Lipca 25 2024 15:10:20
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Szkoła w Krzemieniewie rok 1955/1956 (jako część składowa szkoły w Drobninie)

Rok szkolny 1955/56

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się w dniu 1 września 1955 roku na boisku szkolnym. W pierwszym punkcie programu odbył się uroczysty apel poranny. Przy dźwiękach fanfar i werbli wzniesiono flagę państwową na maszt. Do klasy I wstąpiło 36 dzieci.

W dniach 24 i 25 września 1955 roku drużyna z 5 harcerek brała udział w Rajdzie Mickiewiczowskim na trasie Pawłowice, Oporowo i Karzec. Drużyna uzyskała pierwsze miejsce otrzymując następujące nagrody: busolę, 6 chlebaków i 4 książki.

W dniu 2 października 1955 roku urządzono na terenie tutejszej szkoły Harcerski Zlot Miłośników Pieśni i tańca. Udział brały następujące drużyny harcerskie: Pawłowice, Święciechowa, Zaborowo, Dąbcze i Drobnin, razem 90 dzieci. Uroczystość rozpoczęto o godzinie 9 apelem porannym. Następnie odbyło się spotkanie harcerzy z uczestnikiem Festiwalu w Warszawie, oraz próby występów artystycznych. Po wspólnym obiedzie odbył się przemarsz do Krzemieniewa, gdzie poszczególne zespoły wystąpiły w części artystycznej dożynek gromadzkich. Po wspólnym podwieczorku odbyła się zabawa taneczna. Zlot zakończono o godzinie 18.

W ramach akcji wykopkowej dzieci klas starszych pomagały przy zbieraniu ziemniaków spółdzielni produkcyjnej w Krzemieniewie i Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu w Drobninie. Uzyskaną sumę 1500 zł przeznaczono na fundusz wycieczkowy.

Z dniem 17 listopada 1955 roku wprowadzono codzienne wydawanie dzieciom kawy z mlekiem i cukrem. Fundusze na ten cel uzyskano z Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Komitetu Rodzicielskiego, który wyasygnował sumę 1290 zł. Dożywianie dla klas I i II uczących się w Krzemieniewie rozpoczęto w dniu 9 stycznia 1956 roku.

W dniu 17 października 1955 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej dl Pracujących, do której zapisało się 19 uczniów. Zorganizowano klasę VII. Do egzaminu ukończenia Szkoły Podstawowej dla Pracujących, który przeprowadzono w pierwszej połowie miesiąca kwietnia 1956 roku, przystąpiło 11 uczniów. Egzamin zdało 9 uczniów.

W dniu 26 stycznia 1956 roku w tutejszej szkole odbyła się Sesja Gromadzkiej Rady Narodowej poświęcona zagadnieniu oświaty i kultury. W części artystycznej, która odbyła się przed sesją, wystąpiły dzieci tutejszej szkoły, oraz zespół świetlicowy z Oporówka. W dyskusji nad referatem omówiono obszernie pracę szkół podstawowych i inne zagadnienia dotyczące oświaty. Omawiano sprawy wychowawcze młodzieży szkolnej i pozaszkolnej, oraz oświaty dorosłych.

Drużyna Organizacji Harcerskiej w dniu 29 stycznia 1956 roku przyjęła nowy tekst prawa i przyrzeczenia harcerskiego. Wysłuchano audycji radiowej podającej nowy tekst, a następnie zorganizowano część artystyczną obejmującą deklamacje, inscenizacje, śpiewy i tańce.

W dniu 5 lutego 1956 roku Komitet Rodzicielski zorganizował dla uczniów wieczorek towarzyski z którego czysty dochód w sumie 2790 zł przeznaczono na zakup pomocy naukowych.

Dzień 13 marca 1956 roku okrył żałobą życie tutejszej szkoły. Na okres jednej godziny przerwano lekcje, aby wysłuchać komunikatów radiowych o śmierci I Sekretarza KC PZPR Towarzysza Bolesława Bieruta. Na apelach porannych i lekcjach następnych dni omawiano życie i działalność Wielkiego Bojownika o Polskę wolną i socjalistyczną. W dniu 16 marca wysłuchano transmisji radiowych z pogrzebu Towarzysza Bolesława Bieruta.

W ciągu roku szkolnego zorganizowano trzy wycieczki do Poznania. Pierwszą w dniu 14 marca dla klas VI i VII do Opery na przedstawienie „Halka”. Drugą w dniu 25 kwietnia do Teatru Lalki i aktora na przedstawienie „Ballady i Bajki” Mickiewicza.


Grupa klas V i IV w czasie pobytu w ogrodzie zoologicznym.

Zwiedzono również palmiarnię, muzeum przyrodnicze, oraz PDT. Trzecia wycieczka odbyła się w dniu 13 czerwca dla dzieci klasy III. Z funduszu wycieczkowego Szkolnej Kasy Oszczędności wyasygnowano sumę 361,05 zł.

W ciągu całego roku szkolnego ożywioną działalnością wykazała się Drużyna Organizacji Harcerstwa. Ona wykazała się największym wkładem w V Konkursie Czytelniczym. Brała udział w powiatowych konkursach: rysunkowym i recytatorskim. W eliminacjach zespołów tanecznych na szczeblu powiatu zajęła drugie miejsce. W dniu 29 kwietnia 1956 roku gościła w tutejszej szkole 12 żołnierzy z Jednostki Wojskowej Leszno. Program uroczystości spotkania z żołnierzami był następujący:
1. o godzinie 12 uroczysty apel i powitanie żołnierzy,
2. przemówienia żołnierzy, dzieci, dotyczące życia szkolnego i wojskowego,
3. część artystyczna w wykonaniu dzieci,
4. wspólny posiłek,
5. przemarsz dzieci i żołnierzy do Krzemieniewa,
6. godzina 16 akademia 1-Majowa na sali Gospody; w części artystycznej wystąpiły dzieci, oraz z własnym programem żołnierze,
7. przemarsz do szkoły w Drobninie,
8. wspólny podwieczorek,
9. zabawa taneczna,
10. zakończenie uroczystości o godzinie 20.

W dniu 1 Maja dzieci szkolne brały udział w uroczystościach Święta Klasy Robotniczej zorganizowanej przez Gromadzki Komitet, a mianowicie w wiecu ogólnym i w przemarszu z Krzemieniewa do Drobnina.

W Dniu Międzynarodowym Dziecka zorganizowano dla dzieci szkolnych zabawy i gry, oraz wyświetlono film pod tytułem „Konik polny”.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się w dniu 23 czerwca z udziałem rodziców i przedstawicieli władz. Po podsumowaniu całorocznej pracy przez kierownika szkoły, wręczeniu nagród przodującym uczniom i wręczeniu świadectw 19 absolwentom klasy VII, przemawiali do młodzieży: przewodniczący Prezydium GRN obywatel Naskręt, członek Wojewódzkiej Komisji Oświaty i Kultury obywatelka Gierowa Franciszka, oraz przedstawiciel Wydziału Oświaty Prezydium PRN obywatel Andrzejczak Jan.. w imieniu absolwentów klasy VII przemawiała Dudkowiak Mirosława, a w imieniu innych klas uczennica Offert Janina. Gronu nauczycielskiemu, przedstawicielom władz, oraz rodzicom wręczono kwiaty. Po części artystycznej w wykonaniu dzieci i rozdaniu świadectw nastąpiło wspólne śniadanie składające się z ciast i kawy. Na zakończenie wyświetlono film.

Cz. Szpurka
pełniący obowiązki kierownika szkołyWARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,512,878 Unikalnych wizyt