Lipca 16 2024 12:37:05
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły niemieckiej w Krzemieniewie - 1931/1932

Rok szkolny 1931/32

1. Nowy rok szkolny rozpoczął się we wtorek, dnia 1. września 1931 nabożeństwem w kościele w Drobninie.
2.Ilość dzieci polskich 95 a niemieckich 65, więc razem 160.
3. Ponieważ przechodzę z dniem 1. listopada bieżącego roku w stan spoczynku, więc zakończyłem mój zawód nauczycielski z pomocą Boską dnia 31. października 1931 roku. Jako nauczyciel względnie kierownik szkoły pracowałem w zaborze austriackim (Małopolska) na szkołach ewangelickich, prywatnych z prawem publiczności 34 lat i 2 miesiące a w Państwie Polskim 11 lat, więc razem 45 lat i 2 miesiące. W tutejszej szkole pracowałem od 1. marca 1922 do 31. października 1931 roku. Pożegnanie z dziećmi było bardzo serdeczne, wszystkie dzieci zaczęły mocno płakać, co mnie wzruszyło, ze nie mogłem mówić.
Z największą przyjemnością muszę zaznaczyć, że współżycie z kolegami z Panasem i Zwierzchowskim było prawdziwie braterskie, co też pan Panas w swem pożegnalnem przemówieniu podniósł. Także pana Inspektora Tyczewskiego z Leszna poznałem jako sprawiedliwego, przychylnego przełożonego, za co mu przy złożeniu mego urzędowania uprzejmie dziękuję.
4. Na posiedzeniu Rady szkolnej miejscowej z dnia 29. października bieżącego roku podziękował najprzód w serdecznych słowach pan przewodniczący Fr. Dudkowiak panu Kaisarowi za gorliwą i szczerą pracę w szkole i poza szkołą i nadmienił, że Kaisar bez względu na wyznanie religijne pozyskał sobie w wysokim stopniu miłość i zaufanie obu narodowości całej gminy i stawił wniosek, aby Rada szkolna miejscowa uchwaliła panu Kaisarowi za jego wierną i owocną pracę w naszej szkole i gminie na pamiątkę przyznać Dyplom pochwalny. Wniosek ten Rada szkolna miejscowa przyjęła jednogłośnie. Ta uchwała mnie bardzo wzruszyła i serdecznie podziękowałem za tą ładną pamiątkę. Równocześnie nadmieniłem, że Rada szkolna miejscowa w Krzemieniewie uczciła w ten sposób nie tylko odchodzącego kierownika szkoły ale i siebie i całą gminę, ponieważ jest to pierwszy nauczyciel z Krzemieniewa a może i z całego Województwa, który się może pochwalić takim wyszczególnieniem; ani za czasów niemieckich nie może sobie nikt takiego chwalebnego czynu przypomnieć.
5. Kierownictwo szkoły objął od 1. listopada bieżącego roku pan Stefan Boruczkowski dotychczasowy nauczyciel w Wijewie, powiat leszczyński. Jako odchodzący kierownik wprowadziłem go do klas polskich i oddziału niemieckiego, napominałem wszystkie dzieci, aby były pilne, grzeczne i posłuszne i życzyłem emu następcy panu Boruczkowskiemu w jego zawodowej pracy nauczycielskiej szczęścia, zdrowia i najlepszego powodzenia. W końcu prosiłem pana kierownika, aby dla dzieci ewangelickich był przychylny, bo my przecież wszyscy mamy tego samego Boga, tego samego Jezusa Chrystusa, tą samą Matkę Boską i tą samą Ojczyznę, a dzieci ewangelickie przecież temu niewinne, że są narodowości niemieckiej. Zostawajcie z Bogiem, Kochani Koledzy i kochane dziatki!

Krzemieniewo, 31. października 1931.
Adam Kaisar, emerytowany kierownik szkoły.

6. Z dniem 1go listopada 31 roku objął kierownictwo szkoły zgodnie z dekretem nominacyjnym pana Kuratora Stefan Boruczkowski, stały nauczyciel z Wijewa pow. Leszno. Ponieważ w szkole nie było nauczyciela wyznania ewangelickiego wypadła przez jeden tydzień religja ewangelicka, do czasu, aż Inspektor szkolny upoważnił do nauczania religji ewangelickiej pana Pastora Lehmanna z Krzemieniewa. Oddział niemiecki uczył na razie kierownik Stefan Boruczkowski.
7. 11 listopada, z powodu 13tolecia odzyskania niepodległości odbyła się następująca uroczystość szkolna poprzedzona wspólną defiladą i udziałem we mszy św.:
1) Słowo wstępne: kierownik szkoły Boruczkowski.
2) Śpiew: Bracia rocznica, dzieci szkolne.
3) Deklamacja: Nieznanemu żołnierzowi, uczennica I oddziału.
4) Śpiew: Walecznych tysiące, dzieci szkolne.
5) Deklamacja: Weteran, uczeń V oddziału.
6) Polacy w walce o wolność, referat, kierownik szkoły Boruczkowski.
7) Jeszcze Polska nie zginęła, śpiew wspólny.
8) Deklamacja: Marszałkowi Polski, uczeń III oddziału.
9) Śpiew: Legjony to żołnierska nuta, dzieci szkolne.
Zakończono śpiewem „Boże coś Polskę”. Wieczorem o godzinie 19 odbyła się na sali pani Hołogowej wspólna akademja dla starszych, której program uzupełniły także dzieci szkolne.
8. Z powodu powszechnego spisu ludności i zajęcia pracą spisową dwóch nauczycieli: Stefana Boruczkowskiego i Mieczysława Zwierzchowskiego, miały dzieci niemieckie i wyższe oddziały dzieci polskich dni wolne od nauki: 9, 10 i 11 grudnia. Pan Panas urzędował.
9. Ferje świąt Bożego Narodzenia trwały od 21. grudnia 31 roku do 8. stycznia 32 roku.
10. Z dniem 1. stycznia 32 roku powołało K.O.Szk. do tutejszej szkoły pana Erwina Kuklę, jako tymczasowego nauczyciela do niemieckiej klasy. Pan Erwin Kukla urodził się w 1910 roku w Starem Bielsku. Ukończył prywatne Seminarium Nauczycielskie ewangelickie z niemieckim językiem wykładowym. Pan Kukla jest wyznania ewangelicko-augsburskiego, narodowości niemieckiej.
11. Z polecenia pana Inspektora nastąpiło wprowadzenie w urząd pana Kukli w obecności dzieci oddziałów niemieckich i członków Miejscowej Rady Szkolnej dnia 15 stycznia 32 roku. Wprowadzenia dokonał kierownik szkoły pan Boruczkowski.
12. Z okazji zakończenia I półrocza 1931/32 roku i rozdania świadectw dni 1-4 II były wolne od zajęć szkolnych.
13. Od 22.III do 4.IV ferje świąt Wielkanocnych.
14. 26-go czerwca wzięły dzieci tutejszej szkoły udział w „Święcie Pieśni”. Wystąpiono z pieśnią konkursową na 3 głosy: „Przylecieli sokołowie”, uzyskawszy 19 i 2/3 punktów. Jako pieśń popisową śpiewano” „Pieśń wojenną” Moniuszki. Dyrygował Boruczkowski, kierownik szkoły.
15. 29. czerwca odegrała tutejsza szkoła na cele budowy kościoła w Drobninie sztuczkę teatralną pod tytułem „Dzieweczka-pasterka z Lourdes.
16. 28 czerwca zakończono rok szkolny uroczystością szkolną, nabożeństwem i rozdaniem świadectw. Zwolniono 9 dzieci od obowiązku szkolnego.
17. Na zakończenie roku szkolnego urządziła tutejsza Rada Szkolna 29. czerwca zabawę dla dzieci, na której obdarowano dzieci podarkami.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,109 Unikalnych wizyt