Lipca 16 2024 13:24:04
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Szkoła w Krzemieniewie rok 1947/1948

Z Bogiem
Rok szkolny 1947/48

Rok szkolny rozpoczął się 3 września nabożeństwem i podyktowaniem planu zajęć. Frekwencja w szkole przedstawia się następująco:
chłopców: 102
dziewcząt: 115
----------------------------------
razem 217

Szkoła zorganizowana była w 6 klas i to: I, II, III, IV, V przyspieszona i VI.

Czynni byli nauczyciele etatowi: Maćkowiakowa Waleria, Szpurka Czesław i kontraktowi: Boruczkowska Franciszka i Andrzejewski Bronisław.
Kierownikiem szkoły jest Boruczkowski Stefan.

Zbiórka na Tow. Przyj. Młodz. Szk. Wyższ.
W kweście publicznej, oraz ze swoich składek zebrała młodzież szkolna na Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych kwotę 3350 złotych.

Na odbudowę Warszawy
Na odbudowę Warszawy złożyły dzieci tutejszej szkoły kwotę 2868 złotych w październiku 1947 roku.

Gwiazdka dla biednych dzieci
W dniu 21 grudnia została zorganizowana Gwiazdka dla biednych dzieci tutejszej szkoły. Odzieżą obdarowano 19 dzieci biednych, cukierkami wszystkie dzieci, a ponadto przyniósł Mikołaj podarki tym dzieciom, których rodzice dostarczyli paczki. Najważniejszym punktem, obok popisów muzycznych, kolęd, wierszy, okolicznościowego przemówienia kierownika szkoły Boruczkowskiego, było odegrane przez dzieci przedstawienie Jasełek w 3 aktach pod tytułem „Śpijże Jezuniu w polskiej kolebeczce”.
Dochód w kwocie 5300 złotych został przeznaczony na zakup pomocy naukowych do fizyki i chemii.

Święcone dla biednych
W dniu 21 marca urządziła Gmina obdarowanie biednych z terenu gminy podarkami świątecznymi. Dzieci szkolne wystąpiły na tej uroczystości ze śpiewami i inscenizacją. Przy tej sposobności zostało obdarowanych podarkami 12 biednych dzieci.

Święto Oświaty 1 – 3 maja
Z okazji święta Pracy i święta Oświaty zorganizowała szkoła uroczystą akademię i obchód dla miejscowej ludności. Obok śpiewów, inscenizacji, najefektowniej wypadła jednoaktówka pod tytułem „Dla dobrej sprawy”. Zebraną sumę w kwocie 6700 złotych przekazano na cele oświatowe do Inspektoratu Szkolnego w Lesznie.

Na kolonie letnie
Na kolonie letnie złożyły dzieci tutejszej szkoły kwotę 4200 złotych. Reflektantów na wyjazd nie było.

Zakończenie roku szkolnego
Na zakończenie roku szkolnego przeprowadzone zostały dla rodziców i społeczeństwa lekcje pokazowe w dniu 25 czerwca.
Do zebranych przedstawicieli Samorządu Gminnego, Członków Partii, oraz rodziców przemówił kierownik szkoły Boruczkowski, wskazując na konieczność współpracy wszystkich czynników w odbudowie i rozbudowie Polski Ludowej. Następnie przeprowadzili nauczyciele: Maćkowiakowa i Szpurka lekcje pokazowe, a kierownik szkoły Boruczkowski odśpiewał kilka wielogłosowych pieśni. Lekcje zostały przeprowadzone w klasie IV z języka polskiego i w klasie VI z geografii.
26 czerwca został zakończony rok szkolny nabożeństwem szkolnym i uroczystością, na którą złożyły się inscenizacje, pieśni, wiersze oraz okolicznościowe przemówienie kierownika szkoły Boruczkowskiego. Po rozdaniu świadectw rozeszły się dzieci do domów na wakacje.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,190 Unikalnych wizyt