Lipca 15 2024 11:12:53
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły niemieckiej w Krzemieniewie 1909

Nowy rok szkolny rozpoczął się dnia 15. kwietnia. Przyjęto 16 nowych, 8 chłopców i 8 dziewczynek.
Z powodu dyfterytu w rodzinie nauczyciela zawieszono lekcje w I klasie w dniach od 23. kwietnia do 18. maja.
Od 7 do 9 czerwca nauczyciel brał udział w kursie w Lesznie.
Tegoroczne święto dziecka odbyło się w niedzielę dnia 18. lipca na ogrodzie Ziebolla.
Letnie wakacje trwały od 19. lipca do 7. sierpnia włącznie. Ferie jesienne od dnia 27. września do dnia 16. października włącznie. W czasie od dnia 20. września do 15. października nauczyciel Pressentin brał udział w kursie dokształcającym dla nauczycieli. Ten kurs odbył się w Bojanowie pod kierownictwem królewskiego powiatowego inspektora szkolnego Otto Pinne.
Z dniem 1. października nauczycielka Smolny wystąpiła na swój wniosek ze służby. Na opuszczone miejsce została od 1. października przeniesiona nauczycielka panna Pfeifer z Finsterwalde. Uroczyste wprowadzenie jej na stanowisko odbyło się w poniedziałek dnia 18. października przez pana szkolnego inspektora powiatowego May w obecności całej rady szkoły.
Rok 1909 miał dla pruskiego nauczycielstwa szczególne znaczenie, gdy z dniem 26.maja została uchwalona ustawa o wynagrodzeniach nauczycieli. Miała ona obowiązywać wstecz od dnia 1. kwietnia 1908. Podstawowa pensja nauczyciela wynosi 1400 M, podstawowa pensja nauczycielki 1200 M. Pierwszy i samodzielny nauczyciel otrzymuje po nieprzerwanej 10-letniej pracy na tym samym stanowisku roczny dodatek do pensji w wysokości 100 M.
Dodatki za staż, który rozpoczyna się od 7-letniego okresu pracy, zostały podwyższone co trzy lata o jeden stopień. Wynoszą one dla nauczyciela 200, 200, 250, 250, 200, 200, 200, 200, 200 M. Dla nauczycielki 100, 100, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150 M. Nauczyciele i nauczycielki zatrudnieni na zlecenie otrzymują 4/5 pensji podstawowej. Jako dodatek dla Marchii Wschodniej nauczyciele otrzymują po ukończeniu 5 roku pracy 10% swojej pensji.
W niedzielę 5. grudnia odbyła się w tutejszym kościele wizytacja przeprowadzona przez pana superintendenta Smend z Leszna. Dzień później była wizytowana lekcja religii w tutejszej szkole przez pana superintendenta w obecności pana pastora Scheel. Wizytacja rozpoczęła się o godzinie 10 ¼ i trwała ponad 2 godziny.
Liczba uczniów na dzień 1. stycznia 1910 wynosiła 126:
Na koniec roku szkołę opuściło 6 dz. i 8 chł.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,487,080 Unikalnych wizyt