Lipca 16 2024 13:39:55
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 31 października 1929

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej w Krzemieniewie z dnia 31. października 1929.

Obecni byli: pan Kamieniarz jako przewodniczący, kierownik szkoły Adam Kaisar jako sekretarz, sołtys pan Andrzejczak, skarbnik pan Ratajczak, i pan Gembiak.
Obecni byli także jako goście: pan nauczyciel Zwierzchowski, ksiądz Konieczny z Drobnina, wójt pan Lester i sekretarz pan Kreczmer.

Jak wiadomo, jest tutejsza ludność polska z nauczycielki pani Kowalskiej pod względem nauczania i wychowania całkiem niezadowolona i wniosła do Wójtostwa na nią liczne skargi.
Po powzięciu do wiadomości i przeczytaniu tych zażaleń rodziców i opiekunów dzieci szkolnych, uchwaliła Rada szkolna miejscowa przesłać te wszystkie zażalenia do Inspektoratu Szkolnego w Lesznie i stawić wniosek o przeniesienie nauczycielki pani Kowalskiej, oraz prosić równocześnie Inspektorat Szkolny o spieszne rozstrzygnięcie tej sprawy.

Na tem protokół przeczytano, podpisano a posiedzenie zamknięto.

Adam Kaisar sekretarz
Kamieniarz Gembiak Józef Andrzejczak sołtys Ratajczak


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,212 Unikalnych wizyt