Lipca 15 2024 12:47:11
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 29 kwietnia 1930

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej w Krzemieniewie dnia 29. kwietnia 1930.

Obecni byli: pan Kamieniarz jako przewodniczący, Adam Kaisar jako sekretarz, pan sołtys Andrzejczak, pan major Płochowski, pan skarbnik Ratajczak, pan Gembiak i pan Schlecht a jako gość pan nauczyciel Zwierzchowski.

Pan przewodniczący zagaił posiedzenie i podał porządek obrad.

I. Pierwszym punktem dzisiejszego posiedzenia jest przedłożenie i sprawdzenie rachunków szkolnych za ubiegły rok, to jest za czas od 1. kwietnia 1929 do 31. marca 1930.

Rada szkolna miejscowa przeglądła wszystkie rachunki i sprawdziła, że:
dochody od 1. kwietnia 1929 do 31. marca 1930 wynoszą 1705.65 zł.
wydatki zaś od 1. kwietnia 1929 do 31. marca 1930 wynoszą 1620.20 zł.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pozostała kwota z końcem marca 1930 wynosi zatem 83.45 zł.

W komunalnej Kasie oszczędności w Lesznie ma nasza Kasa 11.40 zł.
Rada szkolna miejscowa stwierdziła zgodność rachunków ze stanem Kasy.

II. Co się tyczy rozszerzenia szkoły w Krzemieniewie na 3 klasową, to:
a) wszyscy członkowie z wyjątkiem pana Schlechta wypowiedzieli się w tym duchu, że Gmina jest tak duża i dążenia rodziców do kształcenia dzieci tak silne, że podniesienie szkoły do trzech klas Rada szkolna uważa za konieczne.
b) że Rada szkolna oczekuje przydziału dzieci szkolnych z Brylewa do Krzemieniewa, z tego prostego powodu, że szkoła w Krzemieniewie jest bliżej o 1 kilometr Brylewa niż Belęcina.
c) że Rada szkolna oczekuje zbliżenia się dzieci polskich z niemieckimi, co nastąpi po połączeniu jednych i drugich w jednej szkole; że to samo ułatwi organizacyjne prowadzenie szkoły i wpłynie dodatnio na wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia.
d) że jak kierownik szkoły pan Kaisar oświadczył, prowadzenie 5 godzin na język niemiecki i 4 godzin na naukę religji ewangelickiej tygodniowo najzupełniej zaspokoi potrzeby tych dzieci.
e) że rozbudowa tej szkoły do 3 klas a się uskutecznić tylko w ten sposób, że dzieci polskie z niemieckimi zostaną razem umieszczone w jednych i tych samych oddziałach.

Postawiony przez pana Schlechta wniosek, ażeby pozostał ten sam stan jaki jest i że żąda dla dzieci ewangelickich oddzielnej klasy, uzyskał jeden głos (wnioskodawcy).
Rada szkolna miejscowa upoważnia przewodniczącego do wyjazdu w ważnych sprawach szkolnych jednego lub dwóch członków według uznania prezesa. Natomiast o ile by miała wyjechać delegacja liczniejsza, koniecznem będzie zebranie Rady szkolnej.
Dyety do Leszna wynosić mają 5 zł. na osobę dziennie.

Pan major Płochowski wyraża życzenie, ażeby wszyscy członkowie Rady szkolnej wpływali i oddziaływali w duchu pojednawczym na miejscową ludność, złożoną z obywateli polskich wyznania rzymsko-katolickiego i ewangelickiego, ażeby usuwać zawsze wszelkie rozdźwięki między jednymi a drugimi, dążąc do harmonijnej współpracy i prywatnego współżycia dla ogólnego naszego dobra.

Po wyczerpaniu obrad protokół przeczytano, podpisano a posiedzenie zamknięto.

Adam Kaisar sakretarz
Kamieniarz Płochowski Andrzejczak sołtys Ratajczak Gembiak Schlecht


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,487,288 Unikalnych wizyt