Lipca 25 2024 16:42:58
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły niemieckiej w Krzemieniewie - 1938/1939

Z Bogiem!
Rok szkolny 1938/39

1. Na rok szkolny 1938/39 przydzielił Inspektorat Szkolny trzy etaty nauczycielskie. Frekwencja w szkole przedstawia się następująco:
dzieci polskie: chłopców 45, dziewcząt 49 (razem 94);
dzieci niemieckie: chłopców 23, dziewcząt 26 (razem 49).
2. W dniu 11 listopada urządziła szkoła uroczysty obchód święta „Niepodległości” dla tutejszego środowiska. Obchód składał się z czterech krótkich jednoaktówek dostosowanych treścią do święta Niepodległości. Tytuły jednoaktówek: „Orlątko obiera kartofle”, „Dzwony z Katedry św. Jana”, „Dla Ojczyzny”, „Czym ja będę”. Do licznie zebranej publiczności (około 150 osób) przemówił Kierownik szkoły Boruczkowski, poświęciwszy dłuższą chwilę „Miesiącowi Książki” – jako pracy obywatelskiej dla dziatwy naszej – tej przyszłości naszej ojczyzny. Z dobrowolnych datków na cele „Miesiąca Książki” zebrano 16.01 zł.

W tym miejscu kończą się zapiski w języku polskim, a rozpoczynają się w języku niemieckim.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,090 Unikalnych wizyt