Lipca 16 2024 11:58:20
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


PONIKIEWSCY Z DROBNINA
(z Drobninem związani od roku 1902)

Stanisław Ponikiewski herbu Trzaska
Urodzony: 29.09.1848
Zmarł: 6.06.1913
Rodzice: Franciszek Ponikiewski (31.08.1816-1904) i Tekla z Wolszlegierów Ponikiewska (23.09.1823-1.03.1901)
Ślub: 19.01.1879 z Jadwigą z Rychłowskich

Jadwiga z Rychłowskich Ponikiewska
Urodzona: 4.10.1857
Zmarła: 11.12.1922
Rodzice: Walerian Rychłowski herbu Nałęcz (1824-1902) i Jadwiga Teresa Kordula z Modlibowskich herbu Dryja (1830-1911)

Dzieci Jadwigi i Stanisława Ponikiewskich:
1. Zofia: (5.05.1880-1953)
2. Stefan Alojzy: (21.06.1881-1941 dziedzic Drobnina)
3. Julia: (10.01.1884-1923)
4. Hipolit: (19.08.1890-1944 dziedzic Brylewa)

Stefan Ponikiewski herbu Trzaska
Urodzony: 21.06.1881 (Brylewo)
Zmarł: 26.01.1941
Ślub: 6.08.1918 z Zofią z Raszewskich herbu Grzymała

Zofia z Raszewskich Ponikiewska
Urodzona: 30.03.1890 (Jasień)
Zmarła: 18.12.1952
Rodzice: Gustaw Raszewski herbu Grzymała (1857-1931) i Teodora Moszczeńska herbu Nałęcz (1866-1922)

Dzieci Zofii i Stefana Ponikiewskich:
1. Kazimierz: (29.06.1919-9.09.1939)
2. Augustyn Teodor Marian: (urodzony 6.11.1920)
3. Teresa Jadwiga Maria: (20.10.1922-26.06.1984)

Wpisy w księgach metrykalnych:

A. Urząd Stanu Cywilnego w Garzynie:

1879
Nr. 11
Garzyn, am 13ten dreitehnten Mai tausend acht hundert siebenzig und neun.
Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute zum Zweck der Eheschließung: 1. der Rittergutsbesitzer Herr Stanislaus v. Ponikiewski der Persönlichkeit nach bekannt, katholischer Religion, geboren den 29ten September 1848/achtzehnhundert vierzig und acht zu Chraplewie, Kreis Schubin, wohnhaft zu Brylewo Sohn des Rittergutsbesitzers Herrn Franz v. Ponikiewski und Tekla geb. v. Wolszleger Eheleute wohnhaft zu Posen.
2. die Fräulein Hedwig v. Rychłowska, Rittergutsbesitzerstochter der Persönlichkeit nach bekannt, katholischer Religion, geboren den 7ten October 1855/ achtzehnhundert fünfzig und fünf zu Drobnin, wohnhaft zu Drobnin, Tochter des Rittergutsbesitzers Herrn Walerian v. Rychłowski und der Hedwig geb. v. Modlibowska, Eheleute, wohnhaft zu Drobnin.
Als Zeugen waren zugezogen und erschienen:
3. der Rittergutbesitzer Herr Fr. v. Ponikiewski der Persönlichkeit nach bekannt, 63 dreiundsechzig jahre alt, wohnhaft zu Posen
4. der Rittergutsbesitzer Herr Wincent v. Ponikiewski der Persönlichkeit nach bekannt, 59/ neunundfünfzig Jahre alt, wohnhaft zu Berlin.
In Gegenwart der Zeugen richtete der Standesbeamte an die Verlobten einzeln und nach einander die Frage: ob sie die Ehe mit einander eingehen wollen. Die Verlobten beantworteten diese Frage bejahend und erfolgte hierauf der Anspruch des Standesbeamten, daß er sie nunmehr kraft des Gesetzes für rechtmäßig verbundene Eheleute erkläre.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben
Jadwiga Rychłowska
Stanisław Ponikiewski
Franciszek Ponikiewski
Ponikiewski Wincenty
Der Standesbeamte
J. V. Sypkowski.

Garzyn, dnia 13 trzynastego maja tysiąc osiemset siedemdziesiątego dziewiątego. Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dzisiaj w celu zawarcia małżeństwa:
1. posiadacz dóbr rycerskich Pan Stanisław von Ponikiewski, znany osobiście, katolik, urodzony dnia 29. września 1848/tysiąc osiemset czterdziestego ósmego w Chraplewie, powiat Szubin, zamieszkały w Brylewie, syn posiadacza dóbr rycerskich Pana Franciszka von Ponikiewskiego i Tekli z domu Wolszlegier, małżonków zamieszkałych w Poznaniu.
2. panna Jadwiga von Rychłowska córka posiadacza dóbr rycerskich, znana osobiście, katoliczka, urodzona dnia 7 października 1855/tysiąc osiemset pięćdziesiątego piątego w Drobninie, zamieszkała w Drobninie, córka posiadacza dóbr rycerskich Pana Waleriana Rychłowskiego i Jadwigi z domu Modlibowskiej, małżonków zamieszkałych w Drobninie. Jako świadkowie zostali podani i stawili się:
3. posiadacz dóbr rycerskich Pan Fr. v. Ponikiewski, znany osobiście, 63 sześćdziesiąt trzy lata, zamieszkały w Poznaniu
4. posiadacz dóbr rycerskich Pan Wincent v. Ponikiewski znany osobiście, 59 pięćdziesiąt dziewięć lat, zamieszkały w Berlinie.
W obecności świadków urzędnik stanu cywilnego zwrócił się do każdego z narzeczonych z osobna z pytaniem: czy chcą zawrzeć ze sobą małżeństwo. Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco i nastąpiła wtedy formułka urzędnika stanu cywilnego, który oświadczył, że od tej pory są oni małżeństwem z mocy prawa.
Przeczytano, przyjęto i podpisano
Jadwiga Rychłowska
Stanisław Ponikiewski
Franciszek Ponikiewski
Ponikiewski Wincenty
urzędnik stanu cywilnego
z up. Sypkowski.

1880
Nr. 104
Garzyn, am 9ten Mai 1880
Vor dem untergezeichneten Standesbeamte erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, der Rittergutsbesitzer Stanislaus v. Ponikiewski wohnhaft zu Brylewo katholischer Religion, und zeigte an, daß von der Hedwig v. Ponikiewska geb. Rychłowska seiner Ehefrau katholischer Religion, wohnhaft bei ihm zu Brylewo in seiner Wohnung am 5ten fünften May des Jahres tausend acht hundert achtzig und Nachmittags um 1. ein Uhr ein Kind weiblichen Geschlechts geboren worden sei, welches den Vornamen Sophie erhalten habe.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben Stanislaus von Ponikiewski.
Der Standesbeamte
J. V. Lachmann.

Garzyn, dnia 9 maja 1880
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj, znany osobiście, posiadacz dóbr rycerskich Stanisław von Ponikiewski katolik, zamieszkały w Brylewie, i powiadomił, że jego żona Jadwiga von Ponikiewska z domu Rychłowska katoliczka, zamieszkała u niego w Brylewie w jego mieszkaniu, urodziła dnia 5 piątego maja roku tysiąc osiemset osiemdziesiątego po południu o godzinie 1 pierwszej, dziecko płci żeńskiej, które otrzymało imię Zofia.
Przeczytano, przyjęto i podpisano Stanislaus von Ponikiewski
urzędnik stanu cywilnego
z up. Lachmann

1881
Nr. 129
Garzyn, am 28ten Juni 1881
Vor dem untergezeichneten Standesbeamte erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, der Rittergutsbesitzer Stanislaus v. Ponikiewski wohnhaft zu Brylewo katholischer Religion, und zeigte an, daß von der Hedwig v. Ponikiewska geb. Rychłowska seiner Ehefrau katholischer Religion, wohnhaft bei ihm zu Brylewo in seiner Wohnung am einundzwanzigsten Juni des Jahres tausend acht hundert achtzig und eins Nachmittags um drei Uhr ein Kind männlichen Geschlechts geboren worden sei, welches den Vornamen Stefan Aloizy erhalten habe.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben Stanislaus von Ponikiewski.
Der Standesbeamte (podpis nieczytelny).

Garzyn, dnia 28 czerwca 1881
Przed niżej podpisanym urzędnikim stanu cywilnego stawił się dzisiaj, znany osobiście, posiadacz dóbr rycerskich Stanisław von Ponikiewski katolik, zamieszkały w Brylewie, i powiadomił, że jego żona Jadwiga von Ponikiewska z domu Rychłowska katoliczka, zamieszkała u niego w Brylewie w jego mieszkaniu, urodziła dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego po południu o godzinie trzeciej, dziecko płci męskiej, które otrzymało imię Stefan Alojzy.
Przeczytano, przyjęto i podpisano Stanislaus von Ponikiewski
urzędnik stanu cywilnego (podpis nieczytelny)

B. Parafia Oporowo:

1872
Liber Copulatorum
Nr: 1.
Annus Mensis et Dies Copulationis: 1872 20. Junius
Nomen Sacerdotis Copulantis: X. Casimirus Szołdrski praesente parochus sponsae Woliński curato Oporoviensi.
Nomen et Cognomen Copulatorum: Sigismundus de Szołdrski juvenis haeres bonorum Garzyn parochiae Świerczyna et Maria Nałęcz Rychłowska filia Valerii et Hedvigis Rychłowski haeredum bonorum Drobnin, virgo, matrimonium contraxerunt Posnaniae, sui ecclesia B. Mariae in Summo, praesente parocho sponsae.
Aetas Sponsi: 26
Aetas Sponsae: 21
Religio: cath.
Proclamatio Bannorum: Dmcis I, II, III post Pentes.
Testes: Boleslaus Szołdrski haeres bonorum Modliszewko, Thaddaeus Dzierżykraj Morawski haeres bonorum Lubonia, Vitoldus Comes Łubieński haeres bonorum Wyciążkowo.

Rok miesiąc i dzień ślubu: 1872 20 czerwca.
Nazwisko kapłana udzielającego ślubu: X. Kazimierz Szołdrski w obecności proboszcza narzeczonej Wolińskiego duszpasterza oporowskiego.
Nazwisko i imię ślubujących: Zygmunt Szołdrski kawaler dziedzic dóbr Garzyn parafia Świerczyna i Maria Nałęcz Rychłowska córka Walerego i Jadwigi Rychłowskich dziedziców dóbr Drobnin, panna, małżeństwo zawarto w Poznaniu, w kościele Bł. Marii w obecności proboszcza narzeczonej.
Wiek narzeczonego: 26
Wiek narzeczonej: 21
Religia: katolicka.
Ogłoszenie zapowiedzi: niedziele I, II, III po Pięćdziesiątnicy.
Świadkowie: Boleslaus Szołdrski dziedzic dóbr Modliszewko, Thaddaeus Dzierżykraj Morawski dziedzic dóbr Lubonia, Vitoldus hrabia Łubieński dziedzic dóbr Wyciążkowo.

1879
Liber Copulatorum
Nr: 2.
Annus Mensis et Dies Copulationis: 1879 19. Januarii
Nomen Sacerdotis Copulantis: X. Woliński cur. loci
Nomen et Cognomen Copulatorum: Stanislaus de Ponikiewski generosus haeres bonorum Brylewo parochiae Świerczyna et Hedvigis de Rychłowska generosa filia Valerii de Rychłowski et Hedvigis de Modlibowska haeredum bonorum Drobnin matrimonium contraxerunt.
Aetas Sponsi: 28
Aetas Sponsae: 24
Religio: cath.
Testes: Leon comes Mielżyński de Pawłowice, Thaddaeus Dzierżykraj Morawski Camerarius Regiae Majestatis de Lubonia, Stanislaus de Zakrzewski haeres bonorum Żabno.

Rok miesiąc i dzień ślubu: 1879 19 stycznia.
Nazwisko kapłana udzielającego ślubu: X. Woliński miejscowy duszpasterz.
Nazwisko i imię ślubujących: małżeństwo zawarli Stanisław de Ponikiewski szlachetny dziedzic dóbr Brylewo parafia Świerczyna i Jadwiga de Rychłowska szlachetna córka Walerego de Rychłowskiego i Jadwigi de Modlibowskiej dziedziców dóbr Drobnin.
Wiek narzeczonego: 28
Wiek narzeczonej: 24
Religia: katolicka.
Ogłoszenie zapowiedzi: niedziele I, II, III po Pięćdziesiątnicy.
Świadkowie: Leon hrabia Mielżyński de Pawłowice, Thaddaeus Dzierżykraj Morawski podkomorzy krlewski de Lubonia, Stanisław de Zakrzewski dziedzic dóbr Żabno.

1913
Liber Mortuorum
AD. 1913
5. Junius Brylewo
Stanislaus Ponikiewski, haeres dominium Brylewo, aetas: 64 – cancer.
Uxor gen. Hedwigis de gente Rychłowska.
Umarł we Wrocławiu, gdzie przebywał w klinice z powodu choroby. Mąż wielkich zasług około społeczeństwa, rodziny i kościoła. Dzielny rolnik, przyświecał przykładem pracy, oszczędności szerokim kołom społeczeństwa, uczyli się od niego starzy i młodzi jak rozumnie pracować na roli, to też zyskał sobie uznanie wszystkich. W dniu exportacyi i pogrzebu liczne zastępy obywatelstwa i ludu przybyły nawet z dalszych stron. Kapłanów było 20. mowę żałobną wygłosił ks. Dykier proboszcz z Kąkolewa, w której stawił zmarłego jako wzór wszystkim. Obok tego był dobrym katolikiem, wierzącym i praktykującym. Pochowany na cmentarzu przy kościele na południowej stronie, obok grobu teściów śp. Walerego i Jadwigi Rychłowskich. Z tego powodu pochowany też w Oporowie, a nie w Świerczynie, dokąd Brylew należy.

5 czerwca Brylewo
Stanisław Ponikiewski, dziedzic dóbr Brylewo wiek 64 – rak
Mąż szlachetnej Jadwigi z domu Rychłowskiej.


1922
Liber Mortuorum
1922
11. December Drobnin
Hedwigis Ponikiewska vidua (vir iam mortuus gen. Stanislaus Ponikiewski)
De domo Rychłowska
Aetas – 67
Dawniejsza dziedziczka Brylewa. Pochowana w nowym grobowcu rodziny Ponikiewskich. Exportacya z dworca w Pawłowicach, gdyż J.P. umarła w Poznaniu, odbyła się wieczorem w środę 13.12.1922. Dnia 14 były wigilia, potem Mszę św. miał proboszcz miejscowy Dziekan Krobski, następnie pogrzeb wobec licznie zgromadzonych członków rodziny i parafian. Ks. Dziekan w końcu uczcił pamięć zmarłej w krótkich słowach przedstawiając ją jako wzór niewiast Polek, mimo że nie żądano od niego mowy żałobnej. Było także kilku sąsiednich kapłanów, jak np. proboszcz z Leszna i Pawłowic.

11 grudnia Drobnin
Jadwiga Ponikiewska – wdowa (mąż już zmarł – szlachetny Stanisław Ponikiewski)
Z domu Rychłowska
Wiek 67


C. Parafia Świerczyna:

1909
Liber Copulatorum
Numerus: 28
Dies et mensis copulationis: 19.10.1909
Nomen Sacerdotis Benedictum Matrimonium: X. Stan. Świderski parochus
Nomen et Cognomen Copulatorum:
de Kęszycki Stephanus Daniel de Polwica pow. Środa
de Ponikiewska Julia Maria de Brylewo pow. Leszno
Aetas sponsi: 25
Aetas sponsae: 26
Religio: cathol.
Nomen et Cognomen Parentem:
Sponsi: Stephanum de Kęszycki, Margaretha Ducanc
Sponsae: Stanislaus de Ponikiewski, Hedvigis de Rychłowska
Dies promulgationum: Domin. p. Pent. XVII XVIII XIX
Nomen, Cognomen, Ars et Conditio vitae adstantium testium: Maximilianus de Mielżyński comes de Pawłowice, Stanislaus de Modlibowski de Golinka

Dzień i miesiąc ślubu: 19.10.1909.
Nazwisko kapłana udzielającego ślubu: X. Stan, Świderski proboszcz.
Nazwisko i imię ślubujących: de Kęszycki Stefan Daniel de Polwica pow. Środa, de Ponikiewska Julia Maria de Brylewo po. Leszno
Wiek narzeczonego: 25
Wiek narzeczonej: 26
Religia: katolicka.
Nazwisko i imię rodziców:
narzeczonego: Stefan de Kęszycki, Małgorzata Ducanc
narzeczonej: Stanisław de Ponikiewski, Jadwiga de Rychłowska
Dni zapowiedzi: niedziele po Pięćdziesiątnicy XVII XVIII XIX.
Nazwisko, imię stan przybyłych świadków: Maksymilian de Mielżyński hrabia de Pawłowice, Stanisław de Modlibowski de Golinka.

1911
Liber Copulatorum
Numerus: 1.
Dies et mensis copulationis: 29.04.1911
Nomen Sacerdotis Benedictum Matrimonium: X. Dziubek par. de Siemowo
Nomen et Cognomen Copulatorum:
Hebanowski Bogumilus Dr juri duorum in Brzóstków
Sophia Monica Ponikiewska nobilis de Brylewo
Aetas sponsi: 30
Aetas sponsae: 30
Religio: cathol.
Nomen et Cognomen Parentem:
Sponsi: (brak wpisu)
Sponsae: Stanislaus de Ponikiewski nobilis, Hedvigis de Rychłowska nobilis Dies promulgationum: Dorm. in Palm. Resurect. dorm in Albis.
Nomen, Cognomen, Ars et Conditio vitae adstantium testium: X. Stan. Świderski de Świerczyna, Stephanus Ponikiewski de Drobnin

Dzień i miesiąc ślubu: 29.04.1911.
Nazwisko kapłana udzielającego ślubu: X. Dziubek par. de Siemowo.
Nazwisko i imię ślubujących: Hebanowski Bogumił doktor obojga praw w Brzóstkowie, Sophia Monica Ponikiewska szlachcianka de Brylewo.
Wiek narzeczonego: 30
Wiek narzeczonej: 30
Religia: katolicka.
Nazwisko i imię rodziców:
narzeczonego: (brak wpisu)
narzeczonej: szlachetny Stanisław Ponikiewski, szlachetna Jadwiga de Rychłowska
Dni zapowiedzi: niedziele palmowa, wielkanocna, biała.
Nazwisko, imię i stan świadków: X. Stan. Świderski de Świerczyna, Stefan Ponikiewski de Drobnin.


--------------------------------------------------------------------
E. J. Kownaccy, "Jest takie miejsce. O majątku w Drobninie i jego właścicielach w latach 1291-1946", Krzemieniewo 2013, str. 140-146,


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,024 Unikalnych wizyt