Lutego 23 2024 15:57:17
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Franciszek Gembiak

Mieszkaniec Krzemieniewa

Franciszek Gembiak urodził się w Kamin (Niemcy) 22 XI 1911 roku. Tam też ukończył trzy klasy szkoły podstawowej. Biegle władał językiem niemieckim. Po powstaniu Polski w roku 1920 powrócił razem z rodziną do kraju. Szkołę powszechną ukończył w Krzemieniewie. W dniu 3 IV 1933 wcielony został do 55 p.p. przydzielony do 8 komp. jako rekrut - strzelec. 1.10.1933 roku. przeniesiony został do komp. szkolnej. Szkołę podoficerską ukończył w dniu 1 III 1934 roku. Dnia 1 IV 1934 roku przeniesiony do 8 komp. z-ca dowódcy drużyny. Awans do stopnia kaprala otrzymał 3 V 1934. Do rezerwy został przeniesiony 4 IX 1934 roku. Od 25 VIII 1937 roku. odbył sześciotygodniowe ćwiczenia jako dowódca drużyny 2 kompanii 55 p.p. Kolejne ćwiczenia odbył od 2 VII 1939 roku. Na wojnę powołany został 24 VIII 1939, biorąc udział w bitwie nad Bzurą. 4 października 1939 roku powrócił do domu. W listopadzie 1939 roku został wysłany na przymusowe roboty (pracował przy naprawie torów). Do Krzemieniewa powrócił pod koniec wojny. W styczniu 1946r. zawarł związek małżeński z Franciszką Rajewską. Przeżyli razem 45 lat, doczekali się trójki dzieci.
Odznaczony „MEDALEM ZA UDZIAŁ W WOJNIE OBRONNEJ”.
Zdjęcie z jednostki wojskowej w Rawiczu.


Zdjęcie z jednostki wojskowej w Rawiczu.


Zdjęcie z jednostki wojskowej w Rawiczu.


Zdjęcie z ćwiczeń w Stryju.


Zdjęcie ślubne Franciszki i Franciszka Gembiaków.


-------------------------------------------------------------------------------
Informacja: Karolina Wojciechowska (prawnuczka Franciszka Gembiaka).


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,074,932 Unikalnych wizyt