Lipca 15 2024 11:46:32
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 10 maja 1926

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej dnia 10. maja 1926.

Obecni byli niżej podpisani członkowie Rady szkolnej miejscowej i reprezentanci.

I. Najprzód podał zastępca przewodniczącego Radzie szkolne Okólnik Inspektoratu w Lesznie, na podstawie którego okólnika przechodzi majątek zniesionej gminy szkolnej jako całość na obowiązaną do utrzymania szkoły gminę wiejską i dotyczący obszar dworski.
Przed otwarciem dyskusji w tej sprawie uchwaliła Rada szkolna miejscowa ściągnąć na II kwartał tą samą kwotę od płatników na utrzymanie szkoły, jaką złożyli na I kwartał bieżącego roku, ponieważ nasza kasa szkolna jest próżna.

II. Co się tyczy podatków na utrzymanie szkoły uchwaliła Rada szkolna miejscowa podać Radzie gminnej projekt, aby pobierać na utrzymanie 50% od podatku gruntowego i 2% podatku od lokali od tych, którzy nie mają własnego domu a 4% od tych, którzy mają własny dom; naturalnie musi w każdym razie Rada szkolna miejscowa względnie Rada gminna uwzględnić stosunki materyalne każdego płatnika.

III.Rada szkolna miejscowa uchwaliła zakupić dla każdej klasy po 50 cetnarów węgla, a to u pana Stachowiaka, ale Stachowiak musi po tej samej cenie nam węgiel dać, jak inni.
Ponieważ w tej zimie szkoła bardzo dużo węgla spotrzebowała, więc Rada szkolna uchwaliła tych 100 cetnarów węgla podzielić na 2 równe części. Dla pana Błaszczyka złoży się 50 cetnarów do tej piwnicy, w której dotychczas węgiel był, oraz odda się panu Błaszczykowi klucz od tej piwnicy, a Kaisar umieści drugich 50 cetnarów dla oddziału niemieckiego obok swojego węgla w szopie. Tę uchwałę podjęła Rada szkolna z tego powodu, aby się przekonać, który nauczyciel więcej węgla spotrzebuje.

IV. Aby dzieciom szkolnym sprawić uciechę, uchwaliła Rada szkolna miejscowa urządzić w niedzielę 6. czerwca Majówkę do ogrodu Grzeszkowiaka, a to dla dzieci polskich i niemieckich wspólnie. Dzieci polskie i niemieckie będą zbierać dary pieniężne na tę majówkę a przy następnem posiedzeniu zda kierownik szkoły sprawozdanie o tej majówce oraz przedłoży Radzie szkolnej rachunek dochodów i wydatków. Pan Wandelt August dostawi drzewo do wspinania się dla dzieci szkolnych. Wieczorem o godzinie 8 odbędzie się dla dorosłych zabawa taneczna na sali. Wstęp tylko dla mężczyzn 1.50 zł. Do komitetu wybrano: Gembiaka, Chałupkę, Jahnsa i Schlechta. Pan Schlecht postara się o dobrą muzykę, która już o ½ 2 po południu musi stać przed szkołą. Ten komitet przedłoży również przy następnem posiedzeniu Radzie szkolnej rachunek z tej zabawy.

Adam Kaisar zastępca przewodniczącego
Andrzejczak-sołtys Gembiak Józef Schlecht Wandelt Kamieniarz Jahns Strzelski Chałupka


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,487,144 Unikalnych wizyt