Lipca 15 2024 21:01:40
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


W SPRAWIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU WETERANÓW Z KRZEMIENIEWA

SPIS
Członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Krzemieniewo
zasłużonych a dotychczas pominiętych z odznaczeniami niepodległościowemi.

LESTER WŁADYSŁAW
Urodzony: 27.03.1898
Miejsce zamieszkania: Krzemieniewo pow. Leszno
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 15.12.1918
Opis czynności: W dniu 15.12.1918 wstępuje do Polskiej Organizacji Wojskowej w Poznaniu, a następnie przyjeżdża na front leszczyński i walczy jako powstaniec z bronią w ręku przy ataku Niemców na Osiecznę, gdzie z powodu waleczności powstańców polskich atak niemiecki został odparty. Oddział w którym walczył zdobył dużo materiału wojennego, jak broń i amunicję. W dniu 25.01.1918 zapisany do kompanii osieckiej i walczy na froncie Osieczna-Kąkolewo.
Świadkowie: sierżant Muszyński z Bydgoszczy i plutonowy Prałat z Grodziska.

LASIK WOJCIECH
Urodzony: 21.04.1895
Miejsce zamieszkania: Hersztupowo powiat Leszno
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 15.09.1918
Opis czynności: od 15.09.1918 roku organizował Straż Ludową w Lesznie, gdzie zwerbował dużo członków. Świadek p. Józef Górecki z Leszna. Od 9 stycznia 1919 roku walczył z bronią w ręku na odcinku Kąkolewo-Osieczna, gdzie toczyła się zacięta walka pod Osieczną. Zabrano do niewoli dużo Niemców i materiału wojennego. Odznaczył się jako waleczny powstaniec. Organizując wypady przeciw nieprzyjacielowi dał przykład innym i nieprzyjaciela odparto.
Świadek: ksiądz prałat Steinmetz z Poznania i p. Talarczyk z Piasków pow. Gostyń.

REINSCH LEON
Urodzony: 20.03.1901
Miejsce zamieszkania: Krzemieniewo powiat Leszno
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 27.12.1918
Opis czynności: w dniu 27 grudnia 1918 roku, jako młody chłopak zgłaszał się do tworzącego się oddziału powstańczego w Środzie, czując w sobie nienawiść do zaborców Niemców, lecz jako młody i nieznający jeszcze broni nie został przyjęty w pierwszych dniach. Lecz z powodu stałego nachodzenia i okazywania chęci walczenia o wolność Polski przyjęto go do oddziału powstańczego w Środzie i następnie z towarzyszami wyruszył na front niemiecki walcząc zawzięcie na wszystkich odcinkach z 3 kompanią średzką. Od 24.01.1919 roku walczył nad Notecią i pod Kcynią.
Świadkowie: Nikodem Dykczak obecny burmistrz w Borku powiat Jarocin, chorąży Wincenty Lis w 62 pp. i Harłos emerytowany sierżant w Środzie.

WINCKOWIAK JÓZEF
Urodzony: 9.03.1897
Miejsce zamieszkania: Krzemieniewo powiat Leszno
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 7.01.1919
Opis czynności: 7 stycznia 1919 roku wstąpił do oddziału powstańczego w Pawłowicach. Walczył z bronią w ręku we wszystkich potyczkach na odcinku Pawłowice powiat Leszno, odznaczając się szczególnie jako odważny i śmiały Polak walczący o niepodległość ojczyzny. Następnie jako goniec konny p. majora Śliwińskiego.
Świadkowie: p. major Śliwiński i adiutant p. Tułodzierski 6 p. Strzelców Wielkopolskich.

ANDRZEJCZAK KAROL
Urodzony: 29.10.1898
Miejsce zamieszkania: Mierzejewo powiat Leszno
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 8.01.1919
Opis czynności: dnia 6.01.1919 roku uciekł z bronią z wojska niemieckiego z Czeplau na Śląsku i dostał się w dniu 8.01.1919 roku do oddziału powstańczego w Pawłowicach i walczył z bronią w ręku przy wypędzaniu Niemców z Przybinia, Tworzanic, Tworzanek, gdzie jego oddział zdobył 2 karabiny maszynowe, 5 karabinów ręcznych i 3 rowery. Odznaczył się dzielnością we wszystkich bitwach z Niemcami.
Świadkowie: Jan Rozwalka z Garzyna powiat Leszno, Jan Pacholczyk z Nowej Wsi powiat Leszno, Tomasz Sorbicki z Czempinia ul. Kolejowa 12 i kapitan rezerwy Kotecki z Gniezna.

MAJORCZYK JÓZEF
Urodzony: 2.08.1899
Miejsce zamieszkania: Drobnin powiat Leszno
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 9.01.1919
Opis czynności: dnia 9.01.1919 roku wstąpił jako ochotnik do 3 kompanii jarocińskiej i po kilku dniach wyjechał na front pod Zduny. Odznaczył się jako dzielny wojak przy ataku na tą miejscowość, w którym to ataku zdobyto dużo broni i amunicji. Dnia 11.03.1919 roku wyjechał pod Lwów, gdzie walczył w obronie tego miasta.

BANACH STANISŁAW
Urodzony: 25.04.1887
Miejsce zamieszkania: Drobnin powiat Leszno
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 4.01.1919
Opis czynności: dnia 4 stycznia wstąpił jako ochotnik do oddziału powstańczego w Krzywiniu, gdzie zajął się rekwirowaniem broni u Niemców wychodząc jako patrol i tego samego dnia bierze udział w potyczce pod Wolsztynem, gdzie oddział w którym się znajdował zdobywa broń i jedną armatę. Dnia 11.01.1919 roku walczy pod Osieczną, gdzie zdobywa z oddziałem 3 karabiny maszynowe oraz kilku jeńców niemieckich. Następnie walczy na odcinkach pod Klonówcem, Kąkolewem i Lipnem.

WASIÓŁKA STANISŁAW
Urodzony: 10.05.1896
Miejsce zamieszkania: Drobnin powiat Leszno
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 7.01.1919
Opis czynności: dnia 7.01.1919 roku wstępuje do Drzeczkowa w celu rekwirowania broni u Niemców i rozdaje takową pomiędzy powstańców. 11.01.1919 roku bierze czynny udział w odpieraniu ataku Niemców na Osiecznę i walczy zwycięsko w oddziale powstańczym osieckim zdobywając 3 karabiny maszynowe oraz kilku jeńców.
Świadkowie: sierżant sztabowy Poprawski z Jurkowa i p. Wierzbicki nauczyciel z Glińca.

STRUGAŁA STANISŁAW
Urodzony: 26.09.1899
Miejsce zamieszkania: Belęcin Stary
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 27.12.1918
Opis czynności: w dniu 27.12.1918 roku bierze udział w rekwirowaniu broni u Niemców i zdobywa 3 karabiny, 3 dubeltówki, 4 sztucery i odstawia takowe do Miejskiej Górki, wstępując zaraz do tworzonego tam oddziału powstańczego i w dniu 2.01.1919 roku bierze udział w odparciu Niemców pod Jagodnią, gdzie poległo 36 Niemców i 2 oficerów niemieckich. Następnie walczy na odcinku rawickim jako dzielny powstaniec.
Świadkowie: Jan Kołata z Roszkowa, Leon Wróblewski z Roszkowa i kapelan Dadaczyński z 11 p. Strzelców Wielkopolskich.

ROZWALKA JAN
Urodzony: 22.05.1898
Miejsce zamieszkania: Garzyn powiat Leszno
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 7.01.1919
Opis czynności: w dniu 7.01.1919 roku wstępuje jako ochotnik do oddziału powstańczego w Pawłowicach i bierze czynny udział w potyczkach z Niemcami. W dniu 9.01.1919 roku dostaje się pod Tworzankami do niewoli niemieckiej.
Świadkowie: Stanisław Król Witaszyce powiat Jarocin, dr Sliwiński z Poznania, Antoni Biegała z Kąkolewa, Jan Galon z Pawłowic i Karol Andrzejczak z Mierzejewa.

KEMPIAK JÓZEF
Urodzony: 10.07.1885
Miejsce zamieszkania: Hersztupowo Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 11.11.1918
Opis czynności: dnia 11.11.1918 roku wstępuje do wojska generała Hallera.
Świadkowie: por. Zieliński i Jan Goszczyński z Zaborowa powiat Leszno.

ANDRZEJCZAK PIOTR
Urodzony: 30.06.1896
Miejsce zamieszkania: Krzemieniewo powiat Leszno
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 3.10.1917
Opis czynności: dnia 3.10.1917 roku wstępuje ochotniczo do armii francuskiej jako jeniec niemiecki i walczy przeciwko Niemcom, a następnie do armii generała Hallera.
Świadek: kapitan Steczkowski oraz załączone świadectwo dowódcy baterii.

BIERNACZYK TOMASZ
Urodzony: 12.08.1889
Miejsce zamieszkania: Belęcin Stary powiat Leszno
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 25.11.1918
Opis czynności: dnia 25.11.1918 organizuje członów do Rady Ludowej w Lesznie (świadek Józef Górecki z Leszna i dr Staniecki). Następnie werbuje 5 powstańców i odwozi takowych na front do Robczyska.
Świadkowie: Jan Dudziak z Belęcina Starego, Łukasz Banaszak z Robczyska i ks. prałat Steinmetz z Poznania.

DUDZIAK JAN
Urodzony: 14.08.1898
Miejsce zamieszkania: Belęcin Stary
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 13.01.1919
Opis czynności: dnia 13.01.1919 roku wstępuje jako ochotnik do oddziału powstańczego w Robczysku. Walcząc na tym odcinku bierze do niewoli 1 oficera niemieckiego i 7 jeńców i zdobywa 1 karabin maszynowy.
Świadkowie: Tomasz Biernaczyk z Belęcina Starego, Łukasz Banaszak z Robczyska.

HOFFMAN JAN
Urodzony: 12.08.1897
Miejsce zamieszkania: Drobnin
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 27.12.1918
Opis czynności: dnia 27.12.1918 roku wstąpił do oddziału powstańczego w Osiecznie, którym dowodził sierżant Muszyński. Brał udział z bronią w ręku w walkach pod Osieczną, okazywał swoją waleczność podczas atakowania Niemców na Osieczną. Następnie pod Miechcinem i Janiszewem, gdzie zdobyto miotacz min oraz parę karabinów maszynowych i ręcznych.
Świadkowie: Wojciech Lasik z Hersztupowa, Stanisław Banach z Drobnina i Władysław Lester z Krzemieniewa.

DEMBOWY JAN
Urodzony: 26.12.1877
Miejsce zamieszkania: Hersztupowo
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 12.11.1918
Opis czynności: w dniu 12 listopada 1918 roku organizował w Ostrowie oddział powstańców polskich, którzy byli jeszcze w wojsku niemieckim i wspólnie z nimi odebrali jedne koszary w Ostrowie. Od dnia 3 grudnia 1918 roku należał do Straży Ludowej w Belęcinie.
Jako świadków podaje p. Józefa Maćkowiaka z Hersztupowa, p. dr. Dubickiego z Ostrowa i Jana Kaczmarka z Hersztupowa.

OLEJNICZAK SZCZEPAN
Urodzony: 20.12.1894
Miejsce zamieszkania: Belęcin Stary
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 19.09.1918
Opis czynności: dnia 19.09.1918 roku wstąpił do armii generała Hallera.
Świadkowie: Józef Tryller z Robczyska powiat Leszno i p. Barański ze Świerczyny powiat Leszno.

JANISZEWSKI IGNACY
Urodzony: 21.07.1899
Miejsce zamieszkania: Drobnin
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 17.02.1919
Opis czynności: dnia 17 lutego 1919 roku wstąpił do oddziału powstańczego w Kościanie, a w dniu 25.02.1919 roku poszedł na Biedrusko, gdzie przydzielony był do 3 pułku Strzelców Wielkopolskich i wyjechał z takowym pod Ostrów w maju 1919 roku.
Świadek sierżant Jankowski w 55 pp. w Rawiczu.

BĄK TOMASZ
Urodzony: 7.12.1897
Miejsce zamieszkania: Mierzejewo
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 28.12.1918
Opis czynności: w dniu 28.12.1918 roku wstąpił do oddziału powstańczego w Gostyniu i w dniu 28.12.1918 zaraz odszedł do Ponieca, skąd trafił na front pod Zawady. Brał udział w potyczkach pod Gościejewicami, gdzie zdobyto 2 karabiny maszynowe i kilku jeńców.

ŚMIERZCHALSKI ANTONI
Urodzony: 3.06.1902
Miejsce zamieszkania: Krzemieniewo
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 9.01.1919
Opis czynności: dnia 9.01.1919 wstąpił do batalionu w Jarocinie, którym dowodził p. Kirchner z Jarocina i stamtąd trafił do 1 pułku Strzelców Wielkopolskich, z którym pojechał pod Lwów i walczył w obronie Lwowa. Na odcinkach niemieckich walczył pod Zdunami.
Świadek: Józef Majorczyk z Drobnina powiat Leszno.

KUŚNIEREK IGNACY
Urodzony: 12.07.1887
Miejsce zamieszkania: Krzemieniewo
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 15.06.1918
Opis czynności: 15.06.1918 roku wstąpił do armii generała Hallera we Francji i czując ducha polskiego i nienawiść do Niemców udał się z wojskiem generała Hallera na front do Polski.

STAWIŃSKI JAN
Urodzony: 15.05.1897
Miejsce zamieszkania: Górzno powiat Leszno
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 7.01.1919
Opis czynności: dnia 7.01.1919 roku wstąpił do oddziału powstańczego w Osiecznie z którym walczył w obronie tej miejscowości. Następnie na froncie pod Poniecem, Miechcinem, Janiszewem i Robczyskiem. Świadkowie: Edmund Kasiński z Górzna i Andrzej Giera z Bojanic.

KASIŃSKI EDMUND
Urodzony: 13.09.1897
Miejsce zamieszkania: Górzno powiat Leszno
Data czynności (podjęcia działalności niepodległościowej): 7.01.1919
Opis czynności: dnia 7.01.1919 wstąpił do oddziału powstańczego w Osiecznie, a następnie przydzielony do szkoły podoficerskiej w Biedrusku, skąd odkomenderowany do szkoły podchorążych w Warszawie.
Świadek: Jan Stawiński z Górzna.

Zgodność powyższego wykazu stwierdzam niniejszem na podstawie przedkładanych dowodów w tutejszym Oddziale.
Książeczki Wojskowe wymienionych znajdują się w Zarządzie Głównym w Poznaniu.
Wymienieni zasługują na odznaczenia, ponieważ czynnie przyczyniali się w czasie Powstania Wielkopolskiego do obrony granic Rzeczypospolitej Polskiej._______________________________________________________________
Oryginały dokumentów znajdują się w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Skany dostępne są na www.szukajwarchiwach.pl


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,547 Unikalnych wizyt