Kwietnia 23 2024 04:11:25
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


RECES UWŁASZCZENIOWY BRYLEWO - 2

§.2.

Natomiast uwalniając Dominium tychże gospodarzy, mianowicie:
1. Daniela Jędrzejaka alias Marciniaka,
2. Michała Kaczmarka,
3. Szczepana Krajewskiego,
4. Woyciecha Marciniaka,
5. Jana Dobrowolskiego,
6. Grzegorza Kuśnierczaka,
7. Onufrego Brylewskiego,
8. Ludwikę Żalnowską,
9. Franciszka Szmenderskiego,
10. Jana Urbaniaka,
11. Macieja Dolatę,
12. Łukasza Maćkowiaka,
13. Franciszka Sobczaka,
14. Tomasza Józefiaka,
od wszystkich dotychczasowych powinności dominialnych, bądź to w robociźnie, bądź też w daninach, z naturaliów lub w gotowych pieniądzach się składających, nadaje im w gruntach:
a. roli: 496 M. 56 prętów kwadratowych
b. łąki: 95 prętów kwadratowych
c. pastwiska: 3 M. 29 prętów kwadratowych
--------------------------------------------------------------
ogólnie: 500 Morgów
wyraźnie: pięćset morgów pruskich
wraz z budynkami mieszkalnemi i gospodarczemi, każdemu gospodarzowi już nowo wystawionemi i respective wystawić dopiero mającemi, iako też inwentarz gruntowy na gospodarstwach się znajdujący na istotną i zupełną własność, którą gospodarze w obrębach ustaw prawnych pomiędzy żyjącemi lub na wypadek śmierci dowolnie rozporządzać są mocni.

§.3.

Z przestrzeni wyżey wyrażoney odebrali następujące grunta szczególnie rozseparowane i okopcowane, a wolne od służebności, iako to:

1. Daniel Jędrzejak alias Marciniak:
znamiona podług mappy: II
ilość sztuk: 2
role: 40 M. 4 pręty kwadratowe
ogólnie: 40 M. 4 pręty kwadratowe

2. Michael (Michał) Kaczmarek:
znamiona podług mappy: I
ilość sztuk: 2
role: 39 M. 66 prętów kwadratowych
ogólnie: 39 M. 66 prętów kwadratowych

3. Stephan (Szczepan) Krajewski:
znamiona podług mappy: IX
ilość sztuk: 2
role: 30 M. 147 prętów kwadratowych
ogólnie: 30 M. 147 prętów kwadratowych

4. Woyciech Marciniak:
znamiona podług mappy: XI
ilość sztuk: 2
role: 30 M. 147 prętów kwadratowych
ogólnie: 30 M. 147 prętów kwadratowych

5. Johann (Jan) Dobrowolski:
znamiona podług mappy: III
ilość sztuk: 2
role: 41 M. 11 prętów kwadratowych
łąki: 28 prętów kwadratowych
pastwiska: 1 M. 37 prętów kwadratowych
ogólnie: 42 M. 76 prętów kwadratowych

6. Gregor Kuśnierczak:
znamiona podług mappy: X
ilość sztuk: 2
role: 30 M. 147 prętów kwadratowych
ogólnie: 30 M. 147 prętów kwadratowych

7. Onufry Brylewski:
znamiona podług mappy: VI
ilość sztuk: 2
role: 35 M. 156 prętów kwadratowych
ogólnie: 35 M. 156 prętów kwadratowych

8. Ludovica Żalnowska:
znamiona podług mappy: XII
ilość sztuk: 2
role: 30 M. 147 prętów kwadratowych
ogólnie: 30 M. 147 prętów kwadratowych

9. Franz (Franciszek) Szmenderski:
znamiona podług mappy: XIV
ilość sztuk: 2
role: 30 M. 92 pręty kwadratowe
łąki: 67 prętów kwadratowych
ogólnie: 30 M. 159 prętów kwadratowych

10. Johann (Jan) Urbaniak:
znamiona podług mappy: V
ilość sztuk: 2
role: 38 M. 73 pręty kwadratowe
ogólnie: 38 M. 73 pręty kwadratowe

11. Mathias (Maci) Dolata:
znamiona podług mappy: VII
ilość sztuk: 2
role: 33 M. 146 prętów kwadratowych
ogólnie: 33 M. 146 prętów kwadratowych

12. Lucas (Łukasz) Marciniak:
znamiona podług mappy: XIII
ilość sztuk: 2
role: 30 M. 147 prętów kwadratowych
ogólnie: 30 M. 147 prętów kwadratowych

13. Franz (Franciszek) Sobczak:
znamiona podług mappy: IV
ilość sztuk: 2
role: 38 M. 32 pręty kwadratowe
pastwiska: 1M. 172 pręty kwadratowe
ogólnie: 40 M. 24 pręty kwadratowe

14. Thomas Józefiak:
znamiona podług mappy: VIII
ilość sztuk: 2
role: 30 M. 147 prętów kwadratowych
ogólnie: 30 M. 147 prętów kwadratowych
-----------------------------------------------------------------

Suma:
role: 482 M. 22 pręty kwadratowe
łąki: 95 prętów kwadratowych
pastwiska: 3 M. 29 prętów kwadratowych
łącznie: 488 M. 146 prętów kwadratowych

Oprócz gruntów tych zostało jeszcze udzielone, obkopcowane i przeznaczone: 1. na uposażenie szkoły w planie między kopcami granicznemi Nr 2. 43. i 44. ogólnie: 7 M. 28 prętów kwadratowych w której to spłazinie 45 prętów kwadratowych na szkółkę drzew owocowych iest objęte.
2. na dotacyą urzędu sołeckiego w planie między kopcami granicznemi Nr 41. do 44. ogólnie: 5 M. 96 prętów kwadratowych.
3. na kopanie piasku dla wszystkich gospodarzy między kopcami granicznemi Nr 33. do 36. ogólnie: 1 M. 90 prętówkwadratowych.
-----------------------------------------------
Summa iak w §.2.: 500 M.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,232,712 Unikalnych wizyt