Lipca 15 2024 12:19:22
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły niemieckiej w Krzemieniewie - 1932/1933

W Imię Boże!
Rok szkolny 1932-33

1. Nauka rozpoczęła się 1go września nabożeństwem i podyktowaniem planu zajęć.
2. Frekwencja przedstawia się następująco:
dzieci polskie: chłopców 40, dziewcząt 55 (razem 95);
dzieci niemieckie: chłopców 40, dziewcząt 29 (razem 69).
Wszystkich dzieci w szkole jest więc 164.
3. Wakacje świąteczne Bożego Narodzenia trwały od 23. grudnia 1932 roku do 15. stycznia 1933 roku.
4. W dniu 24. stycznia zawiesiło Kuratorjum w urzędowaniu pana nauczyciela Panasa. Na zarządzenie pana Inspektora połączone zostały oddziały: I, II i III do czasu przysłania nowej siły.
5. W dniu 31. stycznia 1933 rok rozdano półroczne świadectwa.
6. Z powodu panującej w szkole odry, zarządził Lekarz Powiatowy zamknięcie szkoły na przeciąg 2 tygodni i to: od 22go lutego do 6go marca 1933 roku włącznie.
7. Z dniem 8go marca 1933 roku objęła obowiązki nauczycielki w tutejszej szkole pani Gertruda Wentowska z Tczewa. Kuratorjum O.P. powierzyło pani Wentowskiej posadę nauczycielskie kontraktowej. Pani Gertruda Wentowska urodziła się w Essen, dnia 21.XII 1910 roku. W roku 1930 ukończyła Państwowe Gimnazjum Humanistyczne w Tczewie. W roku 1931 uzyskała dyplom z jednorocznego P.K.N. w Toruniu. Pani Wentowska urzędowała w Krzemieniewie do 15. marca 1933 roku, poczem została przeniesiona do szkoły powszechnej w Jutrosinie.
8. Z dniem 16 marca 1933 roku otrzymała posadę kontraktowej nauczycielki pani Gertruda Rozmiarkówna. Pani Rozmiarkówna urodziła się dnia 12. III 1912 roku w Poznaniu. Jest wyznania rzymsko katolickiego, narodowości polskiej. W roku 1931 ukończyła państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Lesznie.
9. Ferje świąteczne Wielkanocne trwały od 12. IV do 19. IV 1933 roku.
10. 15-go maja odbyła się w tutejszej szkole Konferencja rejonowa. Lekcje prowadzili: pani Rozmiarkówna w klasie I – J. Polski: „Wprowadzenie litery ch”. Boruczkowski, oddział IV i V: „Czytanka treści moralnej”.
11. 21. maja urządziła szkoła na sali pana Jaśkowiaka „Dzień Matki”. Na program składało się: przemówienie wsępne kierownika Boruczkowskiego; śpiew na 3 głosy: „A witajcie goście mili”, „Kochajmy się”; referat pani Rozmiarkówny na temat: „Obowiązki społeczne matki”; jednoaktówka odegrana przez dzieci szkolne pod tytułem: „Pamiętajcie dziatki, dzisiaj święto Matki”. Na zakończenie obdarowano każdą Matkę bukietem kwiatów.
12. 28-go maja urządziła szkoła zabawę dziecięcą, podczas której obdarowano słodyczami i prezentami wszystkie dzieci szkolne. Zabawa odbyła się w ogrodzie pana Jaśkowiaka. Pogoda dopisała prześlicznie. Dzieci popisywały się: ćwiczeniami rytmicznymi z chorągiewkami, przy dźwiękach orkiestry, tańcami narodowymi i korowodami, oraz wesołemi pantominami. Publiczność dopisała licznie, a komitet Rodzicielski gorliwie współdziałał z gronem nauczycielskim.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,487,218 Unikalnych wizyt