Lipca 16 2024 11:38:24
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Szkoła w Krzemieniewie rok 1957/1958 (jako część składowa szkoły w Drobninie)

Rok szkolny 1957/58

Data rozpoczęcia nauki
Uroczyste rozpoczęcie nauki nastąpiło w dniu 2 września 1957 roku.

Grono nauczycielskie
Szkoła w dalszym ciągu posiada 5 etatów nauczycielskich, oraz 1 etat bibliotekarki szkolnej, który zajmuje nauczycielka Pawłowska Maria. Drużynę harcerską prowadzi również nauczycielka Pawłowska.

Stan uczniów
Stan uczniów w poszczególnych klasach przedstawia się następująco: klasa I – 43, klasa II – 44, klasa III – 40, klasa IV – 33, klasa V – 45, klasa VI 16 i klasa VII – 19. Razem 240 uczniów.

Drużyna harcerska
Drużyna harcerska liczy 5 zastępów, w tym 3 zastępy dziewcząt i 2 zastępy chłopców, razem 64 harcerzy; oraz 2 zastępy zuchów o łącznej ilości 43 dziewcząt i chłopców. Pracę drużyny w dniu 19 października 1957 roku wizytowali członkowie Powiatowej Komendy Hufca obywatel Urbański i obywatel Zboralski. Uznano, że harcerze tutejszej drużyny są w pełni przygotowani do złożenia przyrzeczenia harcerskiego, które odbyło się w dniu 1 grudnia 1957 roku. Przyrzeczenie od harcerek odebrała hufcowa Metelska, od harcerzy druh Urbański. Do przyrzeczenia przystąpiło 64 harcerek i harcerzy, wszyscy otrzymali krzyże harcerskie. Odebranie obietnicy od zuchów odbyło się w dniu 8 grudnia 1957.

Akcja dożywiania
W dniu 18 listopada 1957 wprowadzono dożywianie finansowane przez Wydział Oświaty i Komitet Rodzicielski. Dzieci codziennie otrzymują kawę z mlekiem i cukrem.

Komitet Rodzicielski
Zebranie wyborcze nowego komitetu odbyło się w dniu 24 listopada 1957 roku. Spośród członków rad klasowych wybrano prezydium w skład którego weszli: Dudkowiak Marcin jako przewodniczący, Andrzejczak Jan, Marczewski Henryk, Skrzypczak Edward, Zakrzewska Halina i Grześkowiak Stanisław. Sprawozdanie z działalności ustępującego komitetu za okres dwóch lat przyjęto bez zastrzeżeń.

Gwiazdka dla dzieci przedszkolnych
Zastępy dziewcząt tutejszej drużyny harcerskiej w dniu 15 grudnia 1957 zorganizowały uroczystość gwiazdkową dla dzieci przedszkolnych. Na program uroczystości składały się: 1) zabawy prowadzone przez poszczególne harcerki, 2) obdarowanie dzieci paczkami świątecznymi, 3) wspólny podwieczorek. Za zorganizowanie powyższej uroczystości harcerki otrzymały sprawność „Przyjaciel dzieci”.

Odbudowa Warszawy
Wszystkie dzieci poszczególnych klas należą do Szkolnego Koła „Odbudowujemy Warszawę”. W ciągu roku 1957ze składek dzieci na SFOS wpłacono sumę 750,24 zł. Szkoła w tej akcji uzyskała w powiecie 5 lokatę.

Gwiazdka dla dzieci szkolnych
Komitet Rodzicielski w dniu 26 grudnia 1957 zorganizował przedstawienie „Jak Kowalicka diabła wykiwała”, oraz zabawę taneczną. Frekwencja miejscowego społeczeństwa na przedstawieniu i zabawie była bardzo duża. Dochód z tej imprezy wynosił 4242,85 zł. Prezydium Komitetu na urządzenie gwiazdki dla dzieci wyasygnowało sumę 4800 zł. Uroczystość ta odbyła się w dniu 19 stycznia 1958 roku. Każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami wartości 20 zł. W czasie zabawy tanecznej dzieci były zaproszone na podwieczorek składający się z ciasta i kawy.

Konferencja rejonowa nauczycieli
W tutejszej szkole w dniu 25 stycznia 1958 odbyła się konferencja rejonowa obejmująca nauczycieli z następujących szkół: Drobnin, Garzyn, Górzno, Bojanice, Belęcin, Mierzejewo, Oporowo i Oporówko. Lekcję z geometrii w klasie VII przeprowadził kierownik tutejszej szkoły nauczyciel Czesław Szpurka. Po omówieniu zagadnień metodycznych oraz spraw bieżących Ogniska ZNP odbyła się część towarzyska.

Wybory do rad narodowych
W dniu 2 lutego 1958 roku odbyły się wybory do rad narodowych. Lokal wyborczy mieścił się w tutejszej szkole. Do Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzemieniewie z tutejszego grona weszło dwóch nauczycieli, a mianowicie Cz. Szpurka i J. Zieliński.

Ofiary na rzecz powodzi
W ostatnich dniach miesiąca kwietnia ludność województwa lubelskiego i warszawskiego została dotknięta straszną klęską powodzi. Ponad 100 wsi zostało ewakuowanych. Harcerze tutejszej szkoły w dniu 27 kwietnia 1958 roku przeprowadzili zbiórkę pieniędzy i odzieży na rzecz powodzian wśród mieszkańców tutejszego obwodu szkolnego. Zebrano 2178,50 zł i 145 sztuk odzieży. Ofiary przekazano do Oddziału Zarządu Powiatowego Czerwonego Krzyża w Lesznie.

Uroczystość 1 Maja
W dniu 1 Maja dzieci szkolne brały udział w uroczystościach Święta Klasy Robotniczej. Harcerze ze sztandarem, fanfarami i werblami przemaszerowali przez wieś Krzemieniewo do parku PGR w Drobninie, gdzie odbyły się uroczystości gromadzkie. Część artystyczna była wykonana przez tutejsze dzieci.

Wycieczka do Krakowa
Trzydzieścioro pięcioro dzieci brało udział w wycieczce organizowanej przez „Orbis”. W dniu 10 maja dzieci zwiedziły Kraków i następnie w dniu 11 maja Nową Hutę kopalnię soli w Wieliczce.

Zlot harcerski w Gostyniu
W dniu 23 maja 1958 roku odbył się zlot harcerski z kilku powiatów w Gostyniu. W zlocie z tutejszej drużyny udział brało 42 harcerzy. Zdjęcie przedstawia moment defilady. Na pierwszym planie członkowie Komendy Powiatowej, następnie zastępy harcerek z tutejszej szkoły.


Zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w dniu 21 czerwca 1958 roku. W obecności rodziców, dzieci, przedstawicieli Prezydium GRN, kierownik szkoły przedstawił całokształt całorocznej pracy szkolnej. Wyniki rocznej klasyfikacji przedstawiają się następująco: na 243 uczniów 16 uczniów ukończyło szkołę, 191 otrzymało promocję do następnych klas, 8 uczniom wyznaczono egzaminy poprawkowe, 28 uczniów nie otrzymało promocji.

Drobnin, 22 czerwca 1958 rok.
Cz. Szpurka
kierownik szkołyWARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,489,980 Unikalnych wizyt