Lipca 15 2024 20:55:29
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


RECES UWŁASZCZENIOWY BOJANICE - 2

A. Postanowienia tyczące się regulacyi i nadania własności.
1. Oznaczenie gruntów włościańskich na własność nadanych, tudzież ich nabywców.

§.1.

Dziedzic nadaie wymienionym 14 włościanom zacieżnym, każdemu posiadłość szczególnie rozseparowaną, mianowicie:
a. gospodarzom we wsi pozostającym się:
plan gruntu:

Nr 2. Nepomucenowi Józefiakowi
podwórza i placów budynkowych 38 prętów kwadratowych
roli 33 M. 169 prętów kwadratowych
łąki 3 M. 120 prętów kwadratowych
nieużytków 13 prętów kwadratowych
----------------------------------------------------------------------------------------
ogólnie 37 M. 160 prętów kwadratowych
to jest sztukę
2. we wsi 2 M. 98 prętów kwadratowych
2a w polu 29 M. 140 prętów kwadratowych
2b tamże 5 M. 102 pręty kwadratowe
------------------------------------------------------
Summa jak wyżey 37 M. 160 prętów kwadratowych

Nr 3. Tomaszowi Łakomskiemu
podwórza i placów budynkowych 53 pręty kwadratowe
roli 29 M. 169 prętów kwadratowych
łąki 3 M. 140 prętów kwadratowych
pastwiska 35 prętów kwadratowych
nieużytków 16 prętów kwadratowych
----------------------------------------------------------------------------------------
ogólnie 34 M. 18 prętów kwadratowych
to jest sztukę
3. we wsi 1 M. 71 prętów kwadratowych
3a w polu 22 M. 87 prętów kwadratowych
3b tamże 10 M. 40 prętów kwadratowych
------------------------------------------------------
Summa jak wyżey 34 M. 18 prętów kwadratowych

Nr 4. Antoniemu Mielcarkowi
podwórza i placów budynkowych 35 prętów kwadratowych
roli 31 M.
łąki 3 M. 120 prętów kwadratowych
pastwiska 3 pręty kwadratowe
nieużytków 4 pręty kwadratowe
----------------------------------------------------------------------------------------
ogólnie 34 M. 162 pręty kwadratowe
to jest sztukę
4. we wsi 2 M. 13 prętów kwadratowych
4a w polu 17 M. 30 prętów kwadratowych
4b tamże 15 M. 119 prętów kwadratowych
------------------------------------------------------
Summa jak wyżey 34 M. 162 pręty kwadratowe

Nr 5. Melchiorowi Glomie
podwórza i placów budynkowych 23 pręty kwadratowe
roli 29 M. 107 prętów kwadratowych
łąki 4 M. 135 prętów kwadratowych
pastwiska 76 prętów kwadratowych
----------------------------------------------------------------------------------------
ogólnie 34 M. 161 prętów kwadratowych
to jest sztukę
5. we wsi 1 M. 50 prętów kwadratowych
5a w polu 21 M. 28 prętów kwadratowych
5b tamże 7 M. 61 prętów kwadratowych
5c tamże 5 M. 22 pręty kwadratowe
------------------------------------------------------
Summa jak wyżey 34 M. 161 prętów kwadratowych

Nr 6. Marcinowi Mielcarkowi
podwórza i placów budynkowych 34 pręty kwadratowe
roli 30 M. 31 prętów kwadratowych
łąki 4 M. 138 prętów kwadratowych
----------------------------------------------------------------------------------------
ogólnie 35 M. 23 pręty kwadratowe
to jest sztukę
6. we wsi 2 M. 4 pręty kwadratowe
6a w polu 23 M. 159 prętów kwadratowych
6b tamże 9 M. 40 prętów kwadratowych
------------------------------------------------------
Summa jak wyżey 35 M. 23 pręty kwadratowe

b. gospodarzom na odbudowanie przeznaczonym,
plan gruntu:

Nr 7. Walentemu Mikołajczykowi
roli 32 M. 169 prętów kwadratowych
łąki 4 M. 135 prętów kwadratowych
----------------------------------------------------------------------------------------
ogólnie 37 M. 124 pręty kwadratowe
to jest sztukę
7. w polu 30 M. 129 prętów kwadratowych
7a tamże 6 M. 175 prętów kwadratowych
------------------------------------------------------
Summa jak wyżey 37 M. 124 pręty kwadratowe

Nr 8. Wojciechowi Andrzejewskiemu
roli 33 M. 124 pręty kwadratowe
łąki 4 M. 135 prętów kwadratowych
----------------------------------------------------------------------------------------
ogólnie 38 M. 79 prętów kwadratowych
to jest sztukę
8. w polu 32 M. 20 prętów kwadratowych
8a tamże 6 M. 59 prętów kwadratowych
------------------------------------------------------
Summa jak wyżey 38 M. 79 prętów kwadratowych

Nr 9. Wawrzynowi Domagale
roli 36 M. 44 pręty kwadratowe
łąki 4 M. 8 prętów kwadratowych
pastwiska 32 pręty kwadratowe
----------------------------------------------------------------------------------------
ogólnie 40 M. 81 prętów kwadratowych
to jest sztukę
9. w polu 35 M. 96 prętów kwadratowych
9a tamże 4 M. 165 prętów kwadratowych
------------------------------------------------------
Summa jak wyżey 40 M. 81 prętów kwadratowych

Nr 10. Wawrzynowi Kociuckiemu
roli 33 M. 110 prętów kwadratowych
łąki 4 M. 92 pręty kwadratowe
pastwiska 20 prętów kwadratowych
----------------------------------------------------------------------------------------
ogólnie 38 M. 42 pręty kwadratowe
to jest sztukę
10. w polu 13 M. 162 pręty kwadratowe
10a tamże 17 M. 117 prętów kwadratowych
10a tamże 6 M. 123 pręty kwadratowe
------------------------------------------------------
Summa jak wyżey 38 M. 42 pręty kwadratowe

Nr 11. Andrzejowi Skorupce
roli 33 M. 72 pręty kwadratowe
łąki 4 M. 8 prętów kwadratowych
pastwiska 167 prętów kwadratowych
nieużytków 34 pręty kwadratowe
----------------------------------------------------------------------------------------
ogólnie 38 M. 101 pręty kwadratowe
to jest sztukę
11. w polu 34 M. 1 pręt kwadratowy
11a tamże 4 M. 100 prętów kwadratowych
------------------------------------------------------
Summa jak wyżey 38 M. 101 prętów kwadratowych

Nr 12. Marcinowi Koniecznemu
roli 31 M. 71 prętów kwadratowych
łąki 4 M. 135 prętów kwadratowych
pastwiska 2 M. 104 pręty kwadratowe
----------------------------------------------------------------------------------------
ogólnie 38 M. 130 prętów kwadratowych
to jest sztukę
12. w polu 33 M. 55 prętów kwadratowych
12a tamże 5 M. 75 prętów kwadratowych
------------------------------------------------------
Summa jak wyżey 38 M. 130 prętów kwadratowych

Nr 13. Andrzejowi Rutkowskiemu
roli 33 M. 68 prętów kwadratowych
łąki 4 M. 135 prętów kwadratowych
pastwiska 176 prętów kwadratowych
----------------------------------------------------------------------------------------
ogólnie 39 M. 19 prętów kwadratowych
to jest sztukę
13. w polu 20 M. 130 prętów kwadratowych
13a tamże 13 M. 14 prętów kwadratowych
13b tamże 5 M. 55 prętów kwadratowych
------------------------------------------------------
Summa jak wyżey 39 M. 19 prętów kwadratowych

Nr 14. Walentemu Glomie
roli 33 M. 164 pręty kwadratowe
łąki 4 M. 135 prętów kwadratowych
pastwiska 103 pręty kwadratowe
----------------------------------------------------------------------------------------
ogólnie 39 M. 42 pręty kwadratowe
to jest sztukę
14. w polu 22 M. 13 prętów kwadratowych
14a tamże 12 M. 51 prętów kwadratowych
14b tamże 4 M. 158 prętów kwadratowych
------------------------------------------------------
Summa jak wyżey 39 M. 42 pręty kwadratowe

Nr 15. Walentemu Glomie
roli 35 M. 33 pręty kwadratowe
łąki 4 M. 135 prętów kwadratowych
pastwiska 16 prętów kwadratowych
nieużytków 59 prętów kwadratowych
----------------------------------------------------------------------------------------
ogólnie 40 M. 63 pręty kwadratowe
to jest sztukę
15. w polu 21 M. 115 prętów kwadratowych
15a tamże 13 M. 52 pręty kwadratowe
15b tamże 5 M. 76 prętów kwadratowych
------------------------------------------------------
Summa jak wyżey 40 M. 63 pręty kwadratowe

na zupełną nieograniczoną, a od służebności oswobodzoną własność, w ten sposób, iż każdy gruntami sobie przypadłemi, w obrębie ustaw prawnych pomiędzy żyiącemi lub na przypadek śmierci rozporządzać jest mocen. Przy ninieyszem nadaniu własności zrzeka się dziedzic prawo dzielnie na wieczne czasy także wszelkich pretensji o powinności i prestacye, które mu się dotąd z 14 gospodarstw tych należały, a bądź to z pańszczyzny ręcznej lub bydelney, bądź też z danin w naturaliach lub w gotowych pieniądzach się składały. Nadane na własność 14 gruntów pomimo rozmaitey powierzchney ich obiętości, maią równą wartość.

2. Podobnież budynków.

§.2.

Dziedzic nadaie dalej włościanom zaciężnym od Nr 2 do 6 w §.1. wymienionym, którzy się we wsi pozostaią także dotychczasowe ich budynki mieszkalne i gospodarcze takimże samem prawem zupełney własności, jak w §.1. powiedziano. Względem obowiązku dziedzica do wyporządzenia poraz ostatni budynków włościańskich we wsi się pozostaiących oraz do translokacyi i respective pobudowania nowych budynków dla odbudować się maiących dziewięciu gospodarzy obejmują §§. 14 i 15 bliższe postanowienia.
3. Wynagrodzenia dziedzica rentą i powzdanie praw włościanom dotąd służących.

§.4.

Wynagradzaiąc dziedzica za nadanie własności dotychczasowym gospodarzom zaciężnym, tudzież za opuszczenie im wszelkich powinności, obowiązuią się ciż gospodarze, jako nowi właściciele każdy za siebie z uzyskanego gospodarstwa rolnego 13 tal. 28 sgr. wyraźnie: trzynaście talarów, dwadzieścia ośm srebrnych groszy niezmienney roczney renty czyli czynszu pieniężnego w dwóch rownych ratach w połowie na S. Woyciech czyli dnia 23. Kwietnia i w połowie na S. Marcin, czyli dnia 11. Listopada każdego roku postnumerando dziedzicowi płacić.
Renta rzeczona podlega skupnu podług przepisów prawa, skupienie to dozwala się jednak na stopę procentową po 4½, to jest w taki sposób, że przez złożenie sto talarów kapitału 4 talary 15 sgroszy renty umorzone zostanie.
Przytem zrzekaią się właściciele nowi wiecznemi czasy nie tylko pretensyi swoich do gruntów dziedzicowi przy regulacyi i zniesienia wspólności odstąpionych, lub w ogólności do massy i podziału oddanych, lecz też i praw, które im dotąd od dominium służyły, w szczególności prawa do drzewa na opał i do pastwiska w lesie pańskim, prawa do budowania im znowa i utrzymywania budynków, jako też do remissyów i do zapomożek w przygodach nieszczęśliwych.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,520 Unikalnych wizyt