Kwietnia 18 2024 07:11:55
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kalendarium WYRÓŻNIENIA HONOROWEGO "DZIERŻYKRAJ"

10.12.2011 – Pawłowice [ZDJĘCIA]
Podczas zakończenia obchodów 150-tej rocznicy śmierci Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego w saki kolumnowej (balowej) pawłowickiego pałacu, pomysłodawca WYRÓZNIENIA HONOROWEO „DZIERŻYKRAJ” odczytał formalny Akt Ustanowienia i wygłosił krótkie uzasadnienie oraz zaapelowł o kontynuowanie tej inicjatywy. Odbyło się to poza porządkiem kończącego się seminarium popularno-naukowego. Bezpośrednio po tym wystąpeniu „bez żadnego trybu”, trzech pierwszych Laureatów nominowanych przez inicjatora, uhonorowanych zostało przez niego dyplomami tego Wyróżnienia. Ten drobny, w skali całej uroczystości, epizod jest traktowany jako pierwsza edycja „Dzierżykraja”, a laureaci wraz z inicjatorem stali się pierwszą Kapitułą, uprawnioną do ustalenia Laureatów edycji drugiej.

2012-2014
Okres bierności ówczesnych adresatów apelu w zakresie woli przejęcia idei Wyróżnienia lub jakiejkolwiek formy wsparcia tej inicjatywy (patronat, mecenat, itp.). Cień nadziei pozostawał w wyborach samorządowych 2014.

2015-2016
Okres braku zainteresowania ideą Wyróżnienia ze strony nowych władz Gminy Krzemieniewo.

2016
Poważnie zagrożonej inicjatywie (piąty rok przerwy) przyszedł w sukurs Starosta Leszczyński. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w roku 2014 został nim Laureat pierwszej edycji „Dzierżykraja”. Dla ratowania docenianej przez niego idei i formuły tego wyróżnienia, w drugiej połowie 2016 r. zadeklarował podjęcie próby dołączenia „Dzierżykraja” do wyróżnień powiatowych, przyznawanych corocznie przez Starostwo Powiatowe w Lesznie. Po minimalnej korekcie preferowanego zasięgu terytorialnego zasług istotnych dla tego Wyróżnienia (w Akcie Ustanowienia dodano „teren Ziemi Leszczyńskiej”) i korespondencyjnej procedurze ustalenia dwóch laureatów, Kapituła wykonała, co do niej należało, a Starosta… rozesłał stosowne zaproszenia. Impas został przełamy!

15.01.2017 – Rydzyna [ZDJĘCIA]
Podczas dorocznego koncertu noworocznego starosty leszczyńskiego w sali balowej rydzyńskiego zamku, wśród kilku tradycyjnych wyróżnień mieszkańców powiatu za działalność społeczną, kulturalną i sportową, dwie osoby zostały uhonorowane „Dzierżykrajem”. Oprócz dyplomów otrzymały one po raz pierwszy statuetki „Dzierżykraja”. Tym sposobem Starosta zrealizował swoją deklarację z nawiązką, a druga edycja Wyróżnienia Honorowego „Dzierżykraj” stała się faktem.

10.12.2017 – Krzemieniewo [ZDJĘCIA]
Zachęcona niewątpliym sukcesem 2. Edycji „Dzierżykraja”, Kapituła postanowiła powtórzyć taki sam scenariusz w 3. Edycji. Mimo porzerzonego składu, po raz pierwszy Kapituła zebrała się w komplecie. Pwiększona też tym sposobem liczba nominacji i logistycznie ograniczona do dwóch liczba laureatów, zmusiła Kapitułę do precedensowego rozwiązania, to jest przesunięcia dwóch nominacji do edycji czwartej. Do uhonorowania w trzeciej edycji „Dzierżykraja”, w wyniku głosowania, wybrano dwie z nominowanych kandydatur.

13.01.2018 – Rydzyna [ZDJĘCIA]
Podczas kolejnego koncertu noworocznego starosty leszczyńskiego, też w sali balowej rydzyńskiego zamku, wśród czterech wyróżnień za związaną z powiatem działalność społeczną, kulturalną i sportową, dwie osoby uhonorowano dyplomami i statuetkami „Dzierżykraja”. Tym razem świadkami tego wydarzenia byli obecni wśród publiczności wszyscy członkowie Kapituły, a ci z nich, którzy wcześniej byli uhonorowani tylko dyplomami „Dzierżykraja”, po uroczystości otrzymali „zaległe” statuetki. Statuetkę otrzymał też też inicjator Wyróżnienia. Po koncercie odbyło się inauguracyjne spotkanie powiększonej już Kapituły, w którym uczestniczyli gospodarze koncertu w osobach Starosty (w podwójnej roli) i Wicestarosty Leszczyńskiego. Z nieskrywaną satysfakcją i wdzięcznością należy odnotować, że trzecia edycja Wyróżnienia Honorowego „Dzierżykraj” zakończyła się kolejną „nawiązką”. Oby tak dalej…

13.02.2018 – Krzemieniewo
Uruchomiono oficjalną stronę internetową Kapituły „Dzierżykraja”. Stało się to z inicjatywy Administratora strony HISTORIA GMINY KRZEMIENIEWO, który zwrócił uwagę na celowość zebrania rozproszonych dotąd informacji o tym Wyróżnieniu i udostępnienia ich internautom w jednym miejscu. Powinno to też poprawić PR oraz uodpornić neutralną ideę „Dzierżykraja” na jakiekolwiek zawirowania polityczne. Póki co, zaoferował udostępnienie zakładki na administrowanej przez siebie stronie internetowej. To już drugi przypadek skutecznego wsparcia i autentycznej troski o przetrwanie idei tego Wyróżnienia, i to znowu ze strony Laureata pierwszej edycji.

06.01.2019 – Krzemieniewo
Powołany na drugą kadencję Starosta Leszczyński zadeklarował kontynuację dołączania „Dzierżykraja” do wyróżnień powiatowych przyznawanych corocznie przez Starostwo Powiatowe w Lesznie. W związku z tym uruchomiono procedurę wyłonienia laureata czwartej edycji. Kapituła Wyróżnienia tym razem postanowiła uhonorować tylko jednego Laureata. Uznano bowiem, że w ósmym roku od ustanowienia tego Wyróżnienia, „zaległości” zostały już nadrobione (dyplom nr 8). Należy nadmienić, że w głosowaniu wziął udział komplet członków Kapituły (2 głosy nadesłano korespondencyjnie – mail i sms), przy czym 2 głosy fizycznie obecnych członków Kapituły uznano za nieważne. Wywołało to dyskusję nad potrzebą (wręcz koniecznością) ustabilizowania „elastycznych” dotąd procedur nominowania laureatów przez opracowanie formalnych kryteriów przyznawania Wyróżnień (charakter osiągnięć, ich skala terytorialna, związek z pracą zawodową, bezinteresowność, pracochłonność, itp.) oraz formalnego regulaminu głosowania. Ustalono, że piąta edycja wyróżnienia bezwzględnie (nawet kosztem terminowego poślizgu) będzie przeprowadzona już na podstawie takich dokumentów. Zaniechano też prolongowania kandydatur do następnych edycji, pozostawiając możliwość powtórnego ich zgłaszania.

12.01.2019 – Rydzyna ZDJĘCIA
Podczas kolejnego koncertu noworocznego starosty leszczyńskiego w sali balowej rydzyńskiego zamku, wśród trojga osób wyróżnionych za związaną z powiatem leszczyńskim działalność społeczną, kulturalną i sportową, jedną uhonorowano dyplomem i statuetką „Dzierżykraja”. Tym razem świadkami tego wydarzenia nie byli wszyscy członkowie Kapituły (zabrakło laureatek trzeciej edycji). Po koncercie odbyło się improwizowane spotkanie części członków Kapituły z Laureatem czwartej edycji, który powiększył grono Kapituły. Z powodów osobistych w spotkaniu nie uczestniczył gospodarz koncertu.

14.12.2019 – Krzemieniewo [ZDJĘCIE]
Starosta Leszczyński ponownie zadeklarował kontynuację dołączania „Dzierżykraja” do wyróżnień powiatowych przyznawanych corocznie przez Starostwo Powiatowe w Lesznie. Dokonał też wyboru miejsca i czasu obrad Kapituły oraz, zgodnie z wcześneiszymi posulatami, dokonał reducji składu Kapituły do ścisłego Prezydium (Kanclerz + 4 Członków Kapituły o najniższych numerach dyplomów, tj. 2, 3, 4 i 5 (pozostali członkowie zachowują prawo/obowiązek głosowania). Obrady, mimo różnic zdań, przebiegły bardzo kontruktywnie. Z usprawiedliwionych powodów w obradach nie mógł wziąć udziału Laureat dyplomu nr 5.
W takim składzie Kapituła tym razem postanowiła:
- zmienić propzycję pana Starosty (Laureata dyplomu nr 2) i uhonorować zamiast jednego Laureata – wyjątkowo dwoje;
- zrezygnować z propozycji Kanclerza podziału Wyróżnienia na dwie kategorie: „NAŁĘCZ” (za propagowanie postaci generała-poety z Luboni) i „WIENIAWA” (za szeroko rozumiane osiągnięcia kulturalne w skali Powiatu Leszczyńskiego i Gminy Krzemieniewo).
Szkoda, że nie doszło do ustabilizowania „elastycznych” dotąd procedur nominowania laureatów przez opracowanie formalnych kryteriów przyznawania Wyróżnień (charakter osiągnięć, ich skala terytorialna, związek z pracą zawodową, bezinteresowność, pracochłonność, itp.) oraz formalnego regulaminu głosowania (brak propozycji ze strony Członków Kapituły)..

04.01.2020 – Rydzyna [ZDJĘCIA]
Cztery nagrody od władz powiatu leszczyńskiego wręczono w sobotę 4 grudnia podczas uroczystego koncertu noworocznego podsumowującego miniony rok. W imprezie wzięli udział pracownicy powiatowych instytucji, przedstawiciele biznesu i kultury. Uroczystość podsumowująca rok odbyła się tradycyjnie w sali balowej zamku rydzyńskiego. Zanim jednak zabrzmiała muzyka była okazja do podsumowań i wyróżnień. Podsumowania roku 2019 dokonał starosta leszczyński.
Ważnym punktem imprezy w zabytkowych wnętrzach zamku było wręczenie wyróżnień w trzech kategoriach: działacz społeczny, sportowiec i nagrody Dzierżykraja za promocję powiatu w kraju. Honorowe Wyróżnienie DZIERŻYKRAJ w tym roku rozdzielono. Pierwsze wyróżnienie przypadło Robertowi Maziarzowi – dyrektorowi muzeum w Kołobrzegu za promocję osoby generała Franciszka Dzierżykraja Morawskiego, drugie otrzymała Zofia Dwornik z Mierzejewa, autorka książek o tematyce regionalnej. Była to już piąta edycja tych wyróżnień organizowana przez leszczyńskie starostwo. Uroczystość zakończono spotkaniem wszystkich obecnych Laureatów, czyli Członków Kapituły. Nieobecni byli tylko zamiejscowi Laureaci w osobach pani Marty Kowalewskiej z Krakowa i pana Macieja Michalskiego z Poznania.

06.11.2021 – „Historyczny mail” od członka Kapituły - laureata HWD nr 2
Rozważamy zorganizowanie uroczystych obchodów Święta Państwowego Narodowego Dnia Powstania Wlkp. w poniedziałek 27 grudnia. Oczywiście będzie to zależeć od sytuacji pandemicznej. Byłaby to okazja do wręczenia kolejnych Dzierżykrajów - zaległych, które miały być w styczniu, no i już bieżących, bo koncertu noworocznego pewnie już robić nie będziemy. Moje propozycje to Zofia Dragan i Adam Podsiadły. Krótkie cv w załączeniu. Co Pan na to ?
Pozdrawiam JW


Ten mail nazywam „historycznym”, bo kończy tradycję Koncertów Noworocznych Starosty w zamku rydzyńskim. Tradycja ta była wspaniałą formą propagowania „wyższej kultury” w skali powiatu leszczyńskiego. Niestety, wszystko się kiedyś kończy. Moja kadencja też. Zanim zakończę „kanclerzowanie” zarządzam powrót do pierwotnej formuły DZIERZYKRAJA, to jest jako Wyróżnienia w skali Gminy Krzemieniewo, anulując powiatowy zakres terytorialny Wyróżnienia DZIERŻKRAJA. Przyznane dotychczas Wyróżnienia DZIERŻYKRAJA nie ulegają anulowaniu, natomiast bezprzedmiotowe stają się kandydatury zgłoszone w powyższym mailu, które mogą być jedynie Wyróżnieniami Starosty (absolutnie nie DZIERŻYKRAJAMI). Oczywiście pan Jarosław Wawrzyniak pozostaje Członkiem Kapituły (mam nadzieję aktywnym).

Szczegóły za kilka dni w moim mailu do członków Kapituły - jeszcze Kanclerz

10.12.2021 –mail o wyborze nowego Kanclerza Kapituły - laureata HWD nr 3

Szanowni Członkowie Kapituły DZIERŻYKRAJA,
Informuję, że jedyny Kandydat deklarujący się podjęcia funkcji Kanclerza, pan Jerzy Kownacki, został zaakceptowany przez Szanowną Kapitułę. Nikt z Państwa nie zagłosował przeciwko tej kandydaturze. Jedynie dwóch Członków Kapituły, bądź spóźniło się z oddaniem głosu, bądź świadomie wstrzymało się, nie głosując ani ZA ani PRZECIW tej Kandydaturze (mieli do tego prawo). Pozostali "jak jeden mąż" zagłosowali ZA. Nie wymieniam imiennie głosujących, aby uniknąć niepotrzebnych komentarzy. Tym sposobem od soboty 11.12.2021 r. Pan Jerzy jest pełnoprawnym Kanclerzem Kapituły gminnego DZIERŻYKRAJA. Gratuluję i życzę trafnych decyzji w trosce o pierwotną ideę Wyróżnienia.

Leonard Dwornik


11.12.2021 –pierwszy mail nowego Kanclerza Kapituły

Dzień dobry
Dziękuję za wybór i ciepłe słowa. Odezwę się w sprawie programowej do świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam
Jerzy Kownacki


12.12.2021 –jubileuszowy mail nowego Kanclerza [WYBRANE ZDJĘCIA]
Dzień dobry
W związku z przypadającą w dniu dzisiejszym 160 rocznicą śmierci generała Franciszka Morawskiego, pozwoliłem sobie w imieniu Kapituły zapalić znicz na Jego grobie na cmentarzu przykościelnym w Oporowie. Odwiedziłem również Lubonię.
Jerzy Kownacki29.09.2023

Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE 29.09.2023 ROKU ZMARŁA MARTA KOWALEWSKA.
BYŁA LAUREATKĄ DZIERŻYKRAJA W ROKU 2018.

Powrót do MENU


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,216,801 Unikalnych wizyt