Lipca 16 2024 12:37:33
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły niemieckiej w Krzemieniewie - 1930/1931

W Imię Boże!
Rok szkolny 1930/31

1. Nowy rok szkolny rozpoczął się w wtorek, 2. września 1930. Ilość dzieci polskich 60 a niemieckich 61, razem 121.
2. Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego z dnia 30. czerwca 1930 Nr I. 19.046/30 wyłączyło z dniem 1. września 1930 roku z obwodu szkolnego Belęcin powiatu leszczyńskiego obszar dworski Brylewo, włączając go jednocześnie do obwodu szkolnego Krzemieniewo.
Z dniem 4. września 1930 roku ustanowiło Kuratorjum w obwodzie szkolnym Krzemieniewo 3 klasową publiczną szkołę powszechną.
Z dniem 1. września obwód szkolny Krzemieniewa składać się będzie z gminy Krzemieniewo i obszarów dworskich Bielawy i Brylewo. Gmina Krzemieniewo obowiązana jest w myśl ustaw z dnia 17. lutego 1922 o zakładaniu i utrzymaniu oraz o budowie publicznych szkół powszechnych (Dz.U.R.P. Nr 8. poz. 143 i 144) wznieść budynki szkolne, mieszkalne i gospodarcze, zaopatrzyć szkołę w całkowite urządzenie wewnętrzne, oraz pokrywać wszelkie przypadające na nią z ustawy koszty utrzymania 3 klasowej publicznej szkoły powszechnej w Krzemieniewie. W wydatkach tych mają brać udział na podstawie ustalonego klucza obszary dworskie Brylewo i Bielawy.
3. Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego z dnia 28. lipca 1930 roku Nr I. 8339/30 powołało od 1.9. 1930 roku Panią Halinę Kowalską na posadę nauczycielską do powszechnej szkoły w Lesznie.
4. Ilość dzieci polskich z Krzemieniewa 60 a z Brylewa 24 = 84 a niemieckich 61, więc razem wszystkich dzieci 145.
5. Nauczyciel Mieczysław Zwierzchowski, dotychczas w Górznie, został na podstawie rozporządzenia Inspektoratu Szkolnego w Lesznie z dnia 28. sierpnia 1930 roku L.dz. 1734/30 I. Przeniesiony z dniem 1. września 1930 roku na stanowisko nauczyciela tymczasowego do tutejszej publicznej szkoły powszechnej.
6. Szczepienie ospy odbyło się w piątek, dnia 29. sierpnia.
7. W wakacje naolejono w obu klasach podłogi.
8. Dnia 9. września przesłano do Inspektoratu w Lesznie składkę na fundusz pomocy szkole polskiej poza granicami Państwa kwotę 8.75 zł., którą złożyły dzieci polskiego i niemieckiego oddziału i nauczyciele.
9. Rada Szkolna Powiatowa w Lesznie zatwierdziła uchwałę z dnia 7. lutego 1931 L.dz. 235 na podstawie §§ 13 i 14 rozporządzenia Pana Ministra W.R. i O.P. naszą nowowybraną Radę Szkolną Miejscową dla obwodu Krzemieniewo.
Członkowie Rady szkolnej miejscowej są wymienieni w protokóle księgi posiedzeń Rady szkolnej miejscowej w Krzemieniewie.
10. W środę, 3 czerwca V. Konferencja rejonowa w Garzynie.
11. W środę, 10. czerwca rewidował pan Inspektor Tyczewski z Leszna tutejszą szkołę od 11 do 2 godziny. Od 2 – ½ 3 odbyła się Konferencja nauczycielska, na której wypowiedział pan Inspektor swoje zapatrywania. Wynik inspekcji był dostateczny.
12. Dnia 11. czerwca wyjechał oddział polski z obu nauczycielami do Gostynia, gdzie zwiedzili klasztor, farę i gazownię; oddział niemiecki zaś urządził wycieczkę do Osieczny.
13. Wykaz składek na rzecz Instytucji ogólno-państwowych za rok 1930/31 jest umieszczony w Protokole podawczym pod l. 65, zaś zestawienie Imprez kulturalno-oświatowych pozaszkolnych pod l. 72.
14. Zakończenie roku szkolnego odbyła się w sobotę, 27. czerwca.
15. W wakacje odmalowano 2 klasy szkolne i korytarze.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,110 Unikalnych wizyt