Lipca 16 2024 12:40:29
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 14 czerwca 1926

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej dnia 14. czerwca 1926.

Obecni byli niżej podpisani członkowie Rady szkolnej miejscowej i reprezentanci oraz nauczyciel pan Błaszczyk.

1. Najprzód zdał kierownik szkoły Adam Kaisar sprawozdanie z odbyłej się majówki, a to: Dziewczęta polskie nazbierały u Polaków w Krzemieniewie i Bielawach 80 zł. a dziewczęta niemieckie u Niemców w Krzemieniewie i Belęcinie 98.10 zł. , więc razem 178.10 zł. Wydatki wynosiły 174.70 zł. a zatem pozostała kwota 3.40 zł. które to pieniądze się obróci na zakup książek do bibliotek uczniowskiej. Rada szkolna przyjęła ten rachunek jednomyślnie do wiadomości.
Zabawa taneczna przyniosła 210.80 zł. dochodów a 137.60 zł. rozchodów, więc 73.20 zł. czystego zysku. Z tej kwoty uchwaliła Rada szkolna miejscowa 60 zł. złożyć do kasy, jako fundusz na przyszłą zabawę dla dzieci szkolnych, a reszta pozostała na pokrycie drobnych wydatków.
Pan sołtys Andrzejczak podziękował w imieniu gminy obu nauczycielom za ich gorliwą pracę przy tej majówce, która się pod każdym względem dobrze udała i wszystkich zadowoliła.

2. Następnie przeczytał kierownik szkoły Spis majątku tutejszej szkoły, który składa się z następujących pozycyj:
- grunt szkolny w wartości około 4000 zł.,
- budynki szkolne 16000 zł.,
- inwentarz szkolny 24000 zł.
Oprócz tego znajduje się w kasie powiatowej książeczka depozytowa na 458.92 marek niemieckich.
Rada szkolna miejscowa i Reprezentacja gminy szkolnej, która cały majątek ruchomy i nieruchomy gminy szkolnej szacowała, Protokół Spisu Majątku szkolnego i Protokół zdawczo-odbiorczy podpisała, oddała cały swój majątek wymienionej w spisie gminie w Krzemieniewie, zgodnie z art. 21 ustawy z 17. lutego 1922 w brzmieniu ustawy 25. listopada 1925 (Dz.U.Rz.P. nr 126 poz.898) oraz, że wszelkie obowiązki i ciężary będą przez Radę gminną wiecznie wypełnione.
Na tem protokół przeczytano, podpisano a posiedzenie zamknięto.

Adam Kaisar zastępca przewodniczącego
Andrzejczak Stanisław Schlecht Wandelt Kamieniarz Kleiber Jahns Chałupka Strzelski


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,118 Unikalnych wizyt