Lipca 25 2024 16:47:02
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 26 marca 1928

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej w Krzemieniewie dnia 26. marca bieżącego roku.

Obecni byli: pan Kamieniarz jako przewodniczący, Kaisar jako sekretarz, sołtys Andrzejczak, skarbnik Ratajczak, Józef Gembiak i Oskar Schlecht. Oprócz tych członków Rady szkolnej miejscowej byli obecni: Nauczyciel pan Błaszczyk i Jan Chałupka.

1. Przewodniczący pan Kamieniarz przywitał obecnych i otworzył posiedzenie.
2. Sekretarz Adam Kaisar przeczytał protokół z ostatniego posiedzenia, który bez zmiany przyjęto.
3. Ponieważ pan Sylwester Błaszczyk, I nauczyciel polskiego oddziału tutejszej szkoły, który od 1. sierpnia 1924 roku aż do końca marca bieżącego roku w szkole i także poza szkołą gorliwie pracował, w tym tygodniu opuszcza naszą szkołę i gminę, aby od 1. kwietnia bieżącego roku objąć w swem rodzinnym mieście Poznaniu posadę stałego nauczyciela, dokąd go Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego powołało, więc oddaje pan Błaszczyk dzisiaj Radzie szkolnej miejscowej cały Inwentarz szkolny swojego oddziału, który częściowo objął przy objęciu swej posady a częściowo później, a to: Sprzęty szkolne, obrazy, pomoce naukowe, bibljotekę uczniowską i nauczycielską i przybory administracyjne. Cały ten inwentarz jest spisany na arkuszu, który Rada szkolna miejscowa sprawdziła i zgodność ze spisem potwierdziła swym podpisem. Arkusz ten dołączony jest do Aktów szkolnych bieżącego roku.
4. Po oddaniu i odbiorze Inwentarza zwrócił się kierownik tutejszej szkoły oraz sekretarz naszej Rady szkolnej miejscowej Adam Kaisar do odchodzącego kolegi pana Błaszczyka i w imieniu dzieci, w imieniu rodziców, oraz w imieniu Rady szkolnej miejscowej i całej gminy podziękował mu serdecznie za jego gorliwą pracę w szkole i poza szkołą i życzył mu ze szczerego serca na jego nowej posadzie przede wszystkiem najlepszego zdrowia i błogosławionej pracy w szkole i w spółeczeństwie naszej drogiej Ojczyzny.
5. Nauczyciel Błaszczyk podziękował przewodniczącemu panu Kamieniarzowi i kierownikowi szkoły Adamowi Kaisarowi oraz całej Radzie szkolnej za uznanie jego pracy w szkole i poza szkołą i życzył tutejszej szkole i nadal najlepszego rozwoju.
6. Rada szkolna miejscowa wydzierżawiła Chałupce całych 10 morgów pola szkolnego, które nauczyciel Błaszczyk używał. Chałupka zapłaci Gminie od każdej morgi po 2 ½ cetnara żyta na 15. września.
Oprócz tego zapłaci Chałupka Błaszczykowi koszta siewu i nawozu.
7. Nauczycielce Ratajczkównej, która 1. kwietnia bieżącego roku obejmuje opróżnioną posadę w naszej szkole, uchwaliła Rada szkolna dać za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec po 1 cetnarze żyta, zaś nauczycielowi Błaszczykowi uchwalono za odszkodowanie pola 1 cetnar żyta.
8. Ile zaś nauczycielce pola szkolnego Rada szkolna ma dać, to odłożono tę sprawę do początku roku szkolnego.
9. Co się tyczy pola szkolnego w ogóle, to nastała tego roku nowa ustawa, według której kierownikowi szkoły i samoistnym nauczycielom szkół jednoklasowych należy się 4 morgi roli. O ile do chwili wejścia w życie ustawy przytoczonej korzystali kierownicy w roku 1923 z więcej mórg, mają prawo do korzystania z tej nadwyżki i nadal. Ponieważ nasz kierownik Adam Kaisar użytkował w roku 1922 20 mórg, więc należą się mu teraz prawnie znowu 20 morgów. Kaisar ale myśli, żeby drugiej sile nauczycielskiej, której się pole nie należy, oddała Rada szkolna miejscowa coś pola, a Kaisarowi przydzielić także odpowiednią część. Tę sprawę odłożyła Rada szkolna miejscowa także do początku roku szkolnego.
Na tem protokół przeczytano i podpisano a posiedzenie zmaknięto.

Adam Kaisar sekretarz
Kamieniarz Gembiak Andrzejczak-sołtys Ratajczak


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,103 Unikalnych wizyt