Lipca 15 2024 20:11:09
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


ROZWALKA Jan II (1898-1967) - powstaniec z Pawłowic

Jan Rozwalka /II*/ urodził się 22 maja 1898 r. w Pawłowicach pow. Leszno. Był synem Macieja i Anny zd. Walkowiak.

Lata szkolne i młodzieńcze, okres I Wojny Światowej, udział w Powstaniu Wielkopolskim, pobyt w niemieckiej niewoli, pracę w Westfalii i Francji oraz powrót do kraju, opisał w swym życiorysie z dnia 14.12.1929 r.

Do kraju wrócił w 1928 r. i zamieszkał w Garzynie, gdzie przez kilka lat pozostawał bez pracy. Dopiero w 1936 r. za wstawiennictwem Związku Weteranów uzyskał zgodę na handel domokrążny, który prowadził do 1939 r. W 1939 r. został wyznaczony przez władze Obrony Przeciwlotniczej do służby dozorowania OPL. W czasie okupacji wysiedlony i 19.VI.1941 r. wywieziony wraz z rodziną na roboty rolne do Niemiec (okolice Soltau koło Lüneburga), gdzie przebywał do XI.1945 r. Od V.1946 do 1949 r. pracował w Urzędzie Pocztowym w Krzemieniewie jako listonosz. Od VIII.1949 r. został zatrudniony na stanowisku kierownika sklepu GS Krzemieniewo. Miał żonę Marię zd. Przybylską i czworo dzieci: Klarę (1929), Różę (1933), Irenę (1943) i Wiesława (1946). Zmarł 8 kwietnia 1967 r. w Kościanie, pochowany w Drobninie.

Pracując w niemieckich i francuskich kopalniach węgla, wszędzie był organizatorem i prezesem kół „Sokoła”. Po powrocie do kraju wstąpił do koła ZWPN w Krzemieniewie, będąc przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tego koła. W latach 1946-1948 był członkiem PPS a od roku 1948 – PZPR. Od 17.II.1951 do 31.I.1953 r. był przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Krzemieniewie. W 1957 r. odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.Grób Jana i Marii Rozwalków na cmentarzu w Drobninie (stan w 2011 r.)

________________________
Źródła:

1. Jarosław Wawrzyniak „Pawłowice i Gmina Krzemieniewo w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”, Urząd Gminy Krzemieniewo i Instytut im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego; wydanie I - Krzemieniewo-Leszno 2005, /tam:/ str.90-91; wydanie II - Krzemieniewo-Leszno 2007, /tam:/ str.91; /tu powyżej:/ skrót biogramu z wydania II z portretem ilustrującym biogramy w obu wydaniach;

2. USC Garzyn, akt urodzenia nr 104/1898 /tam:/ rodzice: Maciej i Anna zd. Walkowiak, /tam też:/ adnotacja „Zmarł 8.4.1967 r. w Kościanie - USC w Kościanie nr 95/1967”
– http://www.szukajwarchiwach.pl/34/415/0/?q=garzyn [dostęp we wrześniu 2017 r.]

3. Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne GNIAZDO - Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, /tam:/ „Rozwalka, Jan” (podstawa nadania i skrót uzasadnienia)
– www.powstancywielkopolscy.pl [dostęp we wrześniu 2017 r.]

4. Projekt edukacyjny „Inwentaryzacja cmentarza parafialnego w Drobninie”, /tam:/ Lista osób pochowanych na cmentarzu w Drobninie – Lp 941, karta grobu nr IV/2/14, numer zdjęcia c422
– http://www.krzemieniewo.net/viewpage.php?page_id=1843 [dostęp we wrześniu 2017 r.]

________________________
Przypisy LD:

*/ Jan Rozwalka II to nie jedyny urodzony w Pawłowicach powstaniec o tym imieniu i nazwisku. Drugim powstańcem był o 9 lat starszy Jan Rozwalka ur. 27.IV.1889 r. . Dla ich rozróżnienia w ewidencjach i opracowaniach powstańczych, przyjęto zasadę dodania starszemu wyróżnika I, młodszemu zaś wyróżnika II.
Nazwisko Jan Rozwalka również figuruje wśród poległych na wojnie 1914-1921, wymienionych na pomniku przy kościele w Pawłowicach. To najstarszy z nich, bo urodzony 25.XII.1881 r.w Pawłowicach syn Franciszka i Barbary zd. Masztalerz, który zmarł w szpitalu wojskowym na kilka miesięcy przed zakończeniem I Wojny Światowej.


________________________
dla www.krzemieniewo.net
zebrał i opracował:
Leonard Dwornik

Inni powstańcy wielkopolscy z terenu Gminy Krzemieniewo


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,357 Unikalnych wizyt