Lipca 15 2024 12:29:28
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Szkoła w Krzemieniewie rok 1948/1949

Z Bogiem!
Rok szkolny 1948/49

Rozpoczęcie roku szkolnego
Rok szkolny 1948/49 rozpoczął się nabożeństwem i uroczystością szkolną w dniu 3 września 1948 roku. Do zebranych dzieci szkolnych, przedstawicieli Samorządu Gminnego, Partii Politycznych oraz społeczeństwa przemówił kierownik szkoły Boruczkowski, prosząc o współpracę w ciężkiej pracy wychowawczej młodego pokolenia, któremu mamy kiedyś przekazać nasz dorobek kulturalny, społeczny i narodowy. Następnie zaprodukowały się dzieci śpiewami, deklamacjami i inscenizacjami. Po wspólnym odśpiewaniu Roty rozeszli się starsi do domu, a dzieci szkolne zostały pod opieką gospodarzy klas, którzy podyktowali im rozkład zajęć.

Budowa domu mieszkalnego dla nauczycieli
Staraniem władz szkolnych i samorządowych został pobudowany i wykończony w jesieni nowy dom mieszkalny dla nauczycieli przy szkole w Drobninie-Krzemieniewie. Dom mieszkalny ma zainstalowane również ogrzewanie centralne.

Frekwencja
Frekwencja w roku szkolnym 1948/49 przedstawia się następująco:
chłopcy: 114
dziewczęta: 110
----------------------------
razem 224

Szkoła jest zorganizowana w 6 klas. Czynnych jest w szkole 3 nauczycieli i 2 nauczycielki. Klasy siódmej nie ma, ponieważ starsze dzieci przekroczyły obowiązek szkolny i nie objawiły chęci dalszego uczęszczania do szkoły.

Odbudowa Warszawy
Na odbudowę Warszawy i Poznania złożyły dzieci tutejszej szkoły kwotę 2190 złotych w dniu 6 października 1948 roku.

Święto Zjednoczenia Partii Robotniczych
Święto Zjednoczenia Partii Robotniczych w dniu 15 grudnia obchodziła szkoła tutejsza bardzo uroczyście. Przed południem wysłuchały dzieci szkolne na dwóch sakach: w Krzemieniewie i Drobninie audycji radiowej z Warszawy. Po południu o godzinie 18 urządziła szkoła uroczystą akademię dla starszego społeczeństwa i dzieci szkolnych. Na program akademii złożyły się pieśni inscenizowane, recytacje, wiersze, popisy muzyczne, oraz przemówienie kierownika szkoły i referat gminnego sekretarza PPR obywatela Marchewki.

Gwiazdka dla biednych dzieci
19 grudnia została zorganizowana i urządzona gwiazdka dla biednych dzieci. Obdarowano podarkami 12 sierot i półsierot. Dzieci szkolne urozmaiciły gwiazdkę śpiewami, popisami muzycznymi i deklamacjami.

Założenie szkolnego Koła Odbudowy Warszawy
Na polecenie Inspektora Szkolnego założono przy tutejszej szkole szkolne Koło Odbudowy Warszawy. Zadeklarowało się na początek 25 członków. Składka członkowska wynosi 5 złotych miesięcznie.

Ferie świąt Bożego Narodzenia
Ferie świąt Bożego Narodzenia trwały od 23 grudnia 1948 roku do 6 stycznia 1949 roku włącznie.

1 Maja
Pierwszy Maja, jako święto świata pracy w Polsce Ludowej był w Krzemieniewie niezwykle uroczyście obchodzony. Szkoła nasza wzięła udział w dekoracji wsi i sali. W przeddzień uroczystości odbyła się akademia szkolna dla dzieci i rodziców. Na program złożyły się śpiewy, inscenizacje i deklamacje dzieci, oraz referat kierownika szkoły.

Święto Oświaty
Ku uczczeniu Święta Oświaty złożyła szkoła nasza 11325 złotych. Był to częściowo dochód z imprezy urządzonej przez szkołę dla społeczeństwa. Na program składały się popisy muzyczne dzieci, tańce ludowe (Krakowiak i Mazur), oraz popisy gimnastyczne. Udział ludności był liczny.

Budowa domu nauczyciela
W Drobninie, przy szkole został w początku maja wykończony nowy dom nauczycielski. Zawiera on mieszkanie dla nauczycieli.
W dniu 8 maja nastąpiła reorganizacja Komitetu Rodzicielskiego. Nowy skład zarządu stanowił większy odsetek przedstawicieli świata pracy.

Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego odbyło się w tym roku bardzo uroczyście. Obok przemówienia kierownika szkoły, deklamacji dzieci i śpiewów, została urządzona wystawa prac dziecięcych. Rodzice, przedstawiciele partii i starsze społeczeństwo zostało zaproszone zgodnie z programem na dzień następny tj. święto w 29 czerwca, gdzie urządzono dodatkowo zabawę dziecięcą. Podczas zabawy przemówił kierownik szkoły, podkreślając radosny nastrój dnia zabawy, jako wyniku dobrze spełnionego obowiązku dzieci, nauczycieli i rodziców wobec Polski Ludowej. Później nastąpiły popisy taneczne dzieci, pląsy, 2 deklamacje, oraz każda klasa popisywała się śpiewem. Na zakończenie zostały obdarowane dzieci słodyczami, a przodownicy w grach i zabawach dodatkowymi prezentami. Absolwentów szkoła w tym roku nie miała, ponieważ nie było jeszcze klasy siódmej.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,487,247 Unikalnych wizyt