Lipca 16 2024 11:39:37
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Szkoła w Krzemieniewie rok 1954/1955 (jako część składowa szkoły w Drobninie)

Rok szkolny 1954/55

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w dniu 1 września. Udział brali również rodzice, oraz przedstawiciele władz: przewodniczący Prezydium Gminnej Rady Narodowej i zastępca przewodniczącego Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Polskiej. Rok szkolny rozpoczęto pod hasłem podniesienia wyników nauczania w poszczególnych przedmiotach. Codzienne zajęcia rozpoczyna się apelem porannym, podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym.

Stan dzieci w poszczególnych klasach przedstawia się następująco: klasa I – 32, klasa II – 33, klasa III – 17, klasa IV – 16, klasa V – 25, klasa VI – 28 i klasa VII – 21. Razem 172 dzieci. Dla klas I i II z dniem 1 listopada zorganizowano naukę w budynku szkolnym w Krzemieniewie. Tym sposobem dzieciom z Bielaw i Brylewa skrócono drogę z domu do szkoły z 4 km do 2 km.

W miesiącu październiku zorganizowano 3 dniową wycieczkę do Warszawy. Udział w wycieczce brało 12 dzieci, oraz 2 osoby z grona nauczycielskiego. Zdjęcie przedstawia uczestników wycieczki na Starym Rynku w Warszawie.


Szkoła czynnie włączyła się do akcji wyborów do rad narodowych. Tematykę włączono do nauki poszczególnych przedmiotów. Dzieci wykonały gazetki ścienne, przygotowały dekorację budynku szkolnego, oraz w dużym stopniu przyczyniły się, że rodzice ich sprawdzili listy wyborców. Ze szkoły tutejszej pełniący obowiązki kierownika obywatel Szpurka Czesław został wybrany do Wojewódzkiej Rady Narodowej. W I sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, która odbyła się w dniu 20 grudnia 1954 roku wzięła udział klasa VII.

Celem pogłębienia pracy dydaktyczno-wychowawczej, zorganizowano w czasie ferii zimowych zajęcia atrakcyjne dla dzieci poszczególnych klas. Zajęcia odbyły się w ciągu 5 dni. Na program zajęć składały się: nauka tańców ludowych, prace z zakresu IV konkursu czytelniczego. W ramach wyżej podanych zajęć drużyna harcerska przystąpiła do prac nad zorganizowaniem gabinetu harcerskiego. Przewodniczka drużyny nauczycielka Gaszkowiak Władysława wraz z dziećmi przygotowała dekorację, z budżetu gminnego zakupiono 5 stolików świetlicowych i 17 taboretów, zakupiono również podstawę do sztandaru harcerskiego. Z Młodzieżowego Domu Kultury w Poznaniu otrzymano 3 fanfary i 2 werble. Pierwsza uroczystość w zorganizowanym gabinecie harcerskim odbyła się w dniu 29 stycznia 1955 roku na którą zaproszono obywatela Dwornika Henryka z Mierzejewa, który był zatrudniony przy budowie Pałacu Kultury i Nauki w warszawie. Spotkanie z obywatelem Dwornikiem, który opowiedział dzieciom o metodach pracy ludzi radzieckich, o ogromie budowy Pałącu wywarło na dzieciach duże wrażenie.
W następnych miesiącach zorganizowano spotkania:
1) z lekarzem weterynarii obywatelem Marczyńskim z Drobnina, który opowiedział dzieciom o metodach hodowli zwierząt domowych w Państwowych Gospodarstwach Rolnych,
2) z agronomem obywatelem Witczakiem na temat uprawy kukurydzy, którą zaplanowano w szkolnym ogródku.

W dniu 9 lutego 1955 szkoła zorganizowała uroczystą akademię X-lecia Polski Ludowej, która odbyła się w Krzemieniewie. Szeroko opracowana część artystyczna została przez ludność miejscową przyjęta z wielkim uznaniem.

Do jednych z zadań szkoły zaliczono rozbudzenie czytelnictwa wśród dzieci. Wszystkie dzieci klas III – VII brały udział w IV konkursie czytelniczym. Wystawę prac dzieci urządzono w dniu 19 lutego 1955 roku. Obejmowała ona 23 albumy, 11 prac piśmiennych i 64 ilustracje. Pierwsze miejsce w konkursie czytelniczym przyznano klasie III.

Powiatowe Zimowe Igrzyska Harcerskie odbyły się w dniu 27 lutego 1955 w Osiecznej. Dzieci tutejszej szkoły brały udział w następujących eliminacjach: w łyżwiarstwie – 3 chłopców, w sztafecie kolejowej – 6 chłopców, w saneczkarstwie – 2 dziewczynki.

Powiatowy festiwal Zespołów Artystycznych odbył się w Lesznie w dniu 20 marca 1955 roku. Drużyna harcerska tutejszej szkoły wystąpiła z trzema tańcami: krakowiak, kozak i wiwat. Uzyskała 4 miejsce. W przygotowaniu dzieci do występów dużej pomocy udzielił Komitet Rodzicielski, który we własnym zakresie sprawił dzieciom następujące stroje: 6 spodni, 6 kamizelek, 5 spódnic czerwonych, 5 bluzek chłopięcych, 5 spodni małych i 5 czapek. Ogólny koszt podanych strojów wynosił około 1400 zł.

W uroczystościach 1 Maja dzieci tutejszej szkoły pierwszy raz wystąpiły z fanfarami i werblami. Zdjęcie przedstawia grupę fanfarzystów i werblistów w czasie przemarszu z Krzemieniewa do Drobnina, gdzie odbyła się główna część wiecu święta robotniczego. Dzieci tutejszej szkoły wystąpiły w części artystycznej dając między innymi trzy tańce.


W dniu 8 maja 1955 roku odbyły się w Drobninie Letnie Igrzyska harcerskie połączone z Rajdami Kolarskimi. W rejonowych igrzyskach brały udział dzieci następujących szkół: Pawłowice, Górzno, Belęcin i Drobnin. Pierwsze miejsce w czwórboju i torze przeszkód zajęły dzieci z Drobnina. W Rajdach Kolarskich z dzieci tutejszej szkoły brało udział 6 drużyn, pierwsze miejsce zajęła drużyna dziewcząt klasy VII.

Na uroczystość „Międzynarodowego Dnia Dziecka”, która na terenie tutejszej szkoły odbyła się w dniu 5 czerwca 1955 roku zaproszono dzieci szkoły w Mierzejewie. Po części artystycznej i obdarowaniu dzieci słodyczami odbyła się zabawa taneczna.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się w dniu 25 czerwca 1955 roku przy udziale przedstawiciela Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, Komitetu Rodzicielskiego i rodziców. Z 20 absolwentów klasy VII troje zgłosiło się do Liceum Ogólnokształcącego, jeden do Technikum Handlowego i pięcioro do szkół zawodowych. W programie uroczystości zakończenia roku szkolnego zaakcentowano zbliżający się termin „Festiwalu Młodzieży i Studentów”. Pięćdziesięciu ośmiu uczniom wręczono odznaki festiwalowe.

Cz. Szpurka
pełniący obowiązki kierownika szkoły

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,489,983 Unikalnych wizyt