Lipca 16 2024 12:40:52
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 9 stycznia 1926

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej dnia 9. stycznia 1926.

Obecni byli niżej podpisani członkowie Rady szkolne miejscowej i reprezentanci.

Zastępca przewodniczącego przedłożył rachunki Kasy szkolnej za ubiegły rok 1925.
Dochody w roku 1925 wynosiły 1597.52 zł.
Wydatki 1470.08 zł.
-----------------------------------------------------------------------
Pozostała kwota na rok 1926 127. 44 zł.

I. Przewodniczący przeczytał z książki kasowej każdą pozycję. Każdy członek Rady szkolnej miejscowej oraz reprezentanci mają prawo każdy rachunek przeglądnąć i sprawdzić. Ponieważ niektóre rachunki nie zgadzały się z prawdą a pan rendant, nikogo się nie pytając, niektóre rzeczy kupił względnie dał sprawić, o czem rada szkolna nic nie wiedziała, więc Rada szkolna nie chciała niektórych rachunków przyjąć. Ale dla świętej zgody spokoju a potem i z tego powodu, że pan rendant nie jest jeszcze w swym urzędzie dokładnie wpracowany, więc przyjęła Rada szkolna rachunki szkolne.

II. Z pozostałej kwoty uchwaliła Rada szkolna dla zastępcy przewodniczącego 27 zł. na światło w kancelarji i na przybory pisarskie.

III. Rachunki wyżej nad 10 zł. muszą być zbadane przez jednego albo dwóch członków Rady szkolnej.

IV. Rada szkolna miejscowa uchwaliła, że nikomu, więc także i dzieciom szkolnym, nie wolno trzaskać drzwiami w budynku szkolnym, ponieważ na tem budynek bardzo cierpi, a ponieważ szkoła jest własnością całej gminy, więc Rada szkolna miejscowa ma obowiązek na tem czuwać, aby w budynku szkolnym nikt szkody nie wyrządzał.
Na tem posiedzenie zamknięto, protokół przeczytano i podpisano

Adam Kaisar zastępca przewodniczącego
Schlecht Kamieniarz Wandelt Gembiak Kleiber Otto Jahns Chałupka Jan Strzelski Tomasz Andrzejczak Stanisław


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,120 Unikalnych wizyt