Lipca 25 2024 16:10:57
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 1 grudnia 1926

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej dnia 1. grudnia 1926.

Obecni byli niżej podpisani członkowie Rady szkolnej miejscowej i reprezentanci.

Rada szkolna miejscowa uchwaliła następujący Zarys Budżetu szkolnego na rok 1927:
- Skarbnikowi Kasy szkolnej odszkodowanie 80 zł.
- Za prowadzenie Księgi rachunkowej i zestawienie list repartacyjnych 20 zł.
- Na zakup materjałów pisarskich (papier, kreda, atrament) 40 zł.
- Na zakup gazet szkolnych, druków urzędowych, formularzy 50 zł.
- Na zakup podręczników, przyborów naukowych, map, obrazów, przyrządów do gimnastyki 200 zł.
- Na bibljotekę nauczycielską i uczniowską 50 zł.
- Portorja 25 zł.
- Opłata kominiarza.
- Za opalanie, czyszczenie izb szkolnych i ustępów włącznie z rąbaniem drewna 160 zł.
- Publiczne wydatki ubezpieczenia 60 zł.
- Na opał 300 zł.
- Dla obu nauczycieli po 10 cetnarów węgla 60 zł.
- Na reparację okien w całej szkole 250 zł.
- Odszkodowanie obu nauczycieli za 5 konferencji po 5 zł.
- Nieprzewidziane wydatki 80 zł.
-----------------------------------------------------------------------------------
Razem 1495 zł.

Wyznaczona kwota budżetowa składa się:
- Składki na utrzymanie szkoły w Krzemieniewie 1028 zł.,
- Weise z Bielaw 200 zł.,
- Gmina Nowy Belęcin 200 zł.,
- Stary Belęcin 32 zł.,
- Hersztupowo 15 zł.,
- Karchowo 10 zł.,
- Drobnin 10 zł.
-------------------------------------------------------------------------
= 1495 zł.

Budżet na I kwartał 1027 będzie się równał budżetowi za ostatni kwartał 1926 roku.

Rada szkolna uchwaliła zakupić dla obu klas portret Prezydenta Mościckiego oraz kazać te portrety zaszklić. Również pozwoliła Rada szkolna zaramkować i zaszklić portret Słowackiego i Mickiewicza.
Rada szkolna miejscowa uchwaliła przedłożyć panu Błaszczykowi, aby dzieci w I oddziale pisały na tabliczkach, bo przez pisanie na zeszytach zmarnują dużo papieru i z tego powodu ponoszą ich rodzice niepotrzebne koszta.

Protokół przeczytano, podpisano i posiedzenie zamknięto.

Adam Kaisar zastępca przewodniczącego
Andrzejczak-sołtys Schlecht Wandelt Kleiber Kamieniarz Jahns Otto Strzelski Chałupka


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,019 Unikalnych wizyt