Lipca 15 2024 10:37:31
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Szkoła w Krzemieniewie rok 1958/1959 (jako część składowa szkoły w Drobninie)

Rok szkolny 1958/59

Data rozpoczęcia nauki
Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbyło się w dniu 2 września 1958 roku.

Grono nauczycielskie
Inspektorat Oświaty w Lesznie przyznał tutejszej szkole szósty etat nauczycielski. Klasy I i II uczą się w budynku szkolnym w Krzemieniewie, prowadzi je nauczyciel Jasiak Marian, klasy III do VII uczą się w Drobninie, uczą w nich nauczyciele: Pawłowska Maria, Sznigirowa Ludwina, Sznigir Stanisław, Zieliński Józef, kierownikiem szkoły jest Szpurka Czesław.

Stan uczniów
Stan uczniów w poszczególnych klasach jest następujący: klasa I – 30, klasa II – 46, klasa III – 48, klasa IV – 46, klasa V – 38, klasa VI – 36 i klasa VII – 17. Razem 261 uczniów.

Tynkowanie budynku szkolnego i mieszkalnego
W dniu 12 sierpnia 1958 roku rozpoczęto prace tynkarskie. Prace odbywały się pod nadzorem kierownika Grupy Remontowo-Budowlanej obywatela Dwornika Henryka, który bezinteresownie pokierował tymi pracami. Otynkowano budynek szkolny i budynek mieszkalny nauczycieli. Zakończono prace w dniu 13 września bieżącego roku. Koszt prac wynosi około 30000 zł z czego 22000 zł pokryło Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzemieniewie, a resztę Inspektorat Oświaty w Lesznie.

Sesja Gromadzkiej Rady Narodowej
W dniu 29 września bieżącego roku w tutejszej szkole odbyła się sesja Gromadzkiej Rady Narodowej poświęcona sprawom oświaty i kultury. Z ramienia Wydziału Oświaty w sesji uczestniczył podinspektor Szeląg Bernard. Referat obrazujący stan oświaty i kultury tutejszej gromady wygłosił członek prezydium tutejszej GRN kierownik szkoły Szpurka Czesław. Dyskusja radnych i zaproszonych gości skupiła się na następujących zagadnieniach: warunkach materialnych szkół, rozwoju czytelnictwa wśród dorosłych, formach oświaty wśród dorosłych i na zagadnieniu podniesienia autorytetu nauczyciela. Uchwała podjęta na sesji daje gwarancję, że prezydium rady w większym stopniu pomagać będzie kierownikom szkół w rozwiązywaniu trudności materialnych.

Zdrowotność dzieci
W dniach 16 i 17 października 1958 roku wszystkie dzieci zostały prześwietlone w Przychodni Przeciwgruźliczej w Lesznie. Wypadków choroby płuc nie stwierdzono. Jeden z uczniów klasy VII choruje na gruźlicę kości. W dniu 22 lutego 1959 w ramach czynu III Zjazdu PZPR dr Pytlarz i dr Rauer z Leszna dokonali badania lekarskiego dzieci klas I, II, VI i VII – razem 127 dzieci.

Dzień Nauczyciela
W „Dniu Nauczyciela” 22 listopada 1958 roku lekcje nie odbyły się. Władze powiatowe zorganizowały w Lesznie uroczystą akademię dla nauczycieli, a następnie zabawę taneczną. W przeddzień tutejszy Komitet Rodzicielski urządził dla nauczycieli tutejszej szkoły i nauczyciela szkoły w Mierzejewie przyjęcie towarzyskie.

Praktyka pedagogiczna
W dniach od 9 do 21 marca 1959 uczniowie klasy V Liceum Pedagogicznego w Lesznie: Marciniak Kazimierz, Poprawski Feliks i Prygier Józef odbyli w tutejszej szkole praktykę pedagogiczną. Należy zaznaczyć, że praktykanci Marciniak i Poprawski są absolwentami tutejszej szkoły i w dalszym ciągu zamieszkują w obwodzie miejscowej szkoły. W okresie powojennym z tutejszej szkoły do Liceum Pedagogicznego w Lesznie przeszło 8 uczniów, z których do chwili obecnej 3 pracuje w zawodzie nauczycielskim.

Wycieczka szkolna
W dniu 5 maja 2 nauczycieli i 24 dzieci w ramach wycieczki zorganizowanej przez „Orbis” wyjechało do Gdańska, Gdyni, Sopotu i Oliwy. Powrót nastąpił w dniu 9 maja. Poniższe zdjęcie przedstawia nauczycielkę Sznigir Ludwinę, nauczyciela Zielińskiego Józefa, dzieci tutejszej szkoły oraz dzieci z powiatu ostrowskiego.


Uroczystość 1 Maja
Poranek związany z uroczystością klasy robotniczej odbył się w szkole w dniu 30 kwietnia 1959 roku. Uroczystości w skali gromadzkiej odbyły się w dniu następnym o godzinie 14. dzieci szkolne brały udział w wiecu, który odbył się na boisku szkolnym w Krzemieniewie, następnie w przemarszu do Drobnina, gdzie w parku PGR odbyła się część artystyczna i zabawa ludowa. W części artystycznej brały udział dzieci szkół z Drobnina, Belęcina i Górzna. Dzieci tutejszej szkoły wykonały dwa tańce ludowe oraz ćwiczenia rytmiczno-ruchowe ze śpiewem i muzyką na melodię „Tysiące rąk, miliony rąk”. Poniższe zdjęcia przedstawiają poszczególne fragmenty występu.Poza tym w części artystycznej wystąpiło 3 uczniów tutejszej szkoły Urbaniak z klasy IV, Ratajczak z klasy IV, Nawrocki z klasy V, którzy na akordeonach zagrali kilka piosenek. Od początku października 1958 roku przy tutejszej szkole istnieje ognisko muzyczne, które prowadzi nauczyciel muzyki obywatel Cieślowski z Leszna. Z nauki gry na akordeonie korzysta 12 dzieci. Lekcje gry odbywają się bezpośrednio po zajęciach szkolnych dwa razy w tygodniu.

Dokształcanie nauczycieli
Nauczyciel Sznigir Stanisław studiuje filologię rosyjską zaocznie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W miesiącu maju bieżącego roku egzaminy w zakresie Studium Nauczycielskiego złożyli następujący nauczyciele: nauczyciel Jasiak Marian w zakresie klas I – IV, nauczyciel Zieliński Józef w zakresie historii.

Społeczny Fundusz Budowy Szkół
Komitet Rodzicielski wpłacił na SFBS sumę 240 zł. Dzieci szkoły wpłaciły sumę 507,20 zł. Oprócz tego na ten cel dzieci sprzedały wśród miejscowego społeczeństwa 90 losów loterii fantowej na sumę 450 zł i w ramach konkursu „Jedną z 1000 szkół budujemy za makulaturę i szmaty” odstawiły do Gminnej Spółdzielni w Krzemieniewie 60 kg makulatury.

Fundusz na „Dom Matysiaków”
W ramach prac PCK na budowę „Domu Matysiaków” zebrano sumę 79,80 zł.

Oświata dorosłych
W dniu 18 listopada 1958 roku zorganizowano przy tutejszej szkole kurs ogólnokształcący w zakresie klasy VII szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu. W pierwszych tygodniach kurs liczył 16 uczestników, następnie uczęszczało 12 osób. Do egzaminu przystąpiło 12 uczestników. Egzaminy z wszystkich przedmiotów złożyło 5 osób, a częściowe egzaminy 7 uczestników. Zakończenie pracy na kursie odbyło się w dniu 29 maja 1959 roku.

Sesja Gromadzkiej Rady Narodowej
Sesja Gromadzkich Rad Narodowych Krzemieniewa i Belęcina poświęcona zagadnieniom przygotowania do obchodów 1000-lecia istnienia Państwa Polskiego odbyła się w dniu 5 czerwca 1959 roku w Krzemieniewie. Udział w sesji brali również uczniowie klasy VII tutejszej szkoły. Referat wygłosił kierownik tutejszej szkoły obywatel Szpurka Czesław.

Telewizor
W dniu 14 marca 1959 roku w świetlicy Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej w Drobninie zainstalowano telewizor. Audycje telewizyjne zapewniają dużą frekwencję miejscowego społeczeństwa w świetlicy.

Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego odbyło się w dniu 30 czerwca 1959 roku. Na tę uroczystość przybyły wszystkie dzieci oraz 12 rodziców. Po omówieniu całorocznej pracy szkolnej przez kierownika szkoły odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci, pożegnanie absolwentów klasy VII oraz rozdanie świadectw.

Cz. Szpurka
kierownik szkoły
WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,487,034 Unikalnych wizyt