Lipca 25 2024 15:09:22
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Szkoła w Krzemieniewie rok 1956/1957 (jako część składowa szkoły w Drobninie)

Rok szkolny 1956/57

Szkoła w dalszym ciągu posiada 5 etatów nauczycielskich bez zmian personalnych w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, jedynie odeszła z tutejszej szkoły przewodniczka drużyny harcerskiej obywatelka Gaszkowiak Władysława. Jej funkcję przejęła nauczycielka Pawłowska Maria, która w ubiegłym roku pracowała w Tworzanicach.

Stan uczniów przedstawiał się następująco:

Klasa

Ilość uczniów

na początku roku szkolnego

Ilość uczniów

na początku roku szkolnego

I 44 46
II 36 37
III 32 33
IV 41 41
V 16 16
VI 22 24
VII 19 19
Razem 210 216

Wyniki pracy szkolnej w poszczególnych okresach były następujące:
- w I okresie 79,5% uczniów bez ocen niedostatecznych,
- w II okresie 80% uczniów bez ocen niedostatecznych,
- w III okresie 81% uczniów bez ocen niedostatecznych,
- w IV okresie 87% uczniów bez ocen niedostatecznych.

W akcji jesiennej dzieci klas starszych przepracowały łącznie 4 dni przy zbieraniu ziemniaków i zrywaniu kukurydzy w Spółdzielni w Krzemieniewie i PGR Brylewo i Drobnin. Otrzymane pieniądze w sumie 957 zł przeznaczono na wycieczki szkolne.

Z dniem 19 listopada 1956 rozpoczęto dożywianie na terenie szkoły. Codziennie w czasie 3 przerwy dzieci otrzymywały gorącą kawę z mlekiem i cukrem. Koszty dożywiania w sumie 4800 zł zostały pokryte w części przez Komitet Rodzicielski i w części przez Wydział Oświaty.

Z dniem 11 stycznia 1957 roku w zakresie przedmiotu nadobowiązkowego wprowadzono naukę religii w poszczególnych klasach. Ksiądz Kazimierz Zacharzewski udziela lekcji religii w klasach od III do VII, a katechetka Joanna Klupś w klasach I i II.

W VI Konkursie Czytelniczym brało udział 129 dzieci. Z tej liczby 112 dzieci prowadziło dzienniczki lektury i wykonało 15 prac. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła klasa VII. Na wystawę powiatową wysłano 3 dzienniczki lektury i 3 prace wykonane w ramach konkursu.

Drużyna Harcerska pod opieką drużynowej nauczycielki Pawłowskiej Marii przygotowała przedstawienie pod tytułem „Bajka” Rudawcowej. Sztukę sceniczną odegrano trzy razy: w Krzemieniewie w dniu 3 lutego 1957, w Drobninie w dniu 17 marca 1957 i w Garzynie w dniu 7 kwietnia 1957. dochód w sumie 1952 zł przeznaczono na potrzeby drużyny harcerskiej. Poniższe zdjęcia obrazują sceny z bajki.

W dniu 28 kwietnia 1957 odbyły się powiatowe eliminacje zespołów tanecznych. Dzieci tutejszej szkoły wystąpiły z dwoma tańcami: krakowiak i kozak. Za powyższe tańce otrzymały drugie miejsce w eliminacjach.

W dniu 1 Maja dzieci szkolne brały udział w uroczystościach Święta Klasy Robotniczej. W części artystycznej odbywającej się w parku w Drobninie dzieci odtańczyły krakowiaka, kozaka i poleczkę.


W ciągu roku szkolnego zorganizowano dla dzieci 3 wycieczki:
1. W dniach 13 – 17 maja 1957 dla 37 dzieci z klas V do VII do Warszawy.
2. W dniu 4 czerwca 1957 dla 21 dzieci z klasy III do Poznania.
3. W dniu 18 czerwca 1957 dla 21 dzieci z klasy IV do Wrocławia.
Łączny koszt 3 wycieczek wyniósł 10849,65 zł.

W ciągu roku szkolnego były czynne następujące organizacje uczniowskie:
1. Szkolne Koło „Odbudowujemy Warszawę” do którego należały wszystkie dzieci. Na odbudowę Warszawy zebrano sumę 516,25 zł.
2. Szkolne Koło PCK, które w ramach swej pracy oprócz pogadanek z zakresu higieny osobistej zorganizowało szkolenie sanitarne I stopnia, oraz na pomoc dla dzieci węgierskich zebrało sumę 216 zł.
3. Szkolna Kasa Oszczędności obejmująca wszystkie dzieci od klasy III do VII.
4. Drużyna Harcerska obejmująca 5 zastępów: w tym 3 zastępy dziewcząt i 2 zastępy chłopców – razem 64 harcerzy, oraz jeden zastęp zuchów – 26 członków.

Zakończenie roku szkolnego odbyło się w dniu 22 czerwca 1957 roku.

Cz. Szpurka
pełniący obowiązki kierownika szkołyWARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,512,875 Unikalnych wizyt