Lipca 16 2024 13:10:58
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły niemieckiej w Krzemieniewie - 1935/1936

W Imię Boże!
Rok 1935/36

1. W bieżącym roku szkolnym został czasowo zlikwidowany 1 etat nauczycielski. Frekwencja przedstawia się następująco: 87 dzieci polskich i 71 niemieckich = 158.
2. W dniu 11. listopada 1935 roku urządziła szkoła uroczystą akademję na sali pana Śliwińskiego. Na program składały się: przemówienia dzieci, śpiewy, deklamacje i jednoaktówka pod tytułem: „Dobre serce”.
3. Z dniem 1. grudnia 1935 powołało Kuratorjum do tutejszej szkoły jako trzecią siłę nauczycielską panią Śramską Teodorę z Śremu. Pan Śramska urodziła się 7.XI 1912 roku i ukńczyła Seminarjum Nauczycielskie w Poznaniu.
4. Dnia 12. maja 1935 roku okryła całą Polskę głęboka żałoba. Do wieczności przeniósł się Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski. 16. maja zorganizowała również szkoła nasza uroczystość żałobą dla całej gromady okolicy. Przy zapełnionej sali, w poważnem nastroju wyczerpano program poświęcony życiu i czynom Marszałka. W końcu kierownik szkoły Boruczkowski odczytał orędzie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do narodu.
5. 6. grudnia 1936 roku wizytował tutejszą szkołę pan wizytator Zawidzki i Pan Inspektor Wydra z Leszna.
6. 1. lutego odbyła się szkolna uroczystość z okazji Imienin Pana Prezydenta Rzeczpospolitej. Dzieci, obok śpiewu i deklamacji wykonały jednoaktówkę pod tytułem: „Dobry obywatel”.
7. W dniu 19. marca odegrały dzieci dwuaktówkę pod tytułem: „Będę zuchem”. Ponadto wystąpiły z deklamacjami, śpiewami i odczytem. Uroczystość była zorganizowana i wykonana przez dzieci. Starszym ludziom bardzo to się podobało, chociaż były braki w realizacji programu. Dzieci były ze swego czynu bardzo zadowolone, co je popchnie niechybnie do coraz większego precyzowania programu uroczystości.
8. 12. maja, jako w I rocznicę śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego zostało odprawione w kościele Katolickim i zborze protestanckim uroczyste nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy. Po nabożeństwie odbyła się wspólna uroczystość szkolna, na którą złożyły się śpiewy, deklamacje i czytanie wyjątków z pism Marszałka. Specjalną uwagę poświęcono momentowi pochowania serca Marszałka w dniu 12.V 1936 w Wilnie, u stóp Matki Marszałka. Uroczystość miała bardzo podniosły i poważny nastrój.
9. 16 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie 20 dzieci, opuszczających szkołę. Młodsze dzieci pożegnały swoje koleżanki i kolegów śpiewami, deklamacjami i przemówieniem.
W imieniu Grona nauczycielskiego przemawiała pani nauczycielka Śramska i kierownik Boruczkowski.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,165 Unikalnych wizyt