Lipca 25 2024 17:12:45
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 16 marca 1929

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej w Krzemieniewie dnia 16. marca 1929

Obecni byli: pan Kamieniarz jako przewodniczący, Adam Kaisar jako sekretarz, sołtys Andrzejczak, skarbnik pan Ratajczak, pan Gembiak; obecny był także stelmach Marcinkowski.

Przewodniczący pan Kamieniarz zagaił posiedzenie.
Rada szkolna miejscowa ustaliła budżet szkolny na 1600 zł. Ponieważ drewniana brama wjazdowa do podwórza szkolnego nie da się reparować, więc uchwaliła Rada szkolna postawić nową, drewnianą za cenę 250 zł. Bramę tę postawi tutejszy stelmach pan Józef Marcinkowski do 1. maja bieżącego roku. Brama będzie wystawiona według przedłożonego planu i kosztorysu.
Rada szkolna miejscowa uchwaliła także w ogrodzie kierownika postawić płot druciany, ponieważ teraźniejszy całkiem się rozpada. Płot ten postawi również stelmach Marcinkowski.
Na tem protokół przeczytano, podpisano a posiedzenie zamknięto.

Adam Kaisar sekretarz
Józef Gembiak Andrzejczak


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 6,513,163 Unikalnych wizyt