Lipca 16 2024 13:06:23
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Jan Smędzik (1918-2008) z Mierzejewa
Stały mieszkaniec Mierzejewa od zakończenia wojny

Urodził się 23.06.1918 r. w miejscowości Wywła (obecnie woj. Świętokrzyskie). 28.10.1938 r. jako rekrut został wcielony do 6. batalionu pancernego, z którym patrolował zaanektowane w 1938 r. Zaolzie. W stopniu szeregowca o specjalności wojskowej „Obsługa czołgów średnich” pełnił funkcję ładowniczego. W kwietniu 1939 r. został przeniesiony do kompanii szkolnej, w sierpniu 1939 r. awansowny na starszego strzelca z funkcją celowniczego. Brał udział w kampanii wrześniowej. 08.09.1939 r. został ranny w lewą rękę (staw łokciowy), 13.09.1939 r. wzięty do niewoli niemieckiej Z obozu jenieckiego w październiku 1941 r. został zwolniony i skierowany do przymusowej pracy w Niemczech (według przekazów rodziny pracował w mleczarni).
Po wojnie ożenił się z mierzejewianką Heleną zd. Dudka i zamieszkał w Mierzejewie.

Był członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, a po przemianach ustrojowych Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Odznaczony Medalem „Za udział w Wojnie Obronnej 1939” (1983), Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 (1986) oraz Odznaką Weterana Walk o Niepodległość (1995).


Z dniem 17.01.2001 r. został mianowany przez Prezydenta RP na stopień podporucznika. W roku 2001 otrzymał też Patent uprawniający do zaszczytnego tytułu Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny (nr 66841). Z tytułu udziału w kampanii wrześniowej i pobytu w obozie jenieckim (łącznie 2 lata i 2 miesiące) został uprawniony do ulg i świadczeń określonych w ustawie o kombatantach (zaświadczenie z 29.07.1983).

Zmarł w Mierzejewie w wieku 90 lat. Pochowany na cmentarzu w Drobninie. W pogrzebie uczestniczył kombatancki poczet sztandarowy, co w Mierzejewie było precedensem.

_______________________
Dla www.krzemieniewo.net
opracował: Leonard Dwornik
(na podstawie materiałów od Tadeusza Smędzika)WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,158 Unikalnych wizyt