Lipca 15 2024 21:46:29
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Cholera w parafii Oporowo w 1849 roku

Spis zmarłych na cholerę według „Księgi zgonów parafii Oporowo” za rok 1849:

12. Oporowo 1849 die 19 Augusti
mentis morib: munita Regina Borowiak vidua, uxor iam defuncti Adami Borowiak, pauper vitam in Xenodochia degens 70 annos nata (na cholerę) corpus eius die 22do Augusti a-o sepultum est.

13. Oporowo 1849 die 23tia Augusti
die vigesima tertia (23) Augusti 1849 obdormivit in Domino sacramentis morib: munitus Valentinus Musielak viduus pauper in Xenodochio vitam degens 76 annos natus (na cholerę) corpus eius die 25to Augusti a. sepultum est.

14. Oporowo 1849 die 23tia Augusti
die vigesima tertia (23) Augusti 1849 obdormivit in Domino sacramenti morib: munita Marianna Grzemna vidua pauper in Xenodochio vitam degens 62 annos nata (na cholerę) corpus eius die 25-to Augusti a.o sepultum est.

16. Oporowo 1849 die 29na Augusti
die vigesima nonaa Augusti 1849 obdormivit in Domino sacramenti munitus Gregorius Moderski, maritus Theclae de stripe Malęgiewicz, proprietarius in Oporowo, qui 44 annos fuit Organarius apud ecclesiam parochialem in Oporowo – 64 annos natus (na cholerę) corpus eius vero eius solemniter die 1a septembris acr. penes Capellam ad septentrionem sepultum est. Requiescat in pace.

17. Oporowo 1849 die 29 Augusti
die vigesima nona (29) Augusti 1849 obiit puella Sophia Katarzyńska filia defuncti Stephani Katarzyński et Mariannae de stirpe Mikołajczak 12 annos nata (na cholerę) – corpus eius die 1a Septembris a.cr. sepultum est.

18. Oporowo 1849 die 29 Augusti
Die vigesima nona (29) Augusti obdormivit in Domino Sacramentis morib: munitus Casimirus Matuszewski vir Sophiae – pauper 72 annos natus – (na cholerę) corpus eius die 1a Septembris a. cr. Sepultum est.

19. Oporówko 1849 die 29na Augusti
Die vigesima nona (29) Augusti 1849 obdormivit in Domino Sacramentis morib: munitus Martinus Gerhard innuptus vitam per 14 annos in societate Iesu degens professus – 40 annos natus (na cholerę) corpus eius die 1a Septembris a. cr. sepultum est.

20. Oporowo 1849 die 30na Augusti
die trigesima (30) Augusti 1849 obdormivit in domino Sacramentis morib: munitus Mathias Poprawski, operarius et maritus Margarethae de stripe Kujawianka – 55 annos natus (na cholerę) – corpus eius 1a Septembris a. cr. sepultum est.

21. Oporowo 1849 die 31a Augusti
die trigesima prima (31) Augusti 1849 obdormivit in domino Sacramentis morib: munita Brigitta Bartkowa, vidua paupera in Xenodochio vitam degens, – 90 annos nata (na cholerę) – corpus eius 2a Septembris sepultum est.

22. Oporówko 1849 die 1a Septembris
die prima (1) Septembris 1849 obdormivit in domino Sacramentis morib: munitus Melchior Ratajczak, inquilinus, vir Catharinae de stripe Skrzypczak – 54 annos natus (na cholerę) – corpus eius 3a Septembris a. cr. sepultum est.

23. Oporowo 1849 1a Septembris
die prima (1) Septembris 1849 obdormivit in domino Sacramentis morib: munitus Mathias Zamelek, pater familias aulinas et maritus Mariannae de stripe Karolczak – 37 annos natus (na cholerę) – corpus eius 3a Septembris sepultum est.

24. Oporowo 1849 die 1a Septembris
die prima (1) Septembris 1849 obdormivit in domino Sacramentis morib: munitus Martinus Ratajczak, famulus et maritus Sophiae de stripe Marcinkowska – 37 annos natus (na cholerę) – corpus eius 3a Septembris sepultum est.

25. Oporowo 1849 die 1a Septembris
die prima (1) Septembris 1849 obdormivit in domino Sacramentis morib: munita Margaretha Kajoch, vidua, uxor defuncti Adalberti Kajoch – 60 annos nata (na cholerę) – corpus eius 3a Septembris sepultum est.

26. Oporowo 1849 die 1a Septembris
die prima (1) Septembris 1849 obdormivit in domino Sacramentis morib: munitus Antonius Skrzypczak, famulus, maritus Agnestis de stripe Mikołajczak – 43 annos natus (na cholerę) – corpus eius 3a Septembris sepultum est.

27. Oporowo 1849 die 1a Septembris
die prima (1) Septembris 1849 obdormivit in domino Sacramentis morib: munita Catharina Skrzypczak, filia Antonii et Agnesti Skrzypczaków – puella 18 annos nata (na cholerę) – corpus eius 3a Septembris a. cr. sepultum est.

28. Oporowo 1849 die 2da Septembris
die secunda (2) Septembris 1849 obdormivit in domino Sacramentis morib: munitus Franciscus Grzemny, juvenis ovilis apud Parochum loci – 30 annos natus (na cholerę) – corpus eius 4ta Septembris sepultum est.

29. Oporowo 1849 2da Septembris
die secunda (2) Septembris 1849 obdormivit in domino Sacramentis morib: munita Frantisca Wozignojka, famula innupta seu virgo – 26 annos natus (na cholerę) – corpus eius 4ta Septembris a. cr. sepultum est.

30. Oporowo 1849 die 2da Septembris
die secunda (2) Septembris 1849 obdormivit in domino Sacramentis morib: munitus Valentinus Giera Agricola et aeconomus ecclesiae, amritus Catharinae de stripe Kajoch – 41 annos natus (na cholerę) – corpus eius 4ta Septembris a. cr. sepultum est.

31. Oporowo 1849 die 3tia Septembris
die tertia (3) Septembris 1849 obdormivit in domino Sacramentis morib: munita Maria Gnychowska, filia Mathiae virgo famulaque aulica – 29 annos natus (na cholerę) – corpus eius 4ta Septembris sepultum est.

32. Oporowo 1849 die 3tia Septembris
die tertia (3) Septembris 1849 obiit infans Carolus Wicinowski, filius Stanislai Wicinowski et Magdalenae Boruczkowska – 4 annos natus (na cholerę) – corpus eius die 4ta Septembris a. cr. sepultum est.

33. Oporówko 1849 die 3tia Septembris
die tertia (3) Septembris 1849 obiit Michael Wachowiak, inqilinus maritus Reginae de stripe Jakuboska – 42 annos natus (na cholerę) – corpus eius die 4ta Septembris 1849. sepultum est.

34. Oporowo 1849 die 3tia Septembris
die tertia (3) Septembris 1849 obdormivit in domino Sacramentis morb: munita Cunegundis Łupaczyńska de stripe Bryllska uxor braxatoris Simonis Łupaczyński – 40 annos nata (na cholerę) – corpus eius die 4ta Septembris a. cr. sepultum est.

35. Oporowo die 3tia Septembris
die tertia (3) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacramentis morib: munitus Gasparus Dudziak inquilinus, maritus Mariannae ex I voto Wszolek – 60 annos natus (na cholerę) – corpus eius die 4ta Septembris a. cr. sepultum est.

36. Oporowo die 4ta Septembris
die quarta (4) Septembris 1849 obiit infans Stanislaus Łupaczyński, filius Simonis Łupaczyński braxatoris et Cunegundis de stripe Bryllska – 1 annus et 4 menses natus (na cholerę) – corpus eius die 5ta Septembris a. cr. sepultum est.

37. Oporowo 1849 die 4ta Septembris
die quarta (4) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacramentis morib: munitus Josephus Kornacki inquilinus, famulus aulicus juvenisque – 25 annos natus (na cholerę) – corpus eius die 5ta Septembris a. cr. sepultum est.

38. Oporowo 1849 die 3tia Septembris
die tertia (3) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacram: munita Salomea Dwornik uxor Laurentii Dwornik famuli – 40 annos nata (na cholerę) – corpus eius die 4ta Septembris a. cr. sepultum est.

39. Oporówko 1849 die 4ta Septembris
die quarta (4) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacram: munitus Mathias Skrzypczak famulus auet maritus Catharinae de stripe Bańkowiak – 58 annos natus (na cholerę) – corpus eius die 5ta Septembris sepultum est.

40. Oporówko 1849 die 4ta Septembris
die quarta (4) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacram: munitus Joannes Zamelek pater familias et maritus Mariannae de stripe Piotrowiak – 52 annos natus (na cholerę) – corpus eius die 5ta Septembris sepultum est.

41. Oporowo 1849 die 5ta Septembris
die quinta (5) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacram: munita Francisca Bryja uxor defuncti Mathaei Bryja – 80 annos natus (na cholerę) – corpus eius die 6ta Septembris sepultum est.

42. Oporowo 1849 die 4ta Septembris
die quarta (4) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacram: munitus Silvester Mikołajczak maritus Mariannae de stripe Kajoch, operarius – 40 annos natus (na cholerę) – corpus eius die 6ta Septembris sepultum est.

43. Oporowo 1849 die 5ta Septembris
die quinta (5) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacram: munita Josepha Sikorska famula – 21 annos natus (na cholerę) – corpus eius die 6ta Septembris sepultum est.

44. Oporowo 1849 die 5ta Septembris
die quinta (5) Septembris 1849 obiit infans Catharina Walkowiak, filia Valentini Walkowiak et Mariannae Mikołajczak – 2 annos nata (na cholerę) – corpus eius die 6ta Septembris a. cr. sepultum est.

45. Oporowo 1849 die 5ta Septembris
die quinta (5) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacram: munita Regina Dudzianka famula, virgo – 24 annos natus (na cholerę) – corpus eius die 6ta Septembris sepultum est.

47. Oporowo 1849 die 5ta Septembris
die quinta (5) Septembris 1849 obdormivit in Domino die 2-to Septembris confessa Famula aulica Marianna Jabłońska virgo – 30 annos nata (na cholerę) – corpus eius die 6ta Septembris sepultum est.

48. Oporowo 1849 die 5ta Septembris
die quinta (5) Septembris 1849 obiit infans Thomas Kaesewalter, filius legit Raphalis Kaesewalter civis de oppido Gostyń et Stanislae de stripe Fojtowicz – 4 annos natus (na cholerę) – corpus eius die 6ta Septembris sepultum est.

50. Oporowo 1849 die 5ta Septembris
die quinta (5) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacram: munita Francisca Mikołajczak filia defuncti Adalberti Mikołajczak et viventis Hedwigis – 18 annos nata (na cholerę) – corpus eius die 6ta Septembris sepultum est.

51. Oporowo 1849 die 6ta Septembris
die sexta (6) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacram: munita Hedwigis Rekwińska de stripe Baranowska vidua 60 annos nata (na cholerę) – corpus eius die 7ma Septembris sepultum est.

52. Oporowo 1849 die 6ta Septembris
die sexta (6) Septembris 1849 obiit puella Vitalissa Maria Łupaczyńska filia Simonis Łupaczyński braxatoris et Cunegundinis Bryllska 4 annos nata (na cholerę) – corpus eius die 7ma Septembris sepultum est.

53. Oporowo 1849 die 7ma Septembris
die septima (7) Septembris 1849 obiit infans Mathias Jaskel filius Theophili (Bogusława) Jaskel et Agnestis Sikorska 2 annos natus (na cholerę) – corpus eius die 8va Septembris sepultum est.

54. Oporowo 1849 die 7ma Septembris
die septima (7) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sarcram: munitus Philippus Matuszewski filius Casimiri Matuszewski et Sophiae Behmina 23 annos natus (na cholerę) – corpus eius die 8va Septembris sepultum est.

55. Oporowo 1849 die 7ma Septembris
die septima (7) Septembris 1849 obiit infans Antonia Dwórnik filia Laurentii Dwórnik famuli et Salomeae Musielak 1 annum et 3 menses nata (na cholerę) – corpus eius die 8va Septembris sepultum est.

56. Oporowo 1849 die 7ma Septembris
die septima (7) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sarcram: munita Barbara Kaźmierczak uxor Thomas Kaźmierczak operarii – 30 annos nata (na cholerę) – corpus eius die 8va Septembris sepultum est.

57. Oporówko 1849 die 7ma Septembris
die septima (7) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sarcram: Valentinus Skrzypczak maritus Catharinae Jańczak 31 annos natus (na cholerę) – corpus eius die 8va Septembris sepultum est.

58. Oporówko 1849 die 7ma Septembris
die septima (7) Septembris 1849 obiit Silvester Kucharkowski coquus de Mochy ordinus 50 annos natus (na cholerę) – corpus eius die 8va Septembris sepultum est.

59. Oporówko 1849 die 7ma Septembris
die septima (7) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sarcram: munita Francisca Zamelkowa ex I voto Włodarczyk uxor iam defuncti Simonis Zamelek 46 annos nata (na cholerę) – corpus eius die 8va Septembris sepultum est.

60. Oporowo 1849 die 8va Septembris
die octava (8) Septembris 1849 obiit infans Margaretha Giera filia defuncti Valentini Giera agricolae et Catharinae de stirpe Kajoch 3 menses nata (na cholerę) – corpus eius die 9na Septembris sepultum est.

61. Oporowo 1849 die 8va Septembris
die octava (8) Septembris 1849 obiit puer post confessionem Joannes Kajoch filius defunctorum Adalberti Kajoch et Margarethe Mikojaczak 19 annos natus (na cholerę) – corpus eius die 9na Septembris sepultum est.

62. Oporowo 1849 die 4ta Septembris
die 4-ta Septembris 1849 obiit puer Franciscus Mikołajczak filius Leoni Mikołajczak agricolae et Victoriae de stripe Kajoch 8 annos natus (na cholerę) – corpus eius die 5to Septembris sepultum est.

63. Oporowo 1849 die 9 Septembris
die nona (9) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacramenti munitus Gasparus Talarowski iuvenis et famulus aulicus, filius defuncti Joannis Talarowski et Mariannae de II voto Maćkowiak – 28 annos natus (na cholerę) corpus ejus die 10ma Septembris sepultum est.

65. Oporowo 1849 die 11ma Septembris
die undecima (11) Septembris 1849 obiit antea confessus puer Laurentius Swojak filius Francisci Swojak agricolae et Mariannae Zygmańska – 15 annos natus (na cholerę) corpus ejus die 12ma Septembris sepultum est.

66. Oporowo 1849 die 12ma Septembris
die duodecima (12) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacramenti munita Martianna Dudziak famula virgoque 20 annos natus (wyszła z cholery i na tyfus umarła) corpus ejus die 13tia Septembris sepultum est.

67. Oporowo 1849 die 13 Septembris
die decima tertia (13) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacramenti antea confessa Marianna Szpurka deflotara virgo 30 annos natus (na cholerę) corpus ejus die 15 Septembris sepultum est.

68. Oporowo 1849 die 14ta Septembris
die decima quarta (14) Septembris 1849 obiit puella Victoria Maćkoska filia Jacobi Maćkoski operarii et Reginae Swojak – 10 annos nata (na cholerę) corpus ejus die 16ma Septembris sepultum est.

70. Oporówko 1849 die 15ta Septembris
die decima quinta (15) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacram: munita Anna Maćkowiak vidua, de stirpe Gierczanka. Inquilina 60 annos nata (na cholerę) corpus ejus die 17ma Septembris a. c. sepultum est.

71. Oporówko 1849 die 16ta Septembris
die decima sexta (16) Septembris 1849 obiit antea confessus puer Valentinus Marcinkowski filius defuncti Philippi Marcinkowski et Mariannae Mikołajczak 10 annos natus (na cholerę) corpus ejus die 18ma Septembris a. cr. sepultum est.

72. Oporówko 1849 die 19na Septembris
die decima nona (19) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacramenti morib: munitus Stanislaus Kurpik włódarz Pański, maritus Brigittae 60 annos natus (na cholerę) corpus ejus die 21ma Septembris a. cr. sepultum est.

73. Oporówko 1849 die 20 Septembris
die vigesima (20) Septembris 1849 obiit antea infans Joannes Smakulski filius Casimiri Smakulski et Agnestis de stirpe Zamelek 2½ annos natus (na cholerę) corpus ejus die 22 sepultum est.

75. Oporowo 1849 die 20 Septembris
die vigesima (20) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacram: munita Regina Maćkoska de stirpe Swojak, vidua defuncti Jacobi Maćkoski 34 annos nata (na cholerę) corpus ejus die 22 Septembris a. cr. sepultum est.

76. Nadolnik 1849 die 21 Septembris
die vigesima prima (21) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacramenti munita Marianna Machowiak de stirpe Mikołajczak et I voto Marciknowska, uxor Francisci Maćkowaik inquilini 36 annos nata (na cholerę) corpus ejus die 23 Septembris sepultum Est.

77. Oporówko 1849 die 21 Septembris
die vigesima secunda (22) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacram: munitus Casimirus Smakulski inquilinus et maritus Agnestis de stirpe Zamelek 29 annos natus (na cholerę) corpus ejus die 24 Sept. sepultum est.

78. Oporówko 1849 die 24 Septembris
die vigesima quarta (24) Septembris 1849 obdormivit in Domino Sacramenti munitus Josephus Kobusiński Agricola et maritus Magdalenae 40 annos natus (na cholerę) corpus ejus die 26 Septembris a. c. sepultum est.

79. Oporówko 1849 die 3tia Octobris
die tertia (14) Octobris 1849 obiit puella Catharina Ratajczak filia Aegidii Ratajczak famuli et Reginae Przybylak – 4 annos nata (na cholerę) corpus ejus die 5ta Octobris sepultum est.

81. Oporówko 1849 die 4ta Octobris
die quarta (4) Octobris 1849 obdormivit in Domino Sacram: munita Marianna Ratajczak filia Aegidii Ratajczak et Reginae de stirpe Przybylak 14 annos nata (na cholerę) corpus ejus die 6ta Octobris a.c. sepultum est.

82. Oporówko 1849 die 16ta Octobris
die decima sexta (16) Octobris 1849 obdormivit in Domino Sacram: munitus Josephus Łabusiński juvenis, filius Gasparis Łabusiński et Catharinae de stirpe Kobusińska 20 annos natus (na cholerę) corpus ejus die18ma Octobris sepultum est.

Po wydarzeniach z 1849 roku, nigdy więcej epidemia cholery nie dotknęła mieszkańców parafii Oporowo.

Komentarz:
Pomiędzy prezentowanymi na tej stronie danymi zachodzi istotna różnica.
Na tablicy w kaplicy cmentarnej znajdują się nazwiska 70 osób zmarłych na cholerę. Z kolei w księgach metrykalnych tylko przy 64 osobach widnieje dopisek, że zmarły z tego właśnie powodu. Błąd popełniła osoba przepisująca nazwiska z ksiąg metrykalnych, umieszczając na tablicy nazwiska 6 osób zmarłych z zupełnie innych powodów. Te osoby to: Katarzyna Zamelek (w tym przypadku nie wymienia się żadnego powodu), Aniela Ratajczak (zmarła „na kaszel”), Jakob Ratajczak (zmarł „na kamień”), Jadwiga Karolczak (zmarła „przy połogu”), Melchior Tomczak (zmarł „na wątrobę”), Maryanna Wandel (zmarła „na suchoty”). Na wspomnianej tablicy znajduje się również nazwisko Karola Kłuszewskiego, którego śmierci w tym roku w księgach nie odnotowano. W tych z kolei jako zmarłego na cholerę wymienia się osobę o nazwisku Carolus Wicinowski, którego nie ma na tablicy. Jakby tego było mało, ksiądz Józef Franke podsumowując w księdze zmarłych rok 1849 zapisał, że z powodu cholery umarło 75 osób.

-----------------------------------------------------------------------
Źródło:

Elżbieta i Jerzy Kownaccy, "Kronika Oporowska 1637-1923", str. 245-251, Krzemieniewo 2013.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,709 Unikalnych wizyt