Lipca 16 2024 12:26:37
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY W OPOROWIE - III

CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY W OPOROWIE

Charakterystyka cmentarza1. Lokalizacja – Oporowo (gmina Krzemieniewo).
2. Cmentarz wyznaniowy kościoła rzymsko katolickiego.
3. Cmentarz zamknięty.
4. Czas powstania około połowy XVII wieku.
5. Ogólna powierzchnia zespołu kościelno-cmentarnego około 0,3 ha.
6. Dawna powierzchnia grzebalna około 0,18 ha.
7. Struktura cmentarza:
a) powierzchnia grzebalna,
b) tereny zieleni ogólnej (drzewa, krzewy),
c) dominanta (kościół),
d) budowle dodatkowe:
- ceglane ogrodzenie (otynkowane),
- dwie bramy (od strony wschodniej i zachodniej).
8. Najstarszy udokumentowany pochówek 1659 rok (krypta podziemna – fundator kościoła Andrzej z Bnina Śmigielski).
9. Ostatni pochówek – rok 2003 (Elżbieta Dzierżykraj-Morawska).
10. Ostatni pochówek wewnątrz kościoła (krypta grobowa) – 1909 rok (Ignacy Morawski).
11. Najstarszy nagrobek – 1810 rok.
12. Liczba zachowanych nagrobków:
a) z wieku XIX – 13,
b) z wieku XX – 10.
13. Liczba zachowanych postumentów i tablic pamiątkowych – 6 (w tym 4 w kościelnej kruchcie przy wejściu głównym).
14. Tablica fundacyjna z portretem trumiennym znajdująca się wewnątrz kościoła na ścianie północnej (1659) – 1.

Cmentarz zachowany w stanie ogólnym dobrym, choć niektóre nagrobki wymagają natychmiastowej opieki konserwatorskiej. Parafia dba o teren, który jest wysprzątany. Teren cmentarza jest ogólnie dostępny lecz nie widać żadnych działań dewastacyjnych. Pewnym zagrożeniem dla architektury cmentarza pozostają rosnące tam drzewa. Samosiejki są na bieżąco usuwane.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.02 6,490,082 Unikalnych wizyt