do bibljoteki uczniowskiej oddziału niemieckiego.
27. Sprawozdanie z czynności pozaszkolnej za II kwartał 1927 roku odesłałem do Inspektoratu w Lesznie dnia 2 lipca bieżącego roku.
28. We wtorek, 28. czerwca napominałem i pouczałem dzieci szkolne, jak się w wakacje mają wobec Pana Boga, ludzi, zwierząt i roślin zachowywać, a po odśpiewaniu pieśni kościelnej, hymnu narodowego „Boże coś Polskę” i po zmówieniu modlitwy zakończono z pomocą Boską rok szkolny 1926/1927. Ze szkoły wypuszczono 13 a zapisano 10 dzieci. Liczba dzieci oddziału niemieckiego wynosi 49.

Adam Kaisar, nauczyciel oddziału niemieckiego i kierownik szkoły.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,017 Unikalnych wizyt