Lipca 15 2024 20:29:39
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły niemieckiej w Krzemieniewie - 1911

Nowy rok szkolny rozpoczął się dnia 1. kwietnia. Przyjęto 13 nowych, 6 chł. i 7 dz.
Ogólna liczba uczniów wynosiła dnia 1. kwietnia 132:
Do klasy I uczęszcza 44 dzieci, 19 chł. i 25 dz.
Do klasy II uczęszcza 38 dzieci, 20 chł. i 18 dz.
Do klasy III uczęszcza 50 dzieci, 27 chł. i 23 dz.
We wtorek, dnia 2. maja szkoła została poddana wizytacji przez królewskiego radcę szkolnego i rządowego pana Hammerschmidt w obecności królewskiego szkolnego inspektora powiatowego pana May.
W 3 popołudnia środowe i sobotnie w miesiącu maju nauczyciel i nauczycielka brali udział w kursie rysunku, pod kierownictwem nauczyciela Siegert i Fuchs w Lesznie. Nauczycielka Weigelt jest od dnia 1. kwietnia definitywnie zatrudniona. Wręczenie dokumentu zatrudnienia przez pana inspektora szkolnego Maya, w obecności rady szkoły, odbyło się w poniedziałek, dnia 26. czerwca.
Odpowiedzialny za kasę szkolną August May zrezygnował ze swojej funkcji. Jego następcą został przewodniczący rady szkoły Karl Fliegner wybrany przez radę szkoły. Przejął on kasę szkolną w dniu 1. października.
Wilgotna wiosna sprawiła, że owoce ziemi rozwijały się początkowo dobrze. Od miesiąca maja nastąpił okres bezdeszczowy, do tego mieliśmy w miesiącach lipcu i sierpniu tragiczny upał. Termometr pokazywał około południa tygodniami 310 w cieniu. Rośliny stały się brązowe. Liczono się już z całkowitym nieurodzajem. Kilka burz przyniosło naturze trochę odświeżenia. Mimo oczekiwań zbiory zbóż były bardzo dobre. Także z wykopek buraków i ziemniaków tutejsi gospodarze byli zadowoleni. Ceny na produkty rolne są bardzo dobre, a przy tym ceny bydła i świń całkiem niskie, co miało swoją przyczynę w trwającej ponad rok zarazie pryszczycy. Uprawa ziemi w upale była z powodu suszy bardzo uciążliwa, częściowo nawet niemożliwa. Na końcu września i na początku października mieliśmy trochę deszczu, tak że było możliwe, aby zasiać poplony. Wszędzie panował wielki brak wody. Stawy i rowy całkiem wyschły. Poziom wody w studniach był bardzo niski, tak że trzeba było bardzo oszczędnie używać wody.
Zarządzeniem ministra od tego roku wprowadzono we wszystkich szkołach monarchii trzecią godzinę gimnastyki.
Zamiast corocznej konferencji nauczycieli powiatu, wszyscy nauczyciele rejonowego nadzoru szkolnego zwiedzili w dniu 21. sierpnia wschodnioniemiecką wystawę w Poznaniu pod kierownictwem szkolnego inspektora powiatowego.
Stuletnia rocznica urodzin cesarzowej Augusty była uroczyście obchodzona na ostatnich lekcjach przed feriami jesiennymi, w sobotę dnia 23. września. Na polecenie powiatowego inspektora szkolnego w lecie odbyły się cztery wędrówki szkolne, w czasie których dzieciom pokazano wszystkie rzeczy godne obejrzenia.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,420 Unikalnych wizyt