Czerwca 17 2024 13:15:52
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół 10 września 1930

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej w Krzemieniewie dnia 10. września bieżącego roku
przy obecności pana Inspektora szkolnego z Leszna Tyczewskiego.

Obecni byli: pan Aleksander Kamieniarz jako przewodniczący, Adam Kaisar jako sekretarz, pan sołtys Andrzejczak, pan Józef Gembiak, pan Wojciech Ratajczak, pan Oskar Schlecht. Oprócz tych wymienionych członków Rady szkolnej był obecny pan nauczyciel Mieczysław Zwierzchowski.

1. Obradowano nad ostatni protokołem z dnia 8. sierpnia bieżącego roku i uchwalono udać się osobiście do Wielmożnego pana Ponikiewskiego z Brylewa i do Wielmożnego pana majora Płochowskiego z Bielaw z prośbą, aby byli tak uprzejmi i wpłacili swoje należytości na urządzenie III klasy, by powołać trzeciego nauczyciela i rozpocząć jak najwcześniej naukę w tej klasie, ponieważ obecna praca w tak licznej grupie nie daje korzystnych wyników. Z tego powodu prosimy uprzejmie Wielmożnych Panów o wpłacenie należności w tym miesiącu, a to: pan major Płochowski 351 zł. a pan dziedzic Ponikiewski 754 zł., aby można zapłacić urządzenie III klasy, ponieważ w Kasie szkolnej nie ma ani grosza.

2. Rada szkolna miejscowa uchwaliła pobierać czynsz mieszkaniowy od nauczycieli w wysokości ustawowego dodatku mieszkaniowego. Ponieważ ale nauczyciele dotychczas nie otrzymują dodatku mieszkaniowego, Rada szkolna miejscowa postanowiła chwilowo wstrzymać wykonanie tej uchwały.

3. Rada szkolna miejscowa upoważniła nauczyciela pana Zwierzchowskiego, aby zaciągnął opłatę na urządzenie III klasy u pana Polaszczyka, fabrykanta mebli w Gostyniu i zamówienia urządzenia według najtańszej ze złożonych 3 ofert.

4. Rada szkolna miejscowa uchwaliła wszystkie suche drzewa z ogrodów szkolnych usunąć i spotrzebować na opał szkoły. W miejsce usuniętych drzew zobowiązała się Rada szkolna dostarczyć młodych drzewek. Pan Inspektor przyrzekł, że się będzie starał, aby Rada szkolna otrzymała drzewka z ogrodu Wydziału powiatowego za małem wynagrodzeniem.

5. Rada szkolna zgodziła się na przestawienie pieca i odmalowania podłogi w pokoju pana nauczyciela Zwierzchowskiego, również na wsadzenie nowego kotła i naprawienie pieca w kuchni kierownika szkoły. Robotę tę poruczono Augustowi Sprengerowi.

Na tem protokół przeczytano, podpisano a posiedzenie zamknięto.

Adam Kaisar sekretarz
Ratajczak Wojciech Gembiak Schlecht


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,395,658 Unikalnych wizyt