Lipca 25 2024 16:46:19
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 10 września 1928

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej w Krzemieniewie dnia 10 września bieżącego roku.

Obecni byli: Kamieniarz jako przewodniczący, Kaisar jako sekretarz, sołtys Andrzejczak, skarbnik Ratajczak, Józef Gembiak, Oskar Schlecht, urzędnik Bednarek.

Przewodniczący pan Kamieniarz zagaił posiedzenie.
1. Według Okólnika Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego z dnia 7. maja 1928 roku Nr I Gen. 1231/28 należy się tylko kierownikowi i samoistnemu nauczycielowi szkół jednoklasowych pole szkolne objętności wymienionej w tej ustawie. Na podstawie tej ustawy nie należy się drugiej sile nauczycielskiej tutejszej szkoły nic z pola szkolnego. Ale ponieważ nasza Rada szkolna miejscowa jest tego zdania, że oprócz kierownika powinien mieć i drugi nauczyciel względnie nauczycielka także coś pola, więc Rada szkolna miejscowa uchwaliła oddać nauczycielce Ratajczakównej 4 morgi pola szkolnego a 6 mórg wydzierżawi Rada szkolna na 1 rok; uchwała padła większością głosów.
2. Stolz z Garzyna może posyłać do tutejszej szkoły swego syna ale musi płacić rocznie 10 zł. do Kasy gminnej.
Na tem protokół przeczytano i podpisano a posiedzenie zamknięto.

Adam Kaisar sekretarz
Kamieniarz Andrzejczak-sołtys Schlecht Gembiak Bednarek


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,101 Unikalnych wizyt