Lipca 25 2024 15:40:41
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Wpisy z lat 1893-1900

Dnia 16 listopada 1893 nauczyciel Wilhelm Rantz, który do tej pory zajmował miejsce w niemieckiej szkole obywatelskiej w Klescher, został powołany jako nauczyciel i kantor do Feuerstein. Dnia 21. listopada ww. roku został on uroczyście wprowadzony na swój urząd przez miejscowego proboszcza Theel w obecności rady szkoły.
Od dnia 4. stycznia 1894 do dnia 19. lutego tegoż roku lekcje szkolne musiały zostać zawieszone z powodu wystąpienie silnych mrozów.
Liczba uczniów wynosiła w roku 1894 – 98.
Wielkanoc 1894 – 13 uczniów ukończyło szkołę po osiągnięciu wieku, który nie zobowiązuje już do nauki szkolnej.
Liczba uczniów 1895: 100.
Wielkanoc 1895 – 14 uczniów ukończyło szkołę. Dnia 7. czerwca 1895 szkoła obchodziła święto dzieci w lesie krzemieniewskim, 8. września odbyło się święto szkolne z okazji święta bitwy pod Sedanem wspólnie ze szkoła górznieńską nad jeziorem Gurschno.
Dnia 18. stycznia 1896 odbyło się w szkole święto z okazji 25-lecia powstania niemieckiej rzeszy cesarskiej.
Wielkanoc 1896 – 6 uczniów ukończyło szkołę. Dnia 8 czerwca 1896 wizytował szkołę dyrektor seminarium Dr Throller aus Rawitsch. Dnia 15 lutego 1897, II nauczyciel Baihe opuścił szkołę, skutkiem zarządzenia rządu królewskiego w Poznaniu, i udał się do Rudy, powiat Krotoszyn. B. urzędował tutaj prawie 4 lata. Miał on szczególne zasługi w tutejszej szkole, ponieważ założył on uczniowską orkiestrę. Jego następcą został od dnia 1. marca nauczyciel Alfred Strauch z rejonu Żabna koło Moschin.
Wielkanoc 1897 – 18 uczniów ukończyło szkołę.
Dnia 3. czerwca 1897 wydarzył się nieszczęśliwy wypadek; uczeń Berthold Kattner, syn robotnika Kattnera, pasł krowę. Prowadził ją na powrozie, który owinął sobie wokół ciała, wtedy krowę pogryzły muchy, zrobiła się dzika, biegła przez pola i ciągnęła przy tym małego Kattnera za sobą, który wkrótce zmarł z powodu doznanych obrażeń.
Dnia 20. listopada 1897 lekcje nie odbyły się, ponieważ cała szkoła uczestniczyła w uroczystym poświęceniu nowo wybudowanego kościoła.
Wielkanoc 1898 7 uczniów ukończyło szkołę. Dnia 10. października 1898.
nauczyciel Strauch został przeniesiony stąd do Bierzglina, powiat Wreschen, na jego miejsce przyszła nauczycielka Emilia Frisk z Wilhelmsgrund, pow. Rawitsch.
Wielkanoc 1899 15 uczniów ukończyło szkołę, przyjęto 20 dzieci. Od dnia 2. maja szkoła należy do okręgu nadzoru szkolnego inspektora powiatowego radcy szkolnego Fehlberg z Lissa. Od tego dnia nadzór szkolny jest prowadzony w rejonie w okręgu Poznań.
W czasie od 28. maja do 2. lipca 1899 lekcje nie odbywały się z powodu epidemii odry. Dnia 23. sierpnia szkoła została poddana wizytacji przez radcę szkolnego Pfähler z Poznania. Towarzyszyli mu także powiatowy inspektor szkolny, radca szkolny Fehlberg z Lissa i tutejszy proboszcz i miejscowy inspektor szkolny Theel i pan Schwarze królewski powiatowy inspektor szkolny z Lissa.
Święto Sedanu było obchodzone od dnia 2. września przez akademię w szkole i dzień później w niedzielę można było obchodzić święto dzieci w krzemieniewskim lesie.
Dnia 23. grudnia odbyło się święto „wieku”. Urodziny cesarza były obchodzone wspólnie przez obydwie klasy przez akademię.
Od 19. lutego do 19. marca, szkoła została zamknięta z powodu wystąpienia szkarlatyny w rodzinie nauczyciela. W czasie od 27. marca do 6. kwietnia nauczycielka Frisk ukończyła kurs uprawy ogrodu w Marienfelde. Publiczny egzamin szkolny odbył się dnia 28. marca. Szkołę ukończyło 7 dzieci.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,512,947 Unikalnych wizyt