Lipca 25 2024 16:11:43
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 15 marca 1926

Z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej dnia 15. marca 1926.

Obecni byli niżej podpisani członkowie Rady szkolnej miejscowej i reprezentanci oraz nauczyciel pan Błaszczyk jako gość.

Na podstawie otrzymanego uwiadomienia względnie rozporządzenia Rady Szkolnej powiatowej w Lesznie, ze z początkiem roku szkolnego 1926 wejdzie w życie znowelizowana ustawa o zakładaniu i utrzymaniu publicznych szkół powszechnych i że na mocy tej ustawy podlegają likwidacji dotychczasowe gminy szkolne i że ustaje osobny podatek szkolny a obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania szkół powszechnych przechodzi na gminy terytorjalne oraz obszary dworskie.
Ponieważ do dziś dnia Rada gminna nie otrzymała dokładnych wskazówek, w jaki sposób może przeznaczoną kwotę 1000 zł. na utrzymanie szkoły ściągnąć a kasa szkolna jest pusta, więc uchwaliła Rada szkolna miejscowa na I kwartał ściągnąć tą samą kwotę od płatników jak na I kwartał ubiegłego roku.
Starą pompę, która się znajduje u pana Kaczmarka, sprzeda Rada szkolna miejscowa 28. marca bieżącego roku o 3 godzinie po południu.
Na tem posiedzenie zamknięto, protokół przeczytano i podpisano.

Adam Kaisar zastępca przewodniczącego
Schlecht Wandelt Andrzejczak Gembiak Kamieniarz Otto Jahns Chałupka Strzelski Tomasz


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,022 Unikalnych wizyt