Lipca 25 2024 17:11:06
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 17 stycznia 1930

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej w Krzemieniewie dnia 17. stycznia 1930.

Obecni byli: pan Kamieniarz jako przewodniczący, pan sołtys Andrzejczak, urzędnik Bednarek, pan skarbnik Ratajczak, pan Gembiak, pan Schlecht i kierownik szkoły jako sekretarz i pan nauczyciel Zwierzchowski jako gość.

Przewodniczący pan Kamieniarz zagaił posiedzenie.
Protokół z ostatniego posiedzenia przeczytano, bez zmian przyjęto i podpisano.

Mieszkańcy obszaru dworskiego Brylewo wnieśli do Rady Szkolnej Powiatowej prośbę o wydzielenie ich z obwodu szkolnego z Belęcina a przydzielenie do Krzemieniewa ze względu na odległość Brylewa od Belęcina i Krzemieniewa.
Inspektorat szkolny wzywa Radę szkolną miejscową do zajęcia stanowiska w tej sprawie i powzięcia uchwały, czy Rada szkolna miejscowa nie sprzeciwia się wydzieleniu Brylewa z obwodu szkolnego z Belęcina.
Rada szkolna miejscowa zgadza się na przydział dzieci szkolnych Majętności Brylewo do miejscowej szkoły w Krzemieniewie. Jako warunek przyjęcia dzieci szkolnych Majętności Brylewo godzi się Rada szkolna miejscowa w Krzemieniewo na roczną sumę 800 zł. gotówką.

Na tem protokół przeczytano, podpisano a posiedzenie zamknięto.

Adam Kaisar sekretarz
Andrzejczak sołtys Kamieniarz Gembiak Ratajczak
Tako się godzę jeżeli uchwała będzie przedłożona Radzie Gminnej Schlecht


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,157 Unikalnych wizyt