Lipca 16 2024 13:31:41
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły niemieckiej w Krzemieniewie - 1916

Początek: 1. kwietnia.
Nowo przyjętych uczniów: 4 chłopców i 3 dziewczynki.
Przegląd:
Z tego 99 pochodzi z Feuerstein, 3 dzieci z Drobnina.
Wolne od szkoły dnia 4. kwietnia z powodu 4. pożyczki wojennej, dnia 3. czerwca z powodu zwycięstwa w bitwie morskiej na północy.
Z powodu wielkiego braku oleju i przędzy, gmina sprowadziła do uprawy, za pośrednictwem izby rolnej, około 40 cetnarów siemienia lnianego wartości około 35 M za cetnar - za łodygi na jesieni będzie płacone przeciętnie 9 M za cetnar.
Dnia 15. kwietnia liczenie bydła, dnia 1 i 2 grudnia liczenie ludności i bydła przez nauczyciela. W tych dniach lekcje zastępcze.
Jako podarunek wielkanocny dla dzielnych obrońców ojczyzny, z inicjatywy nauczyciela H. dzieci szkolne w Feuerstein i Zedlitzwalde zebrały 10 kop jaj (po 5 kop każda miejscowość). Zostały one dostarczone dnia 19. kwietnia do Leszna i przekazane do głównego punktu zaopatrzenia oraz do pociągów lazaretowych, które akurat zatrzymały się na tamtejszym dworcu. Radość obdarowanych była ogromna.
Dnia 5. maja Radca rządowy May poddał naszą szkołę wizytacji.
Pan radca szkolny May odwiedził naszą szkołę oprócz tego w dniu 23/6, 28/8 i 30/11.
Pan nauczyciel Paschke, który wyzdrowiał po ciężkich ranach, przejął w końcu maja szkołę w Zedlitzwalde.
Po wielu często nadaremnych staraniach, udało się panu staroście v. Kardoff z pomocą pastora Scheela i nauczyciela Hannemanna, założyć w naszej gminie spółkę drenarską, której przewodniczącym został wybrany nauczyciel H. Wykonanie prac za cenę około 37000 M powierzono inżynierowi agrarnemu Kalinka z Leszna. Rury dostarczy firma „Zjednoczone fabryki rur drenarskich” z Poznania. Prace zaczęły się w maju 1916 i powinny zakończyć się w ciągu jednego roku. Położenie drenów bardzo szybko będzie zauważalne, ponieważ nasza ziemia jest płodna, ale wilgotna. Ziemia szkolna i parafialna też zostanie zdrenowana.
Ferie żniwne trwały od 17. czerwca do 6. sierpnia włącznie.
Dnia 7 i 8 sierpnia wolne od szkoły z powodu zbierania pokłosia. Dzieci zbierały pod nadzorem nauczyciela na polach naszej gminy kłosy wszystkich gatunków zbóż. Zostały one później wysuszone i przekazane do młócenia do gospodarza Augusta Stolpe I. Zysk: 19 M.
Dnia 11. sierpnia nauczyciel Hannemann został powołany do wojska. Służył on w 56 pułku artylerii polowej w Lesznie. Od tej pory lekcje zastępcze.
Dnia 2. września święto bitwy pod Sedanem w zakresie konwencjonalnym.
Ferie jesienne trwały od 18. września do 15. października włącznie. Od 19 do 24 października oddział wyższy i średni naszej szkoły urlopowany do zbioru ziemniaków i buraków. W przypadkach pilnych tam, gdzie ojcowie i bracia walczą na wojnie i uprawa pola i żniwa na tym cierpią, starsze dzieci szkolne zostały urlopowane przez radcę szkolnego Maya od letniego półrocza do dnia 1. listopada.
Nauczyciel Hannemann, w czasie drugiego badania lekarskiego, został uznany za niezdolnego do służby garnizonowej, dlatego został zwolniony 30. września, po 7 tygodniach służby. Po zakończeniu ferii jesiennych znowu podjął prowadzenie lekcji.
Dnia 31. października (Święto Reformacji) i 22. listopada (Dzień Pokutny) lekcje wypadły, tak samo dnia 27. listopada (zebranie kontrolne w Garzynie) i 28. listopada (konferencja powiatowa w Lesznie).
Dnia 1 i 2 grudnia liczenie ludności i bydła.
Ferie bożonarodzeniowe zostały przedłużone w całych Prusach do dnia 10. stycznia z powodu wielkich mrozów i braku węgla.

Plan święta na urodziny cesarza w dniu 27. stycznia 1917 od godziny 8 ½:
wspólny śpiew: „Chwal Pana” 1 i 2 głosy
czytanie Pisma i modlitwa
pieśń: „Dla cesarza ma pierwsza pieśń”
recytacja: „Cesarzowi” (3 dz.) I klasa
„Dziś jest dzień cesarza” (4 małe dzieci)
pieśń: Niech żyje nasz cesarz
recytacja: „Z okazji urodzin cesarza” (1 mała dziewczynka)
„Naszemu cesarzowi z okazji jego 58 urodzin” (2 chłopców I klasa)
pieśń: „O, Niemcy, wiwat honor”
recytacja: „Życzenie chłopca” (1 mały chłopiec)
„W rowie strzeleckim” (1 dz. I klasa)
„Chwała cesarzowi” (4 małe dz.)
recytacja: „Hurra, niemieckie morze” (2 chł. II klasa)
„Życie w rowie strzeleckim” (2 małych chłopców)
„Na polu i w domu” (1 chł. 1 dz. I klasa)
„Przysięga wierności” (1 dz. I klasa)
pieśń: „Niemcy ponad wszystko”
przemówienie
„Chwała tobie w wieńcu zwycięzcy”
pieśń końcowa: „Ojcze, ukoronuj modlitwą”

Od początku stycznia aż do kwietnia panowały wielkie mrozy, często obserwowano mróz 26-30 stopni. Przez to wielki szkody przyniosło to w kopcach ziemniaków, w różach i drzewach owocowych. Zmarzł nawet bukszpan i dwa świerki na placu przy pomniku. Mróz wdarł się do pomieszczeń piwnicznych i poważnie uszkodził przechowywane tam warzywa.
Z powodu odczuwalnego braku węgla szkoła została jeszcze raz zamknięta od dnia 21. lutego do 8. marca.
Dnia 8. marca po 8-letnim uczęszczaniu do szkoły wypuszczono 13 dzieci (8 chł. i 5 dz.).
Dnia 31. marca zakończenie roku szkolnego.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,200 Unikalnych wizyt